Smittor från djurfabriker

Vad tänker ministern göra för att förhindra fortsatt smittspridning från djurfabriker? Läs min fråga till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S), nedan eller hos riksdagen.

Smittspridning från djurindustrier
Skriftlig fråga 2021/22:1115, 20 av Jens Holm (V) till Anna-Caren Sätherberg (S)
I rapporten Åtgärder för att hindra smittspridning i Sveriges djurfabriker presenterar Djurens Rätt sju konkreta förslag till hur nya smittor ska kunna förhindras i Sverige. Förslagen har säkert ministern redan tagit del av, annars finns de nedan:

Återinför avelsförbud på minkfarmer och sätt ett slutdatum för att hålla minkar i bur.
Inför ett slutdatum då mer än 100 djurenheter inte längre får hållas på samma gård, för att minska antalet företag med storskalig djurhållning.
Inför avståndskrav mellan gårdar som har samma djurarter för att minska riskerna för smittspridning dem emellan.
Inför ett slutdatum för när djur inte längre får transporteras i mer än fyra timmar, för att minska spridning av smitta över landet.
Inför mål i livsmedelsstrategin om halverad köttkonsumtion till 2030.
Rikta om subventioner från kött- och mejeriproduktion till att främja svensk odling och förädling av växtbaserade proteiner.
Ge ökade anslag till djurfri forskning och ta fram en handlingsplan för att minska antalet djur som används i djurförsök.
Gällande punkt två: En djurenhet är exempelvis 1 ko, 10 minkhonor eller 100 höns, i enlighet med Miljöprövningsförordningen (2013:251).

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg:

Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att inte fler än 100 djurenheter ska få hållas på samma anläggning, för att förbättra djurvälfärden och för att förebygga nya smittspridningar?


Publicerat

i

av