COP26 fredag

Nu har jag gått igenom de flesta förhandlingstexterna. Här kommer en kort uppdatering.

Klimatfinansiering
Senast 2023 ska målet om 100 miljarder USD årligen till utvecklingsländerna vara uppfyllt. Det är tre år för sent (skulle vara 2020).
Ang den långsiktiga klimatfinansieringen finns vaga formuleringar om att skala upp pengarna utöver 100 miljarder, men de 700 miljarder till 1,3 biljoner som de afrikanska länderna efterfrågat är långt borta.
Vad jag kan se står det ingenting öht om att klimatfinansieringen främst ska göras med offentliga medel. Mycket illa.

Artikel 6 – nya utsläppsmarknader
Det här är riktigt illa. Som texten lyder nu kommer utsläppsminskningar att kunna dubbelräknas. Ett land som Sverige kan ha ett minskningsåtagande som vi förlägger till ett annat land, samtidigt kan det landet också räkna dess åtgärder som minskningar i det landet. Illa!
Dessutom ska s k CDM krediter from 2013, hela den andra åtagandeperioden, kunna räknas in i de nya utsläppsmarknaderna. Det är otroligt dåligt. CDMkrediterna är erkänt dåliga och osäkra.

Tekniköverförning
Dessvärre luddiga skrivningar. Inget om att förändra patent- och immaterialrätt. Oklart hur mycket teknik som eg förts över från Norr till Syd.

Förluster och skador (loss and damage)
Inga nya pengar och fortfarande dåligt reglerat.
Referenser till det s k Santiagonätverket, vilket är bra, men problemet är att det inte finns några pengar där för att kompensera utvecklingsländerna för skadorna som våra utsläpp åsamkar dem.

Fossilsubventioner
Bra att ramtexten fortfarande uppmanar till en utfasning av fossila subventioner. Men dåligt att man nu ändrat till utfasning av ”ineffektiva” fossilsubventioner.

Språk
Bra med referenser till rättvisa, genus, Moder jord, ungdomsperspektiv, ursprungsbefolkningar etc, men det här måste vara ord som genomsyrar hela innehållet. Det sker inte nu.

Summa summarum; det här tar oss inte mot Parisavtalets målsättningar. Det är inte OK. Kommer Sverige gå med på detta? Jag hoppas på förbättringar nu de sista timmarna.

Ni hittar alla dokument här. Det viktigaste beslutet är rambeslutet Draft decision 1/CMA.3 De andra dokumenten blir också en del av uppgörelsen, men rambeslutet ska fånga det viktigaste.


Publicerat

i

av

Etiketter: