Klimatpolitik ökar rättvisan

Läs min senaste text i Syre eller nedan.

Klimatpolitik ökar rättvisan
Syre, 2023-09-22

Regeringen har i veckan lagt fram en budget som slår alla tänkbara bottenrekord. Samtidigt som de skär ned på studieförbund, sparkar på arbetslösa och tar bort gratis tandvård för ungdomar kommer ännu ett skatteavdrag som gynnar de redan välbeställda. För miljön och klimatet är höger-SD-budgeten ett dråpslag av episka mått. Utsläppen kommer att öka och klimatmålen för 2030 kommer inte att nås, enligt regeringen själv.

Regeringen fortsätter att minska de riktade stöden till miljö-och klimatarbetet, till exempel genom att helt och hållet avskaffa de så kallade stadsmiljöavtalen och att kraftigt dra ned på de riktade stöden till klimatanpassning. Som lök på laxen sänker regeringen skatten på bensin och diesel, vilket kommer att öka utsläppen från transporterna.

Som om det inte räckte påstår den SD-stödda högerregeringen att de gör detta för att hjälpa ”vanligt folk”. ”Inte i mitt namn!”, vill jag utropa.

Den här formen av försämrad klimatpolitik drabbar de med minst plånbok allra hårdast. Välbeställda kan alltid flytta eller köpa sig lösningar för att skydda sig. Arbetarklass och arbetslösa måste vackert stanna kvar, oavsett översvämningar eller värmeböljor.

Om SD-högerregeringen på allvar hade varit intresserade av att göra en insats för de som idag går på knäna hade man inte subventionerat rikas städavdrag och villarenoveringar. Man hade inte heller ökat subventionerna till flygplatser och vägar (på bekostnad av kollektivtrafiken och järnvägen) eller infört ytterligare ett skatteavdrag som gynnar de med högre inkomster mest.

Men den sänkta skatten på bensin och diesel då? Att göra det något billigare att tanka fossilt kan säkert göra vissa kortsiktigt glada, men det skulle finnas så mycket annat att göra om regeringen verkligen hade velat göra något bra för vanligt folk. Billigare bensin och diesel gynnar till att börja med bara de som äger egen bil. Den stora grupp i samhället – ungdomar, låginkomsttagare och kvinnor som grupp – som ofta inte äger egen bil missgynnas.

Vill man kompensera fattiga hushåll hade det gått alldeles utmärkt att ge ett årligt bidrag på till exempel 10 000 kronor till alla låginkomsttagare. Det skulle ge långt mycket mer än regeringens drivmedelsskattesänkning. För att göra människor mindre beroende av att åka egen bil hade man kunnat göra kollektivtrafiken billigare med direkta subventioner, understödja leasing av elbilar- och cyklar och underlätta för bilpooler och samåkning. Ja, man skulle till och med kunna överväga differentierad bränsleskatt; något lägre pris i glesbygd finansierat med dyrare drivmedel i städer. Om det nu är glesbygdsbor man vill kompensera.

Men det är vare sig glesbygdsbor eller arbetarklass finansminister Elisabeth Svantesson (M) och Jimmie Åkesson (SD) tänker gynna. Med billigare snus och bensin hoppas de kunna få folk att svälja välfärdsslakt, fortsatt ökade klyftor och klimatmål som inte nås. Notan ska skickas till våra barn.

Genom att peka på klimatomställningens fördelar för vanligt folk kan vi se till att de inte lyckas. Billigare kollektivtrafik, en lånecykel när du behöver det, pengar i fickan till de som har det sämst och överlag stora offentliga satsningar borde trumfa några öres billigare bensin.

Jens Holm

Tumme upp
Svampen i skogen

Tumme ned
Svinpesten och alla i Västmanland som inte får gå ut i skogen.


Publicerat

i

av

Etiketter: