Kollektivtrafikens pris ökade mest

Det är mycket som blivit dyrare för vanligt folk, men dyrast har det blivit för den som reser kollektivt. Det orättvisa i det hela är att de som är mest beroende av kollektivtrafiken också oftast är de med liten plånbok. De senaste 20 åren har priset på att resa kollektivt ökat med 127 procent. Den allmänna prisökningen under samma period – 2001-2021 – var 28 procent. Det blev alltså fyra gånger dyrare att resa kollektivt än andra prisökningar. Faktum är att ingen vara eller tjänst har ökat så mycket i pris som kollektivtrafiken. Det framgår av den rapport som jag beställt från Riksdagens utredningstjänst. Och detta stärks av de uppgifter som kollektivtrafikbranschen tidigare rapporterat om.

Utredningstjänsten konstaterar också att drivmedelspriset – det som ofta debatteras i media – också har haft en kraftig prisökning, men som utredningstjänsten konstaterar kompenseras det av att fordonsflottan har effektiviserats så att bilarna drar mindre bränsle. Om hänsyn tas till den effektiviseringen har det i praktiken har det inte blivit någon reell prisökning för privatbilisterna.

Låt oss se till att det blir billigare att resa kollektivt. Det är klart att priset spelar roll och de med tunnast plånbok ska inte drabbas. Vänsterpartiet vill också personer som bor i glesbygd och inte har tillgång till välfungerande kollektivtrafik. Vi vill t ex ge stöd till konvertering av bilar så att de kan köras på förnybara drivmedel, mer pengar till kollektivtrafik i glesbygd och en snabbare utbyggnad av laddinfrastruktur i hela landet.

Läs gärna Utredningstjänstens rapport Prisökningar för olika varor och tjänster. Det rödmarkerade är mina markeringar.


Publicerat

i

av

Etiketter: