Bejaka odlat kött

Jag skriver i Ny Teknik idag om odlat kött. Läs mitt inlägg där eller nedan

”Regeringen bör bejaka odlat kött – kan revolutionera matindustrin”
Ny Teknik, 2022-06-27

Klimatkrisen är akut, och alla områden i samhället måste ställa om mot nollutsläpp. Ett ofta bortglömt område är den storskaliga djuruppfödningens utsläpp av växthusgaser, som står för ungefär en femtedel av världens utsläpp. Dessutom tar animalieindustrin stora landarealer i anspråk, förbrukar en stor del av världens färskvatten, har en mycket negativ inverkan på den biologiska mångfalden och leder till stort lidande för miljardtals djur.

Av de skälen har Vänsterpartiet länge verkat för en minskad köttkonsumtion.

Men vid sidan av förändrade dieter kan också kött produceras på ett mer hållbart och etiskt sätt. Att framställa kött genom att odla celler från djur har i dag utvecklats så långt att det inte längre bara är en idé i forskningslabben.

I början av juni arrangerade jag och riksdagsledamöterna Per-Arne Håkansson (S) och Maria Stockhaus (M) riksdagens första seminarium om odlat kött. Representanter från sex av riksdagens åtta partier var närvarande. Vi fick bland annat en presentation av en ny livscykelanalys av odlat kött (LCA of cultivated meat, CE Delft, 2021), med slutsatsen att det finns mycket stora vinster med att ersätta konventionellt framställt kött med odlat.

Enligt den kan utsläppen av växthusgaser, vattenförbrukning och landanvändning minska med uppåt 90 procent. Lidandet och döden för miljardtals djur kan undvikas. Med odlat kött kan också problem som smittor från djur till människa och antibiotikaresistens stävjas. Zoonoser och storskalig användning av antibiotika är i dag ett växande problem inom dagens storskaliga djuruppfödning.
I dagsläget arbetar ett hundratal företag i världen med att framställa odlat kött. De mest framstående finns i Europa och Nordamerika, dock inte i Sverige trots att det tidigare fanns forskning kring odlat kött i Sverige. I slutet av förra året bildades den första europeiska branschorganisationen för odlat kött, Cellular Agriculture Europe. År 2020 såldes för första gången odlat kött från kycklingceller kommersiellt i Singapore. I Europa är det ännu inte möjligt att saluföra odlat kött då det ses som ett nytt livsmedel som först måste godkännas inom ramen för EU:s lagstiftning för nya livsmedel (s k novel food).

I oktober i fjol fattade den danska regeringen tillsammans med flera oppositionspartier beslut om avtal om grön omställning för danskt lantbruk med fokus på växtbaserad mat. Avtalet innehöll över en miljard danska kronor. I april i år anslog den nederländska regeringen 60 miljoner euro till ett forsknings- och utvecklingsprogram för odlat kött. Det är den hittills största offentliga satsningen riktat specifikt mot odlat kött någonsin.

Odlat kött har potential att revolutionera livsmedelsindustrin på samma sätt som elbilarna i dag gör med fordonsindustrin. Dessvärre har vi inte ännu sett några liknande exempel från den svenska regeringen för att utveckla alternativ till icke hållbar animalieproduktion.

Inom kort kommer de första ansökningarna om att saluföra odlat kött att landa på EU och medlemsstaternas bord. Hur kommer Sverige agera då? Givet att det odlade köttet är helt och hållet säkert måste Sverige agera för att odlat kött godkänns i hela EU. Sverige borde också redan nu, likt flera andra länder, främja forskning och utveckling av växtbaserade livsmedel och odlat kött. Detta skulle kunna göras inom ramen för livsmedelsstrategin och med direkta offentliga stöd. Det är viktigt med ett statligt engagemang för att säkerställa öppenhet och insyn kring denna nya teknik, som odlat kött utgör. Livsmedel är något som med rätta engagerar människor och ska inte vara en fråga som styrs av plånbokens tjocklek eller aktieinnehav.

Det är hög tid att vi får en politisk-teknisk debatt om odlat kött även i Sverige. Tekniken finns, men nu måste vi bestämma vad vi vill göra av den. Odlat kött har potential att befria oss från ansvaret för miljontals djurs lidande och död liksom inrättandet av en hållbarare livsmedelsproduktion.

Jens Holm (V), riksdagsledamot


Publicerat

i

av

Kommentarer

3 svar till ”Bejaka odlat kött”

 1. Profilbild för Hans Ryttman

  Min erfarenhet är att det alltid är något problem med nya metoder och uppfinningar kommer tillstånd. Du borde redogöra för de konsekvenser som odlingen avkört medför. Odlingsvätskor är inte gratis, de kräver dyrbara odlingssubstanser och restprodukterna kan inte spridas hur som helst. Redogör för detta! Människor klarar sig utan kött och de kor och får vi behöver för att behålla ängar och hagmarker med den stora biodiversitet som dessa naturtyper innehåller räcker för de som absolut måste ha mjölk- och köttprodukter.

 2. Profilbild för jensholm

  Hans, du har helt klart en poäng att det kan finnas problem med nya tekniker. Jag tycker själv vi ska förhålla oss skeptiska till allehanda teknofixar, men i det här fallet finns så mycket att vinna och det mesta ser – tekniskt sett – hoppfullt ut. Men, det lättast vore förstås att bara att slopa kött helt och hållet. Men det verkar svårt för vissa.

  1. Profilbild för Hans Ryttman

   Tack för ditt svar. Jag tror att kostnadsaspekten är väsentlig. Vad vet du om den? Men jag tror att de flesta, mig inte undantagen, kommer att sakna mjölkprodukterna (mjölk, grädde och ost m fl) mer än kött, som jag inte äter då jag kallar mig vegetarian.
   Men jag beklagar att du slutar i riksdagen även om du lämnar öppet att återkomma vid ett annat tillfälle. Tyvärr har du varit en av de mycket få som tagit sitt arbete på fullaste allvar och inte som de flesta bara varit knapptryckare. Men du kanske kan göra mycket för partiet när du inte behöver vara i riksdagen. Ha det så skönt i sommar och känn dig stolt över allt du gjort i riksdagen. Mvh Hans