Svinpesten är en mänsklig skapelse

Läs min senaste text i Flamman eller nedan.

Svinpesten är en mänsklig skapelse
Flamman, 2023-10-02

Jag kan komma på få öden värre än det invånarna i Västmanland nu måste utstå. Att portas från de skogar där man brukar plocka svamp, rasta hunden eller jogga under den finaste tiden på året – det är en ordentlig inskränkning av ens fritid. Med rätta blir många arga, men ilskan behöver riktas åt rätt håll.

Kanske var det bara en tidsfråga innan smittan skulle komma till Sverige. I Europa har i alla fall svinpesten grasserat sedan 2014, främst i Östeuropa men också i Belgien och Tyskland. Under 2020 registrerade EU-kommissionen över 12 000 utbrott av afrikansk svinpest både bland vilda och tama grisar.

I takt med att vi människor breder ut oss över allt större områden får de vilda djuren allt mindre ytor att leva på. Vi hugger ned deras skogar och förvandlar dem till jordbruk, vägar, köpcentrum och städer. Djuren trängs allt närmare oss människor. Dessutom reser vi allt mer. Det ökar risken för spridning av nya smittor.

Därtill har vår ständigt ökande konsumtion av animalier lett till en exponentiell ökning av lantbruksdjur. I dag slaktas 100 miljarder kycklingar, kossor och grisar per år, mer än tio gånger så många som det finns människor i världen. Så många djur kan inte födas upp på annat sätt än under storskaliga och industriella former. Djuren föds upp i fabriker, helt enkelt. Och dessa djurfabriker är i sin tur latenta smitthärdar, där virus kan spridas blixtsnabbt och smitta en hel population.

Det var precis vad som hände när fågelinfluensan drabbade fågelproducenter i södra Sverige för ett par år sedan. Sedan dess har fabriker totalsanerats och över två miljoner fåglar slaktats, däribland alla fåglar hos Sveriges största äggproducent Cedergrens i Mönsterås. Prislappen på över 300 miljoner kronor skickades till skattebetalarna. Därefter har salmonella också spridits bland svenska fågeluppfödare. Då och då har äggdiskarna gapat tomma. Nu vet ni varför.

Tack och lov har inte fågelinfluensaviruset muterat och börja spridas till människor, men risken finns alltjämt. Många av de smittor som sprids bland djur kan också smitta oss människor. Det skedde under coronapandemin, då minkbesättningar i Sverige och Danmark smittades av coronaviruset och som i sin tur smittade tillbaka människor. Det var därför alla minkar avlivades under pandemin.

Faktum är att merparten av alla infektionssjukdomar som sprids till människor har sitt ursprung hos djur. Det handlar om hepatit B, gula febern, ebola, sars, hiv/aids, salmonella och svininfluensa.

Svinpestens nedslag i Sverige framställs som en naturkatastrof orsakad av vildsvinen själva. Men det är inte naturens fel, ej heller djurens. Det är vi människor som skövlar naturen och stänger in djuren i fabriker. Djurfabrikerna må ge oss billigt kött, men vi betalar ett högt pris i form av de latenta smitthärdar som tusentals tätt packade djur innebär. Vill vi ha ett samhälle utan kroniskt hot för nya virus är det hög tid stänga djurfabrikerna.

Jens Holm


Publicerat

i

av

Etiketter: