Varför försämrade regeringen miljökontrollen vid bilbesiktningen?

2018 släppte regeringen fram nya föreskrifter för kontrollbesiktning. Resultatet blev kraftigt försämrade miljöambitioner. Se min debatt från igår med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om varför regeringen har försämrat miljökontrollen vid fordonsbesiktningen. Ett litet hopp väcktes hos mig om att ministern är beredd att se över frågan. Kanske inser han nu att förändringarna från 2018 innebar lägre miljöambitioner, inte högre. Det framgår till och med i den rapport som ministern själv har beställt. På sidan 35 står det följande:

Resultaten visar på ökade utsläpp vilket medför försämrad luftkvalitet och gör det svårare att klara de nationella miljömålen som Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft.

Exakt vad vi sagt hela tiden, liksom hela besiktningsbranschen.

Här kan du se debatten från igår och här kan du se min interpellation som föranlett debatten.


Publicerat

i

av