Carlgren bluffar om klimatbiståndet

Miljöminister Andreas Carlgren har idag en debattartikel på Newsmill. Han försöker omdöpa regeringens utlokalisering av klimatarbetet till bistånd. Dewt tycker jag illa om. Läs därför mitt svar på Newsmill eller nedan.

Newsmill 2010-08-18
Carlgren bluffar om biståndet

Den moderatledda regeringen har beslutat att Sverige ska köpa så mycket utsläppskrediter från andra länder att dessa ska nå hela en tredjedel av regeringens klimatmål till 2020. Det innebär kort och gott att någon annan gör utsläppsminskningar, Sverige betalar och tillgodoräknar sig utsläppskrediterna i det svenska klimatmålet. På så vis slipper Sverige göra så mycket klimatåtgärder på hemmaplan. Det om något är väl klimatnationalism?

I konkreta siffror innebär det att av 20 miljoner ton utsläppsminskningar ska hela 6,5 miljoner ton uppnås genom uppköp av utsläppskrediter från andra länder. Då återstår 13,5 miljoner ton utsläppsminskningar att genomföra i Sverige, men av dessa är 9 miljoner ton redan genomförda genom tidigare regeringars beslut. 2 miljoner ton genomförs pga. EU-beslut. Då återstår endast 2,5 miljoner ton utsläppsminskningar för högerregeringen att genomföra under tio års tid för att klimatmålet ska nås. Det är knappast vad man kan kalla en ambitiös klimatpolitik.

Vänsterpartiet anser att det svenska klimatmålet måste höjas till 45 % minskning av utsläppen av växthusgaser till 2020. Hela målet ska nås i Sverige, därför säger vi nej till att köpa utsläppskrediter för att nå det svenska målet.

Men självklart måste fattiga länder få stöd till sitt klimatarbete och för att anpassa sig till klimatförändringarnas konsekvenser. Det är utvecklingsländer som kommer att få bära upp emot 80 % av klimatförändringarnas kostnader och skador; som hunger, vattenbrist och ökad fattigdom. Men fattiga länder ska inte behöva betala för den skada som rika länder har åsamkat vår miljö. Därför är det dags att vi betalar ett skadestånd!

Istället för ett ”klimatbistånd” vill Vänsterpartiet införa ett helt nytt ”klimatskadestånd”. Vi anser att fattiga länder förtjänar kompensation för den skada som rika länder orsakat klimatet.

Dagens industrialiserade länder har under de senaste 200 hundra åren gynnats av en koldioxidintensiv produktion och stått för uppemot 80 procent av de utsläpp av växthusgaser som människan gett upphov till. Samtidigt kommer utvecklingsländer få bära ca 80 procent av klimatförändringarnas kostnader och skador. De som drabbas värst är inte minst kvinnor och barn.

Självklart ska vårt förslag om ett klimatskadestånd inte får tas från den nuvarande biståndsbudgeten. Det vore att dubbelt straffa redan utsatta och fattiga människor som utöver klimatanpassning behöver biståndspengar till bland annat utbildning och hälso- och sjukvårdsinsatser.

Däremot tas regeringens ”klimatbistånd” från de befintliga biståndsmedlen. Det står i strid med Klimatkonventionen där det står att medlen ska vara nya och additionella. Regeringen har dessutom urholkat biståndet genom att använda biståndspengar till att täcka andra utgifter av olika slag, såsom flyktingmottagning i Sverige och att finansiera ambassader i Abu Dhabi, Canberra, Luxemburg och Reykjavik.

Det är sorgligt är att Centerpartiet, som har varit ett grönt parti, helt släppt sin miljöpolitik och istället blivit den ivrigaste försvararen av moderat miljöpolitik. Nej Andreas Carlgren, om du verkligen menar allvar med att visa solidaritet med världens fattiga ska du sluta köpa in utsläppskrediter från andra länder för att nå det svenska klimatmålet. Och sluta urholka biståndet.

Inför istället ett riktigt klimatskadestånd till utvecklingsländer. Höj dessutom Sveriges klimatmål så att vi äntligen kan genomföra en klimatomställning värd namnet i Sverige. Men det kommer du väl inte vilja göra, så alla ni läsare som tycker att det är dags för klimaträttvisa, lägg er röst på Vänsterpartiet och de rödgröna i riksdagsvalet 19 september!

Jens Holm (V), kandidat till riksdagen