Etikett: COP26

 • Efter COP26, höj klimatmålet

  Här kan ni se förra veckans debatt mellan mig och klimatminister Annika Strandhäll (S) om att höja Sveriges klimatbidrag efter COP26. Jag är lite förvånad över att ministern å ena sidan välkomnade COP26s uppmaning till alla parter att återkomma med skärpta klimatbidrag, men å andra sidan svarade att Sverige inte ska höja ambitionerna. Hur går…

 • Höjda klimatmål efter COP26?

  Alla länder måste enligt COP26-beslutet höja sina klimatåtaganden nästa år. Ser fram emot att debattera hur Sverige ska leva upp till detta med klimatminister Annika Strandhäll (S) i det som blir hennes första interpellationsdebatt om klimatet. På fredag 17/12 någon gång efter lunch. Läs min interpellation nedan. Höjda klimatmål efter COP26Interpellation 2021/22:167, 2021-12-03 av Jens…

 • We need a plant based treaty

  Badly needed: A Plantbased Treaty. This was launched at COP26 in Glasgow, and I was there. We all know the detrimental effects of animal industries; for the animals, ecosystems, health and, not the least, climate. Unfortunately the COP summits have not yet put enough focus on the negative impact from consumption of meat and dairy…

 • COP26 slutdeklaration

  Igår antogs klimattoppmötet, COP26, sin slutdeklaration, nu kallad Glasgow Climate Pact. Den är nästan identisk med det kompromissförslag som jag kommenterade i lördags. Innehållet innebär tyvärr inte lösningen på hur vi ska nå målet om max 1,5 graders uppvärmning, men det finns en hel del progressivt att bygga vidare på. Ytterst sker klimatomställningen i världens…

 • COP26 lördag

  Ett nytt kompromissförslag har presenterats vid COP26. Mina snabba reflektioner. 1. Det är bra att de rika länderna erkänner sitt misslyckande att föra över 100 miljarder dollar i klimatstöd till utvecklingsländerna, men det är helt och hållet oacceptabelt att man inte löser problemet. Att tala om att höja klimatfinansieringen till ”beyond” 100 miljarder utan en…

 • COP26 fredag

  Nu har jag gått igenom de flesta förhandlingstexterna. Här kommer en kort uppdatering. KlimatfinansieringSenast 2023 ska målet om 100 miljarder USD årligen till utvecklingsländerna vara uppfyllt. Det är tre år för sent (skulle vara 2020).Ang den långsiktiga klimatfinansieringen finns vaga formuleringar om att skala upp pengarna utöver 100 miljarder, men de 700 miljarder till 1,3…