Datalagring och privatiseringar stoppade

Vilken seger i riksdagen idag! Idag röstade vi för att bordlägga datalagringsdirektivet i minst ett år. Vi röstade också mot regeringens planer på att flera statliga företag. Nu har vi ett år på oss att övertyga EU om att datalagring är en en integritetskränkande metod som borde kastas i papperkorgen. Vårt nej till datalagringen kommer garanterat att sprida sig runt om i Europa. Det är ju fortfarande sex länder, inklusive Norge som inte infört direktivet. I Tyskland och Rumänien har direktivet dessutom ogiltigförklarats av respektive författningsdomstol. Direktivet håller just nu på att utvärderas av EU-kommissionen. Kanske kan dagens minoritetsborgläggning väcka förnuftet i Europa? Kanske tar vi nu ett första viktigt steg bort från storebrorssamhället? Jag är försiktigt hoppfull…

Röstsiffrorna för att bordlägga datalagringen blev: 62 för, 281 mot och 6 som inte var närvarande. Eftersom det räcker med en 1/6-del av riksdagens ledamöter så räckte 62 röster gott och väl. Vi röstade också på Vs och MPs förslag att avslå direktivet helt och hållet. Där blev röstsiffrorna: 45 för avslag, 296 för antagande, 1 avstod och 7 var ej närvarande. Läs gärna vårt och MPs pressmeddelande från idag.

Fantastiskt bra också att vi lyckades stoppa regeringens planer på att sälja ut de statliga företagen. De som vi röstade om idag var SSAB, Posten, Telia och Vattenfall. Nu kommer de att fortsätta att vara gemensamt (eller delvis gemensamt) ägda och kan leverera vinst och mervärde till svenska folket. Röstsiffrorna: 172 mot utförsäljning, 170 för.

Se: DN, Anna Troberg

Kapitalister bättre än folket?

Regeringen ska sälja ut en tredjedel av innehavet i Nordea. Det kommer att göra Sverige fattigare rent ekonomiskt: Nordea levererar stora intäkter till staten (nu senast tog staten emot 2 miljarder kronor). Sverige blir också fattigare rent politiskt: med ett (halv)statligt företag som Nordea har staten unika möjligheter att styra politiken åt rätt håll. Man skulle t ex kunna använda Nordea till att stabilisera en annars turbulent finansmarknad. Man skulle kunna använda Nordea till att ge mikrolån till småföretagare, kanske de som särskilt vill satsa inom miljö- och klimatsektorn. Självklart kan man använda de miljarder Nordea varje år levererar till staten till satsningar i välfärden och på klimatet.

Men sådana ambitioner har inte vår regering. De privatiserar av ideologiska skäl. Uppköparen av statens innehav blir troligen den finska storbanken Sampo. Anser den borgerliga regeringen att det är bättre att Nordea ägs av finska storkapitalister än av svenska folket?

Se Vänsterpartiets pressmeddelande.

Om du fortfarande tvekar

Idag är det val. Är du fortfarande osäker på vad du ska rösta på? Läs då detta:

1. Med den borgerliga regeringen går miljö- och klimatpolitiken för första gången bakåt. Vänsterpartiet och de rödgröna kommer att göra den största kollektivtrafiksatsningen någonsin, bygga ut det förnybara istället för att slösa pengar på kärnkraft, klimatrenovera våra bostäder, få Vattenfall på rätt kurs, värna tåget och införa kilometerskatt på långtradartransporter och bygga progressiva allianser med utvecklingsländerna.

2. Borgarna har skapat 100 000 nya arbetslösa. Man har sparkat mer än 30 000 anställda från den offentliga sektorn. Vi får människor i jobb med klimatinvesteringar och välfärdssatsningar.

3. Borgarna har ökat klyftan mellan rik och fattig, mellan män och kvinnor. Vi kommer utjämna och låta de rika betala. Varför röstar 80 procent av miljonärerna på Reinfeldt? För att han för en politik för inkomstutjämning? Nej, för att han för en politik för just miljonärerna.

4. Vapenexporten har ökat med 100 procent under det borgerliga styret. Borgarna har infört en särskild myndighet för att främja vapenexport. Jo det är sant, även om det låter bisarrt Försvarsexportmyndigheten heter den. Vi rödgröna kommer avskaffa den, spara på försvaret och ha en restriktiv politik kring vapenexport (Vänsterpartiet kommer driva på för ett totalstopp av vapenexporten).

5. Borgarna har urholkat biståndet. Vi kommer upprätta det. Vänsterpartiet får högst betyg av Diakonia i biståndsfrågor. Det säger väl det mesta…

6. Borgarna har offrat djuren. Vi förbjuder pälsdjursuppfödning, inför en djuretisk ombudsman, fördubblar antalet djurskyddskontroller och antar en handlingsplan för minimerandet av djurförsök. Vi kommer dessutom göra ännu mer, men detta är en bra start.

7. Borgarna har privatiserat och sålt ut. Nu är det riskkapitalister som omvandlar våra skattepengar till miljonvinster i skatteparadis. Vänsterpartiet vill ha ett privatiseringsstopp. Vi vill utveckla välfärden, inte avveckla den.

8. Borgarna stryker Israel medhårs och går i USAs ledband. Vi står upp för palestinierna och driver förtryckta folks sak. Vi kommer, som första europeiska land, att erkänna Västsahara som suverän stat.

9. Borgarna diskuterar hur mycket mer vapen och soldater de ska skicka till Afghanistan. Borgarna lägger tre gånger så mycket på krig i Afghanistan som bistånd. Vi är överens om att stoppa Sveriges krig i Afghanistan. Där Fredrik Reinfeldt snackar mer krig, snackar vi uttåg. Vi vill ha ett massivt civilt bistånd till Afghanistan.

10. Fredrik Reinfeldt är en självgod farbror. Mona Sahlin är en pigg visionär som kan bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Någonsin.

Övertygad?

Inte?

Vilka har genom historien stått upp för demokratiska reformer, allt från rösträtt, 8 timmars arbetsdag, föräldraförsäkring till rätt till semester?Vilka stod upp för Sydafrikas folk mot apartheid? Mot Pinochets diktatur i Chile? Mot USAs krig i Vietnam? Nej, inte Moderaterna. Det är vi, Vänsterpartiet och de rödgröna.

Välkommen in i en gemenskap byggd på solidaritet och en brinnande passion för rättvisa. Välkommen att lägga din röst på oss. Du kommer inte att ångra dig.

Barnen – privatiseringarnas stora förlorare

Är det någon som ännu inte sett Uppdrag gransknings klargörande reportage om privatiseringarna av våra skolor? Jag uppmanar isåfall till en stunds tittande. Egentligen bekräftar det bara det som vi i Vänsterpartiet redan har sagt: Om man släpper in vinstintressen i välfärden är riskkapitalisterna snart där och vill göra snabba cash.

Sveriges största skolkoncern Academedia såldes i fjol till de två riskkapitalbolagen EQT och Providence, båda baserade i skatteparadis. De nya ägarna har en enda tydlig målsättning: Öka vinsten. Dessa riskkapitalister får 60 000 kronor i bidrag för var och en av de 20 000 eleverna som går i deras skolor. Det innebär bidrag på 1,2 miljarder kronor!

I fjol blev vinsten 120  miljoner kronor. I år beräknas den bli större. Dessa vinster kommer alltså direkt från våra skattepengar. Inte ett öre behöver betalas i skatt, när de nya ägarna är stationerade i skatteparadis.

Skolverket har konstaterat att privatiseringarna har ökat segregationen mellan skolorna. I fjol var det 14 000 elever som gick ut utan fullständiga betyg. Det har blivit en kraftig ökning under det borgerliga styret. Så var det med den kunskapsskolan, Jan Björklund.

Vill vi ha det så här? Nej, självklart inte. Vansinnet måste stoppas. Skattepengar ska inte gå till kortsiktiga vinster.

Varför alla dessa privatiseringar? Vi blir ju alla förlorare. Jag säger som Stellan Skarsgård i Kungsträdgården i helgen: ”Varför privatiseringarna?Därför. Varför? Därför”. De borgerliga privatiserar av ideologiska skäl, inte för vad som är bäst för Sverige. Det enda raka är att stoppa privatiseringarna. Det är exakt vad Vänsterpartiet driver. Världens bästa välfärd, utan vinstintressen.

Förresten, inte undra på att Jan Björklund ville ändra i programmets innehåll.

Ohly tillgång för de rödgröna

Lars Ohly klarade sig utmärkt i Svts tuffa partiledarutfrågning. Frågorna haglade. De rörde om allt från damfotboll till föräldraförsäkring, Afghanistan, privatiseringar och skatter. Ohly klarade de flesta utan större problem.

Jag tycker emellertid det börjar bli tröttsamt med resonemanget om Vänsterpartiet som de rödgrönas svaga länk. Är det verkligen så? Jag tror inte det.

Om det inte hade varit för Vänsterpartiet hade det inte blivit någon Afghanistanuppgörelse, sannolikt hade de rödgrönas politik kring flyktingarna blivit avsevärt sämre, bara för att ta två aktuella exempel som engagerar stora lager progressiva människor. Men det viktigaste är att det är Vänsterpartiet som för fram kritiken mot borgarnas privatiseringar. Här finns en uppdämnd ilska inte minst bland socialdemokrater om att stora delar av vår välfärd nu släppts ut till vinstdrivande företag.

Någon måste påpatala det fullkomligt vettlösa i att merparten av de privatiserade apoteken numera är i händerna på två riskkapitalbolag (Altor och Segulah) med sin bas i skatteparadiset Jersey. Någon måste berätta om utförsäljningen av de allmännyttiga bostäderna till underpris (över 18 000 bara i Stockholms stad den här mandatperioden). Och berätta om de privata vårdbolagens vinster på våra skattepengar (3 miljarder kronor i fjol, det motsvarar 8000 heltidsanställda inom vården). Det gör Lars Ohly och det är en tillgång för de rödgröna. Jag är helt övertygad om att det finns hundratusentals socialdemokratiska sympatisörer som nickar instämmande när Lars Ohly sågar privatiseringspolitiken.

Lars Ohly klarade den här utfrågningen utmärkt. Han borde fortsätta att slå hål på myterna kring privatiseringarna. Det vinner de rödgröna på.

Utveckla, inte avveckla

De borgerliga partierna har hittills varit otydliga med vad de vill göra med statliga Vattenfall. Konsekvensen blivit ett företag lämnat vind för våg. Det tog över tre år innan Olofsson kunde berätta vad hon ville använda Vattenfall till. Och när de nya ägardirektiven kom var de otydliga och saknade viktiga klimatambitioner. Olofssons svaga ledning har lett till att Vattenfall har tillåtits göra den ena okloka investeringen efter den andra i fossila energikällor i andra länder.

Men idag ger energiminister Maud Olofsson ett besked om vad som gäller om de borgerliga får fortsätta att styra. Privatisering av Vattenfall. Genom att sälja ut delar av Vattenfall hoppas Olofsson få pengar till satsningar på förnybar energi i t ex Norrlands inland.

En privatisering skulle vara en synnerliga dum åtgärd. Ju mer som säljs ut av Vattenfall desto mindre inflytande får staten. Bättre vore då att ge Vattenfall tydliga ägardirektiv och med ett uppdrag att satsa framtidens investeringar i förnybar energi, något som de rödgröna har föreslagit.

Olofsson säger att hon vill avsätta 10 miljarder kronor från en försäljning av Vattenfall till förnybara investeringar. Det är i sammanhanget kaffepengar.  Vattenfalls vinst för 2009 var nämligen 28 miljarder kronor. Har vi istället kvar företaget i statlig ägo får vi betydande vinster år efter år som kan invsteras på rätt sätt.

Men en förutsättning för detta är en regering som ser fördelarna i gemensamt ägande av strategiska resurser. En regering som utvecklar, inte avvecklar de gemensamt ägda företagen. Det finns hos de rödgröna, dessvärre inte hos de borgerliga.

Dyrare och sämre

Grattis alla bilister. Från och imorgon kan ni räkna med högre priser och sämre tillgänglighet för bilprovningen. Då inträder nämligen den borgerliga regeringens avreglering av bilprovningen. Från att ha erbjudit låga priser till hög kvalitet talar allt för att priserna kommer att gå upp och att det blir sämre tillgänglighet i glesbygden.

Men så går det med en regering som tycker att ideologi (privatiseringar) är viktigare än resultat (låga priser och bra kvalitet).

Se mitt tidigare inlägg, Jonas Sjöstedt, DN.

Vi får betala för privatiseringsfusket

Ekot har idag avslöjat att privata vårdföretag lurar landstingen på över 100 miljoner kronor varje år (och här). Bara i Stockholms län kan det handla om 50 miljoner kronor. Företagen fakturerar exempelvis landstingen för tjänster som de aldrig utfört. Det är våra skattepengar som går rätt ned i fickorna på samvetslösa bluffare. Det är upprörande.

Det här är lika upprörande som uppgifterna om att de stora vårdbolagen gör mångmiljonvinster på våra skattepengar och sedan placerar dessa i skatteparadis. Ta företaget Capio. 1999 köpte de St. Görans sjukhus av den borgerliga majoriteten i Stockholms landsting. Priset var 250 miljoner kronor. Den summan har Capio för länge sedan tjänat in. Bara för 2008 var deras vinst 254 miljoner kronor. Pengarna hamnar hos ett holdingbolag i Luxemburg som sedan för över pengarna till skatteparadiset Jersey. Upprörande är bara förnamnet.

Landstingsborgarrådet Filippa Reinfeldt (M) säger idag att saken ska utredas. Hon tror att det går att skaffa bättre kontroll i framtiden. Det går alltid att bygga upp en gigantisk kontrollapparat, men risken är att den kostar mer än den smakar. Detta är ännu ett argument mot privatiseringarna. Det blir helt enkelt väldigt svårt och byråkratiskt att bygga upp system som är helt transparenta. Det faktum att företagen ska fakturera landstingen och att dessa svåreligen kan kontrollera sanningshalten i allt öppnar upp för bluff och båg.

Ett enklare sätt att lösa det på vore att se till att grundläggande välfärd ska bedrivas i offentlig regi. Privata företag kan vara ett komplement, men inte en betydande del av välfärdsservicen.

Privatiseringarna – ett fåtals lycka

För ett tag sedan skrev jag om hur vår gemensamma egendom i Stockholm slumpas bort till riskkapitalister och profithungriga privatpersoner. Fyra förskolor i Årsta såldes för 600 000 kronor, snart därefter kunde ägarna casha in miljonvinster.  Och pengarullningen fortsätter.

kulturkrabatenKulturkrabaten – som förskolorna heter i den privata regin – fortsätter att generera profit till den privata ägaren (barnen får betala genom stora barngrupper). Idag berättar DN (tyvärr ej på nätet) om hur ägaren till Kulturkrabaten har använt företagets pengar till att köpa ett privat hus för 2 miljoner kr och hur man har f ö r d u b b l a t styrelsearvodet till 1,7 miljoner kr/år (!). Vinsten blev enligt årsredovisningen 1,6 miljoner kr.

Vad är då detta att uppröras över? Jo, pengarna kommer från oss som bor i Stockholm. Kulturkrabatens verksamhet finansieras med våra skattepengar. Det är riktigt upprörande.

Ordet privatisering kommer från latinets privare, som betyder beröva. Det är privatiseringarna i ett nötskal. Flertalet berövas skolor, vårdcentraler och äldreboenden, ett fåtal kammar hem profiten.

Det måste bli en ändring på detta.

Rosas blogg.

Sälj inte ut våra bostäder

Idag tog Dagens Nyheter in min insändare mot utförsäljningen. Mitt kvarter Knallen, Hammarby sjöstad är på tur att säljas ut. Jag hoppas att så många som möjligt röstar NEJ nu på torsdag, då frågan ska avgöras bland de boende.

Intressant statistik från Stockholms stad om utförsäljningar. Över 18 000 allmännyttiga lägenheter har sålts ut, till underpris, sedan borgarna kom till makten 2006. Detta, trots finanskrisen: Omvandlingar_sthlm

Nedan artikeln från DN

Sälj inte ut alla våra hyresrätter
DN 2010-04-18

Nu ska kvarteret där jag bor säljas ut. Stockholmshems kvarter Knallen, med 182 hyreslägenheter och 44 lokaler ska förvandlas till bostadsrätter. Det handlar om en av stadens största utförsäljningar. Trots att prislappen blir hela 525 miljoner kronor, är det långt under marknadsvärdet för lägenheterna. Den entusiastiske ombildningskonsulten kommer få 1,1 miljoner kronor om köpet blir av. Om de boende röstar nej får han inte ett öre. Snacka om att ha egenintresset som drivkraft.

Utförsäljningarna går med en hissnande fart. Sedan de borgerliga partierna tog över i Stockholm 2006, har inte mindre än 18 500 allmännyttiga hyreslägenheter förvandlats till bostadsrätter. Lägenheterna säljs till underpris. I en debattartikel i Dagens Nyheter den 30/3 menar konsulten Mikael Flovén att vi stockholmare kan ha förlorat så mycket som 50 miljarder (!) kronor sedan år 2000 på utförsäljningarna av hyreslägenheter.

Vi tycker nog alla illa om segregation. Ju fler hyresrätter som försvinner från innerstan, desto svårare blir det för vanligt folk att bo där. Många har ju inte möjlighet att ta ett banklån. De s k ombildningarna spär alltså på segregeringen. Den 22 april faller domen för Knallen, då köpestämma hålls. Jag hoppas de 182 lägenheterna kan fortsätta att finnas kvar i allmän regi.

Var vi bor ska väl inte bestämmas av om man kan få ett banklån på flera miljoner?

Jens Holm, boende i kvarteret Knallen Hammarby sjöstad