Världsbanken och datalagringsdirektivet

Två nya interpellationer. Debatt om cirka två veckor från nu.

Hanteringen av datalagringsdirektivet, 2010/11:45
Regeringen har sagt att man ska skriva fram ärendet om implementeringen av EUs datalagringsdirektiv innan årsskiftet. Direktivet kommer innebära risk för massiv övervakning och möjligt brott mot Europakonventionens artikel om rätt till kommunikationshemlighet. Samtidigt så pågår flera juridiska granskningar av direktivet. Är det så klokt att skriva fram direktivet nu?

Sveriges stöd till kolkraftverk i Sydafrika, 2010/11:42
Den borgerliga regeringen har gett stöd till Världsbankens kraftigt ökande investeringar i fossil energi. Samtidigt kommer Världsbanken ändra sin energistrategi. Vad anser den borgerliga regeringen om denna? Varför har man gett stöd till en gigantisk kolinvestering i Sydafrika? Hur att ställa om Världsbankens fossilinvesteringar till förnybar energi?

Kommentarer

Ett svar till ”Världsbanken och datalagringsdirektivet”

  1. […] Det blir alltmer uppenbart att hela direktivet är föråldrat och aldrig ska behövas tas fram. Min interpellation som jag lämnade in igår känns alltmer angelägen. Ser fram emot debatten om detta på ti 23 […]