Lena Ek – ta ansvar för kraftverket i Indien

Min debattartikel i dagens Göteborgs-Posten. Läs den där eller nedan. Idag har jag en interpellationsdebatt med Lena Ek om just detta. Jag har även en annan interpellationsdebatt om henne som rör EUs utsläppshandelssystem, EU-ETS.

En bortglömd del av Sveriges klimatpolitik är det faktum att en tredjedel av våra utsläppsminskningar inte görs här i Sverige, utan genom uppköp av billiga utsläppskrediter (så kallade CDM-projekt) i andra länder.

Lena Ek – ta ansvar för kraftverket i Indien
GP, 2012-04-17
Låt mig få berätta om en effekt av uppköpen av dessa utsläppskrediter. Det är det storskaliga vattenkraftverket Rampur i floden Sutlej, Himachal Pradesh i norra Indien. Rampurverket kommer att ha en installerad effekt på drygt 400 megawatt när det är färdigställt och är ett av en serie mega-projekt som den indiska staten bygger i området med stöd av bland andra Världsbanken. Rampurverket kommer leda till att det normala flödet av vatten avleds i en lång tunnel på drygt 15 kilometer. Endast en minimal del av floden kommer att finnas kvar i den ursprungliga flodfåran. Påverkan på den lokala miljön, för att inte nämna floden i sig, kommer att bli mycket stor.

Protester mot jättebygget
Lokalbefolkningen har protesterat mot jättebygget, som de anser är ett oproportionerligt stort ingrepp i deras lokalmiljö. Damm, smuts, nedsmutsat grundvatten, förstört lokalt jordbruk, bristande dialog och att familjer tvingats flytta från området utan kompensation är några av de negativa effekter lokalinvånarna har fört fram till Världsbanken, de indiska myndigheterna och Sverige. Men förgäves. Bygget är nu i full gång.

Rampurbygget är ett enkelt sätt för den svenska regeringen att minska sina koldioxidutsläpp. Regeringen köper upp ett stort antal utsläppskrediter som ska motsvara lika stora minskade utsläpp hemma i Sverige. Totalt kommer projektet att leverera uppskattningsvis 380 000 utsläppskrediter för Sveriges del. Det innebär 380 000 ton koldioxid som Sverige inte behöver minska i Sverige för att uppnå våra klimatmål.

Ifrågasatta projekt
Storskaliga vattenkraftsprojekt är på goda grunder ifrågasatta i Sverige. De medför problem som även regeringen tillstår. Sverige har i dag ett stort ansvar att restaurera för vattenkraftens inverkan. Det är bra om det ansvaret tas i Sverige. Men samma ansvar borde tas i andra länder där Sverige är involverat. Miljöminister Lena Ek (C) har tidigare slagit fast att Sverige endast stödjer småskaliga vattenkraftprojekt i andra länder (svar på den skriftliga frågan 2011/12: 352). Men Rampurkraftverket är helt klart ett storskaligt vattenkraftprojekt. Det är nästan 20 gånger större än den maximala indiska gränsen för ett småskaligt vattenkraftverk. I sin iver hitta sätt att minska de svenska utsläppen i andra länder bryter Lena Ek medvetet mot de svenska riktlinjerna. Varför? Varför ska inte samma hänsyn tas i utvecklingsländer som i Sverige?

I stället för köp av utsläppskrediter med tveksam miljöeffekt vill Vänsterpartiet se verkliga klimatinvesteringar i utvecklingsländerna i form av ett helt nytt klimatbistånd. Det ska vara investeringar som bidrar till nya minskningar av utsläppen och som inte ska användas för att nå vårt nationella klimatmål.

Tveksamma effekter
Det är nu hög tid att se över den svenska klimatpolitikens tveksamma effekter i andra länder. Vattenkraftverket i Indien är bara ett exempel. Nyligen tvingades Sverige stoppa två CDM-projekt i Rwanda. En stor del av övriga svenska projekten finns i världens största diktatur, Kina. Hur bra är insynen och den folkliga förankringen där?

Sverige måste ta vårt historiska klimatansvar och göra alla våra utsläppsminskningar på hemmaplan. Vi ska hjälpa utvecklingsländerna med ett oberoende klimatbistånd, baserat på nya pengar.

Lena Ek, det är dags att ta klimatansvar. Ett första steg borde vara en resa till indiska Himalaya för att träffa lokalbefolkningen där. Är de nöjda med ett bli grannar med ett gigantiskt svenskfinansierat vattenkraftverk? Är det verkligen så här det svenska klimatet ska räddas?

Jens Holm (V)
riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson


Publicerat

i

av

Kommentarer

Ett svar till ”Lena Ek – ta ansvar för kraftverket i Indien”

  1. Profilbild för Johannah
    Johannah

    Oacceptabelt att Ek tiger i frågan!