Stöd järnvägen, motarbeta inte

Orimligt att Transportstyrelsen motarbetar stöd till järnvägen. Läs min fråga till inframinister Tomas Eneroth (S) nedan eller hos riksdagen.

Sänkta banavgifter för järnvägen
Skriftlig fråga 2021/22:1152 av Jens Holm (V) till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I ett föreläggande till Trafikverket kräver Transportstyrelsen att banavgifterna för järnvägstransporter höjs. Transportstyrelsen säger: ”Trafikverket har haft många år på sig att genomföra de höjningar som krävs för att uppfylla lagens krav. Deras argument att visa hänsyn till en prövad bransch är begripligt. Men här blir det en subvention som inte är tillåten. Vi som tillsynsmyndighet har därför skyldighet att agera.”

Banavgifterna för järnvägstrafik har höjts med 300 procent de senaste tio åren. Någon motsvarande avgift finns inte för transporter på väg. Det här innebär att vägtransporter med stora utsläpp av växthusgaser och andra negativa miljökonsekvenser gynnas på bekostnad av den klimatsmarta järnvägen. Något är fel när det miljövänligaste transportslaget blir det som drabbas ekonomiskt medan långtradartransporterna kommer undan.

Järnvägsbranschen har drabbats hårt under pandemin. Som ett sätt att underlätta för järnvägsbranschen har EU utfärdat en förordning som tillåter nedsatta banavgifter, och EU:s nya mobilitetsstrategi öppnar för sänkta eller avskaffade banavgifter. Glädjande nog beslutade regeringen i fjol om en nedsättning av banavgifterna. Transportstyrelsens agerande går därför stick i stäv med detta och försvårar klimatomställningen av transportsektorn.

Mot bakgrund av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att möjliggöra sänkta banavgifter vid behov?


Publicerat

i

av