COP26 lördag

Ett nytt kompromissförslag har presenterats vid COP26. Mina snabba reflektioner.

1. Det är bra att de rika länderna erkänner sitt misslyckande att föra över 100 miljarder dollar i klimatstöd till utvecklingsländerna, men det är helt och hållet oacceptabelt att man inte löser problemet. Att tala om att höja klimatfinansieringen till ”beyond” 100 miljarder utan en mer konkret siffra räcker inte.

2. Det är bra att utfasning av fossilsubventioner finns med i texten, men illa att man nu talar om att fasa ut ”ineffektiva” fossilsubventioner. Vad är en ineffektiv subvention kan man fråga. Är det eg inte de effektiva fossilsubventionerna som är de värsta?

3. Otillräckligt om tekniköverföring. Det finns här inga nya förslag till hur ny miljöteknik snabbare ska kunna föras över till utvecklingsländerna.

4. Texten om förluster och skador (loss and damage) har tyvärr inte förbättrats. Den finansierade mekanism för att hantera den fattiga världens förluster och skador av klimatkrisen finns inte med. Det här kritiseras stenhårt av utvecklingsländerna, och jag instämmer.

5. Bra att det nämns att klimatanpassningsstödet ska fördubblas, men det kan tolkas som att det ska göras som en del av den totala klimatfinansieringen. Om inte klimatfinansieringen totalt sett ökas är formuleringen inte så mycket värd.

6. Mycket bra att det nu finns en referens till att klimatomställningen måste vara rättvis. Man talar om ”just transition”. Bra och viktigt.

7. Mycket bra att alla världens länder uppmanas återkomma med höjda klimatlöften senast 2022. Det är bra och visar att hoppet lever.

8. Den s k artikel 6 är mycket oroväckande. Vi ska inte skapa nya marknader för osäkra utsläppskrediter. Det hade varit bättre om utan en Artikel 6 helt och hållet.

9. Moder jord, klimaträttvisa (även om den benämns som ”så kallad”), ursprungsbefolkning, genus, rättvisa (equity) och – som nämnd rättvis omställning är viktiga referenser som nämns i texten. Det är viktigt att dessa centrala begrepp följs upp i konkret handling av världens länder samt i de fortsätta klimatförhandlingarna.

Summa summarum: Detta förslag tar oss inte mot 1,5 grader C och Parisavtalets målsättningar, mycket mer måste till. Sker det idag i Glasgow eller skjuts det till COP27? Klimatkrisen är inte avvärjd, men klimatförhandlingarna lever vidare.

Texter
Det är inte lätt att hålla koll på vad som beslutats. Det kryllar av olika texter och beslut. Alla texter från COP26 finns här. Texten jag länkade överst, CMP, i mitt inlägg är COP26s resolution om hur Parisavtalet ska förverkligas. Hur Parisavtalet ska operationaliseras är en av COP26 huvuduppgifter. Det andra viktiga rambeslutet ”CP” finns här. Den resolutionen är COP26s text kring FNs ramkonvention, UNFCCC. Båda dessa texter är s k rambeslut och kan ses som de två huvudtexterna vid COP26. Vid sidan av dessa finns en mängd andra överenskommelser; om klimatfinansiering, artikel 6, anpassning, tekniköverföring m m. De går mer in i detaljer kring resp område och fångas upp innehållsmässigt i rambesluten. Rambesluten är alltså COP26 två huvudbeslut och den som läser dem (de är inte så långa) ser att de överensstämmer väl innehållsmässigt. Hoppas jag har rätat ut en del frågetecken.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”COP26 lördag”

  1. […] nu kallad Glasgow Climate Pact. Den är nästan identisk med det kompromissförslag som jag kommenterade i lördags. Innehållet innebär tyvärr inte lösningen på hur vi ska nå målet om max 1,5 graders […]