Klimaträttvisa på COP26

Vi skriver i Sydsvenskan om Sveriges roll på klimattoppmötet COP26. Läs vårt inlägg där eller nedan.

Vi har några förslag på vad Sveriges regering kan göra i Glasgow
Sydsvenskan, 2021-11-01

Nu pågår FN:s klimattoppmöte i Glasgow, COP26. Fram till den 12 november ska världens ledare visa hur de lever upp till sina åtaganden i Parisavtalet, så att målet om en global temperaturökning på max 1,5 grader kan nås.
Även Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) är på plats.

De åtaganden som regeringar och företag hittills har gjort är långt ifrån tillräckliga för att undvika en okontrollerad och farlig klimatförändring.

Vi är också på klimatmötet i Glasgow för att – tillsammans med miljö- och klimatorganisationer, aktivister, politiker och andra aktörer – försöka pressa världens regeringar att höja ambitionerna och öka de konkreta åtgärderna för att nå det mål som antogs i Paris för sex år sedan.

Den rika delen av världen står för den största andelen av de globala utsläppen, medan de som drabbas hårdast bor i den fattigare delen. Inom varje land är det också den alla rikaste delen av befolkningen som står för de största utsläppen, medan det ofta är de fattigare invånarna som drabbas kraftigast av översvämningar, skogsbränder, värmeböljor, orkaner och andra effekter av klimatförändringen. Det bästa sättet att få ett bra resultat på COP26 är att enskilda medlemsländer går före, skärper sina klimatambitioner och hjälper de länder och människor som drabbas av utsläppen.

Stefan Löfven och den svenska regeringen har all möjlighet att agera på COP26. Här är några förslag på vad de kan göra:
■ Presentera ett eget nationellt, höjt klimatåtagande som kompletterar och går utöver EU:s klimatmål som är otillräckliga.
■ Verka såväl inom EU som globalt för ett förbud för ny exploatering och prospektering av fossil energi som olja, kol och naturgas.
■ Verka för ett globalt förbud mot fossila subventioner.
■ Verka för att de rika länderna omedelbart lever upp till de åtaganden de gjort när det gäller klimatfinansiering för utvecklingsländer, alltså ge bistånd så att fattiga länder kan utveckla klimatvänlig teknik och sänka sina utsläpp.
■ För att stärka klimatåtgärder i fattiga länder verka för att miljöteknik och vissa livsmedelstekniker som begränsar klimatförändringen får liknande undantag när det gäller patent som finns inom Tripsavtalet för livräddande mediciner.
■ Verka för att statligt stöd till export – exportfinansiering – har som mål att fasa ut fossila bränslen så fort som möjligt.
■ Verka för en så stram tillämpning som möjligt av Parisavtalets artikel 6. Istället för att utöka handeln med utsläppsrätter måste fokus ligga på att alla länder tar ansvar för att minska sina egna utsläpp.

Förutom på klimattoppmötet driver Vänsterpartiet på för klimatomställningen även i andra sammanhang där vi hoppas få regeringens stöd.
Vi har lagt en motion i riksdagen med 74 konkreta klimatreformer som Sverige skulle kunna införa för att skynda på klimatomställningen. Några exempel:
Statliga bolag och myndigheter ska vara motorer i klimatomställningen, inte bromsklossar.
Sverige ska ha ett tydligt klimatmål med nollutsläpp av växthusgaser till senast år 2040.
Sverige bör inrätta en grön statlig investeringsbank som slutar låna ut pengar till sådant som förstör och börjar låna ut pengar till sådant som ställer om.

Vänsterpartiet arbetar också för att EU måste få ett bra system för klimattullar på plats så snart som möjligt. Det skulle kunna göra att utsläpp utanför EU som europeiska bolag eller statliga verksamheter står för genom import av varor som stål, järn, aluminium, el, gödsel och cement minskar.

Den globala klimatkrisen angår oss alla, men eftersom den skapas framför allt av den rika delen av världen och drabbar framför allt den fattigare befolkningen krävs välriktade insatser som tar fasta på det. Vi kallar det klimaträttvisa. Under coronapandemin har det varit tydligt att om vi bara vill, går det att mobilisera och ställa om samhället snabbt för att klara en kris.

Stefan Löfven, låt oss visa att det går att göra igen, denna gång för att säkra planetens överlevnad.

Malin Björk (V) är EU-parlamentariker, förhandlare för EU:s klimattullar och delegat på COP26.
Jens Holm (V) är riksdagsledamot, klimatpolitisk talesperson och delegat på COP26.
Elin Segerlind (V) är riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson och delegat på COP26.


Publicerat

i

av