Reinfeldt, begär undantag för Euron!

Idag har jag en debattartikel i Europaportalen. Den går också att läsa nedan. 

Idag träffar Fredrik Reinfeldt Tysklands förbundskansler Angela Merkel för att diskutera EUs framtida fördrag. Det finns förstås mängder med saker som borde tas upp: hemlighetsmakeriet, det gemensamma försvaret, bristen på miljökrav och Euroatom, bara för att nämna några exempel. Allt detta borde Reinfeldt ta upp, men mina förhoppningar om detta är, tyvärr, små.

Men en sak måste han i alla fall markera stenhårt; att Sverige ska få ett bindande undantag för Euron. Som bekant röstade en klar majoritet av svenska folket nej till EMU för några år sedan. Men enligt nuvarande fördrag, och även i det som föreslås bli det nya fördraget, är Sverige tvunget att anslutas till EMU fullt ut.

När jag ställde frågan till EU-kommissionen svarade kommissionär Joaquín Almunia mig så här: 
”Med undantag av Danmark och Förenade kungariket, som har ett lagstadgat undantag, krävs det att de medlemsstater som ännu inte ingår i euroområdet inför euron som enda valuta och att de därmed skall sträva efter att uppfylla konvergenskriterierna.”

Tyvärr är det svaret ord och inga visor! Och det kan ingen sann anhängare av folkomröstningsresultatet acceptera.

Även om Reinfeldt som person är anhängare av EMU måste han respektera den svenska folkomröstningen. Reinfeldt måste därför kräva ett bindande undantag för EMU, på samma sätt som Danmark och Storbritannien har fått. Allt annat vore en skandal.

Jens Holm (v) EU-parlamentariker

More money to Israel, definition of antisemitism

A while ago I wrote to the European Investment Bank, asking why they lend 270 million euros to Israel. You can read the answer from EIBs vice-president, Philippe de Fontaine Vive, here: EIB.pdf

Interesting, though, Israels receives new loans every year, according to his answer. While the Palestinian government is boycotted and starved to death by the EU institution, the occupation force; Israel gets more than they need. What could be more wrong?

I´ve also got an answer from the European Union Agency for Fundamental Rights about their ”working definition of antisemitism”. I was – and still am – worried that the definition mixes up justified critisism against Israel with – not justified – critisism against jews (which is terrible of course).

Read the answer and the definition here:
EUMC001.pdf
EUMC002.pdf
EUMC003_definition.pdf

EU-pengar till Israel, definition av antisemitism

För ett tag sedan skrev jag till Europeiska Investeringsbanken och frågade varför de lånade ut 270 miljoner euro till Israel (efter att inte ha lånat ut pengar till landet på över tio år). För ett tag sedan fick jag ett svar. Där framgår det att Israel får pengar från banken varje år. I övrigt är säkert lånen välmenande. Men det är märkligt att EU gör att för att frysa ut och svälta ihjäl den palestinska staten, medan redan den redan rika ockupationsmakten Israel ska få ännu mer pengar.

Läs svaret från EIBs vice-president Philippe de Fontaine Vive här: EIB.pdf

Jag krävde också svar från European Union Agency for Fundamental Rights om deras s k working definition of antisemitism. Den är formulerad på ett sätt så att kritik mot Israel blandas ihop med kritik mot judar (vilket förstås ska bekämpas). Dessvärre kan de fortfarande inte ge besked om vilken exakt status definitionen ska ha och när den ska antas.

Läs svaret och definitonen här:
EUMC001.pdf
EUMC002.pdf
EUMC003_definition.pdf

Nyhetsbrev maj

Hej alla,
Ibland känns det hårt att komma tillbaka till Sverige. Vår nuvarande regering gör verkligen allt fel. Många frågar mig vad de sysslar med och vad som ska hända med vår välfärdsstat. Som förra veckan när riksrevisorn kritiserade regeringen för att bryta mot grundlagen i utförsäljningen av statliga företag, när Sverige vägrar att delta på konferensen om klustervapen eller när man drar in det statliga stödet för att ungdomar ska kunna få sommarjobb i våra kommuner. Det framstår som allt klarare att det är fyra förlorade år som vi har framför oss…

Annars har jag en ganska soft vecka här hemma i Sverige just nu. Det är en s k gul vecka, det betyder på EU-språk att vi EU-parlamentariker ska vara hemma i våra valkretsar och arbeta, något som jag gärna gör.

Läs hela nyhetsbrevet på: Nyhetsbrev_maj2007-05-30.doc

Holländarna vill rösta om EU-konstitutionen

Ekot rapporterar idag om att 65 procent av holländarna vill ha en folkomröstning om det kommer ett förslag till ny konstitution för EU. Ja, klart att de ska få göra det! För två år sedan röstade en majoritet nej i en folkomröstning. Kommer ett nytt förslag nu borde det förstås behandlas som förra gången.

Detsamma borde förstås gälla Sverige. Men det intressanta – och skrämmande – är att huvudlinjerna till en ny fördragstext håller på att arbetas fram nu av det tyska ordförandeskapet med sådan våldsam hastighet att vår egen riksdag riskerar att inte hinna godkänna den. Det tyska ordförandeskapet vill ha ett beslut innan Portugal i sommar tar över som ordförande. I sann EU-anda blir det tjänstemän och ett fåtal toppolitiker som gör upp om Europas framtid.

Djurindustrin och klimatet

Har just lanserat vår nya rapport, Djurindustrin och klimatet, på den vegetariska snabbmatsrestaurangen Green n´ Lean. Mycket lyckat och kul. Ladda gärna ned rapporten:  djurindustrin_klimatet.pdf (som pdf).

djurindustrin_klimatet_omslag_webb.jpg
Slutsats: Rädda klimatet – lÃ¥t oss verka för en minskad köttkonsumtion!

Förord
Klimatförändringarna håller på att utvecklas till det största hotet någonsin mot vår världs överlevnad. Det finns en relativt stor medvetenhet om och handlingsberedskap mot några av de värsta utsläpparna, som industrin och transportsektorn. Men en av de främsta klimatförvärrarna lyser – märkligt nog – ofta med sin frånvaro i debatten: Livsmedelsindustrin.

Det vi äter stÃ¥r för ungefär tredjedel av en vanlig svensk familjs klimatpÃ¥verkan. Vissa matslag belastar miljön mÃ¥nga gÃ¥nger mer än andra. Kött, exempelvis. I höstas presenterade FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO ”Livestock´s Long Shadow”, en 400-sidig rapport om djuruppfödningen och klimatförändringarna. Köttindustrin och djuruppfödningen bidrar med 18 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Det är faktiskt en större pÃ¥verkan än världens samlade vägtransporter, konstaterade FAO.

Den här rapporten granskar den ständigt ökande köttkonsumtionens inverkan på klimatförändringarna och vad EU:s roll i detta är. Vi avslöjar också hur den svenska regeringen på hemmaplan ger sken av att verka för ett avskaffande av de förhatliga exportbidragen för köttprodukter, men i Bryssel ger sitt stöd för höjningar av dessa. Utan att sitta inne med alla lösningar gör vi också ett inlägg i den diskussion som, vid sidan av växthuseffekten, kommer bli en av vår tids stora framtidsfrågor: Vad ska vi göra med världens spannmål och hur utnyttjar vi världens jordbruksmark på ett optimalt sätt? Klimatförändringarna förväntas medföra en gigantisk efterfrågan på vete, majs och annan spannmål till biobränsleproduktion. Återigen hamnar köttindustrin i fokus. Över en tredjedel av all spannmål som idag skördas blir djurfoder. Är det rationellt? Varför inte producera mindre kött, och föda färre djur med grödor och på det sättet frigöra spannmål till att föda fler människor och även få ett överskott till biobränslen? Vi avslutar den här rapporten med några konkreta krav som kan drivas på både EU-nivå och det nationella planet: Avskaffa köttsubventionerna, låt köttet bära sina miljökostnader och verka för att den moderna miljövänliga vegetariska maten blir billigare.

Det är precis som forskaren Annika Carlsson-Kanyama säger i rapporten: ”Folk mÃ¥ste förstÃ¥ att vad vi äter är en viktig miljöfrÃ¥ga”. Just sÃ¥. Dagens slösaktiga köttindustri bär inte sina miljökostnader. LÃ¥t oss därför lägga grunden till en klimatvänlig och hÃ¥llbar livsmedelskonsumtion.

Kampen mot klimatförändringarna startar här och nu, vid middagsbordet.

Stockholm, april 2007Â

Jens Holm, vänsterpartiet
EU-parlamentariker
www.jensholm.se/

P.S. I ett interpellationssvar som jag just fick från EU-kommissionen
(2007–04–24, H-0198/07) tillstår kommissionen att köttindustrin har en negativ effekt på klimatförändringarna. Det är bra. Dessvärre anser inte kommissionen att några särskilda återgärder behöver vidtas. Fortsatta påtryckningar och opinionsarbete förefaller nödvändiga.

Stoppa övergreppen på Colombias universitet!

En bra namninsamling som jag just skrivit på. Gör det du också

Stoppa övergreppen på Colombias universitet!

På Colombias universitet pågår allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Studentledare mördas och hotas och många andra tvingas på flykt Nu samlar Colombianätverket in namnunderskrifter till stöd för den colombianska studentrörelsen. Initiativet till kampanjen som berdrivs både i Colombia och internationellt kommer från Colombias nationella studentorganisation ACEU. Namnunderskrifterna kommer att överlämnas till den colombianska regeringen och Colombias ambassader på den colombianska studentdagen 8:e juni.

Du skriver under på:

http://www.namninsamling.com/ACEU_signatures

Glöm inte att bekräfta din underskrift genom att följa instruktionerna i mejlet du får efter att ha skrivit under. Sprid information om namninsamlingen till vänner och bekanta. Colombias studenter behöver vårt stöd! Man behöver inte vara student för att skriva under.

Uttalande om Baskien

Idag har jag tagit initiativ till ett uttalande om förbjudandet av två partiers vallistor i Baskien (det är regionalval i Spanien på söndag). Enligt Spaniens nya vallag kan politiska partier föbjudas om de påstås vara terroristiska, i fallet Baskien om de har koppling till ETA. ETAs våld är förstås fruktansvärt, men en rättsstat får inte bete sig på det här viset. Vårt uttalande nedan.

Jens

Statement concerning Local and Regional Elections in the Basque Country

The 27th of May there will be Local and Regional Elections in the Spanish State.

After the banning of the recently created new Political Party ASB, more than 82,000 basques  backed with their signatures in Notary Offices the creation of 225 electoral lists to run for these elections.

The Spanish justice, after the petitions done by State Attorney and Government itself has banned all these electoral lists promoted by the pro- independence left in the Basque Country.

Another 133 electoral lists of the Historical political party ANV have also been banned by the Spanish State. ANV, a legal political party formed in 1931 with a long tradition fighting fascism.

Spanish National Police, Spanish Guardia Civil and Basque Autonomous Police (ertzaintza) have investigated more than 11,000 citizens, among them most of the candidates, in order to justify this “juridical” decision. Lists containing Ideological background of citizens have been forwarded from police offices to courts.

“The Political parties law” has been used or misused in order to bann all these lists. A law considered to be a step forward   in the criminalisation of ideas by european Human Right and Juridical associations.

This decision creates serious difficulties to a democratic solution of the ongoing conflict in the Basque Country.

The MEPs signing this statement, considers this banning to be a serious attack against the most basic civil and political rights in Europe.

We make an appeal to the Spanish state to stop such measures and to promote the respect of civil and political rights.

In the Basque Country a political peaceful resolution, without any violence, of the conflict is necessary. All international actors, including ourselves, should promote this political solution based in the respect of all individual and collective rights.
Strasbourg
23 May 2007
1- Jens Holm, Member of the European Parliament, (Sweden)
2- Helmuth Markov, Member of the European Parliament, (Germany)
3- Eva-Britt Svensson, Member of the European Parliament, (Sweden)
4- Tatjana Zdanoka, Member of the European Parliament, (Latvia)
5- Raul Romeva i Rueda, Member of the European Parliament, (Catalonia)
6- Bernat Joan i Mari, Member of the European Parliament, (Catalonia)
7- Bairbre de Brun, Member of the European Parliament, (Ireland)
8- Mary Lou Mc Donald, Member of the European Parliament, (Ireland)
9- Jiri Mastalka, Member of the European Parliament, (Czech Republic)
10- Erik Meijer, Member of the European Parliament, (Netherlands)
11- Vladimir Remek, Member of the European Parliament, (Czech Republic)
12- Esko Seppanen, Member of the European Parliament, (Finland)
13- Miguel Portas, Member of the European Parliament, (Portugal)
14- André Brie, Member of the European Parliament, (Germany)
15- Vera Flasarova, Member of the European Parliament, (Czech Republic)
16- Feleknas Uca, Member of the European Parliament, (Germany)
17- Gabriele Zimmer, Member of the European Parliament, (Germany)

Statement about Elections in the Basque Country

Statement concerning Local and Regional Elections in the Basque Country

The 27th of May there will be Local and Regional Elections in the Spanish State.

After the banning of the recently created new Political Party ASB, more than 82,000 basques  backed with their signatures in Notary Offices the creation of 225 electoral lists to run for these elections.

The Spanish justice, after the petitions done by State Attorney and Government itself has banned all these electoral lists promoted by the pro- independence left in the Basque Country.

Another 133 electoral lists of the Historical political party ANV have also been banned by the Spanish State. ANV, a legal political party formed in 1931 with a long tradition fighting fascism.

Spanish National Police, Spanish Guardia Civil and Basque Autonomous Police (ertzaintza) have investigated more than 11,000 citizens, among them most of the candidates, in order to justify this “juridical” decision. Lists containing Ideological background of citizens have been forwarded from police offices to courts.

“The Political parties law” has been used or misused in order to bann all these lists. A law considered to be a step forward   in the criminalisation of ideas by european Human Right and Juridical associations.

This decision creates serious difficulties to a democratic solution of the ongoing conflict in the Basque Country.

The MEPs signing this statement, considers this banning to be a serious attack against the most basic civil and political rights in Europe.

We make an appeal to the Spanish state to stop such measures and to promote the respect of civil and political rights.

In the Basque Country a political peaceful resolution, without any violence, of the conflict is necessary. All international actors, including ourselves, should promote this political solution based in the respect of all individual and collective rights.
Strasbourg
23 May 2007

1- Jens Holm, Member of the European Parliament, (Sweden)
2- Helmuth Markov, Member of the European Parliament, (Germany)
3- Eva-Britt Svensson, Member of the European Parliament, (Sweden)
4- Tatjana Zdanoka, Member of the European Parliament, (Latvia)
5- Raul Romeva i Rueda, Member of the European Parliament, (Catalonia)
6- Bernat Joan i Mari, Member of the European Parliament, (Catalonia)
7- Bairbre de Brun, Member of the European Parliament, (Ireland)
8- Mary Lou Mc Donald, Member of the European Parliament, (Ireland)
9- Jiri Mastalka, Member of the European Parliament, (Czech Republic)
10- Erik Meijer, Member of the European Parliament, (Netherlands)
11- Vladimir Remek, Member of the European Parliament, (Czech Republic)
12- Esko Seppanen, Member of the European Parliament, (Finland)
13- Miguel Portas, Member of the European Parliament, (Portugal)
14- André Brie, Member of the European Parliament, (Germany)
15- Vera Flasarova, Member of the European Parliament, (Czech Republic)
16- Feleknas Uca, Member of the European Parliament, (Germany)
17- Gabriele Zimmer, Member of the European Parliament, (Germany)