Tillväxten måste bli ekologiskt hållbar

jag och Jonas Sjöstedt hade en debattartikel inne i Göteborgs-Posten häromdagen. Läs den där eller nedan.

Tillväxten måste bli ekologiskt hållbar
GP, 2010-11-14
Vi lever långt över våra tillgångar men vägrar inse att kontot är tomt och krediten snart är slut. Trots återkommande miljöhot och forskarlarm uppmuntras ökad materiell konsumtion utan att ifrågasätta den rådande ekonomiska tillväxten, skriver Jens Holm och Jonas Sjöstedt (V) i en replik.

Det nybildade nätverket Steg 3 skrev om vår oekonomiska tillväxt på GP Debatt den 8 november. Författarna har lyckats understryka det destruktiva och ohållbara i den rådande ekonomiska tillväxtmodellen.

Jorden genomgår just nu det sjätte massutdöendet. Det femte massutdöendet inträffade för 65 miljoner år sedan då dinosaurierna försvann. Orsaken till dagens massutrotning är människans överkonsumtion av naturresurser vilket resulterat i att över 60 procent av jordens ekosystem har försämrats avsevärt de senaste åren.

Vi lever alltså långt över våra tillgångar men vägrar inse att kontot är tomt och krediten snart är slut. Trots återkommande miljöhot och forskarlarm uppmuntras ökad materiell konsumtion utan att ifrågasätta den rådande ekonomiska tillväxten. Priset som vi får betala är högt. Priset är vår framtid och möjligheten till fortsatt liv.

En femtedel av världens ryggradsdjur riskerar utrotning. 30 procent av jordens korallrev har skadats allvarligt. 40 procent av jordens skogar har försvunnit sedan 1700-talet. Hälften av alla jordens våtmarker har försvunnit under de senaste hundra åren. Två tredjedelar av de viktigaste ekosystemen utnyttjas över sin långsiktiga förmåga. Det är dags att våga se konsekvenserna av vårt beteende och den utveckling vi haft som mål under allt för lång tid. Det är dags att våga problematisera och analysera. Det är dags att våga tänka nytt och då tänka långsiktigt hållbart.

Ekonomisk tillväxt måste underställas ekologisk hållbarhet
Precis som artikelförfattarna påpekar så måste dagens utvecklingsbegrepp ifrågasättas. Vilken utveckling vill vi ha och vilken utveckling har vi råd med? Dagens utvecklingsbegrepp är likställt med en ohållbar tillväxt. Precis som Steg 3 påpekar inbegriper visionen om denna nya typ av utveckling ökade satsningar på vård, skola, omsorg, kultur, kreativitet, utbildning och forskning. Värden som skapar framtida möjligheter och möjliggör utrymme för fritid, rekreation och tid till eftertanke.

Den ekonomiska tillväxten måste alltså underställas en utveckling som är ekologiskt hållbar. Frågan om tillväxt måste kombineras med frågan om vad samhället ska använda tillväxten till och på vilket sätt tillväxten skapas. En jakt på produktionsökningar kan i sig aldrig vara ett självändamål. I stället måste ett hållbart nyttjande av våra gemensamma resurser och en rättvis fördelning av dessa vara grunden för det vi kallar utveckling.

Miljöproblematik med kapitalistiska förtecken
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vårt ekologiska förhållningssätt baseras på en insikt om att den samtida miljöproblematiken har sin huvudsakliga orsak i de specifikt kapitalistiska sociala och ekonomiska förhållandenas dynamik.

Miljöförstöringen är i dag inte främst en fråga om osäkra eller oavsedda konsekvenser av produktionen, utan om att produktionen är orienterad gentemot vinstmaximering oavsett dess sociala och ekologiska konsekvenser. Vänsterpartiet vill omsätta denna insikt i politisk handling. Vi menar att en hållbar ekologisk utveckling är intimt förknippad med en hållbar mänsklig utveckling.

Jens Holm (V)
riksdagsledamot

Jonas Sjöstedt (V)
riksdagsledamot


Publicerat

i

av

Kommentarer

Ett svar till ”Tillväxten måste bli ekologiskt hållbar”

 1. Profilbild för Göran Ekblad
  Göran Ekblad

  Ledsen Jonas & Jens, men det går nog tyvärr inte att kombinera ekonomisk tillväxt med en utveckling som är ekologiskt hållbar. Som gammal miljökämpe och vänsterpartist har jag länge oroat mej för att även vi måste ha ekonomisk tillväxt för att ett enda av våra vallöften skulle gå att genomföra. Men det enda vettiga vallöftet för en någorlunda ordnad reträtt från människans katastrofkurs är nog tyvärr rikedomsbekämpning och en stor global omfördelning av de resurser som står till buds på vår planet. Det kommer att kännas i skinnet på oss rika. Vi måste minska vår levnadsstandard med ca 80%.
  Ekonomisk tillväxt kräver alltid ökad produktion av mervärde. Produktion av mervärde kräver alltid råvaror och arbetare. Råvarorna håler på att ta slut. Vad skall vi då producera mervärde med?
  Vi måste mycket mera konsekvent börja tänka i termer av produktion och reproduktion. I den kombinationen är det reproduktionen som är den närande parten och produktionen som är den tärande. Reproduktion innebär inte enbart, som Marx sa, reproduktion av arbetskraft, verktyg och fabrikshus. Det innebär också reproduktion av alla råvaror. Vårt jordkolt och alla de ekologiska kretslopp som finns, korta som långa, reproducerar hela tiden de råvaror som vi måste ha för en fortsatt produktion av mervärde. Vi måste helt enkelt dra ned farten på produktionen så att jordens reproduktion kan hålla jämna steg med den. Annars tar råvarorna slut.
  Även reproduktionen av arbetskraft – människor – är en närande del av systemet. Produktionen måste anpassa sin hastighet även till den reproduktionen. Vi människor måste hinna utvecklas till fullvärdiga individer, vi måste hinna ta hand om barnen, de gamla, de sjuka – varandra. Annars blir det inga nya arbetare till slut.
  Jag önskar att Vänsterpartiet, som naturligtvis är världens bästa på rättvis fördelning, skulle kunna arbeta vidare på denna typ av analys.
  Till sist: Det finns ett land – Jorden och det finns ett folk – människorna.