Michael Moore kör i diket

Har nu sett Michael Moores och Jeff Gibbs Planet of the Humans. En stor besvikelse på många sätt.
1. Kritiken mot sol och vind är gammal och helt felaktig. Filmens huvudperson Jeff Gibbs låter som vilken klimatförnekare som helst. De ”ineffektiva” solceller som filmen undersöker är tolv år gamla. Solceller idag har en mycket högre verksgrad. Samma sak gäller med den Chevrolet elbil som undersök – den är tio år gammal. Detta är ett ex av många hur försåtliga Moore/Gibbs är. Smått plågsamt att titta på.
2. Attackerna mot amerikansk miljörörelse (Sierra Club, 350.org, Nrdc, Union of Concerned Scientists) må ha sin plats och kritiken har förts fram förr (bl a av Naomi Klein), men det faktum att organisationer får gåvor av rika personer/företag gör dem inte komprometterade. Öppenheten är här avgörande liksom organisationernas politiska innehåll (återkommer till det).
3. Angreppet på amerikansk klimatrörelses nestor Bill McKibben är så lågt så det underminerar hela filmens trovärdighet. Att klistra in flera år gamla klipp utan att låta honom kommentera (trots att han uttryckligen bett om detta) är inte journalistik, det är smutskastning.
4. Teknikfientligheten är skrämmande. Bara för att det f i n n s ändliga råvaror i solpaneler och vindturbiner gör det inte energin i sig till fossil.
5. Att solcellsparker och vindturbiner är uppkopplade mot samma nät som där det finns fossilt producerad el gör filmen en stor sak av. filmmakarna tycker också att det är ett stort problem att elbilar kan laddas med el från det allmänna elnätet (där merparten är fossil el). Det osar puritanism.
6. Filmen har få konkreta förslag på hur en klimatomställning ska göras. Överbefolkningen och attackera storföretags (och deras lättkorrumperade underhuggare från de etablerade miljöorganisationerna) profithunger är de enda två konkreta åtgärderna jag hittar. Befolkningsökningen kan diskuteras, men då inte i nymalthusianska termer som filmen implicerar. Den andra delen är för vänstern viktig. Självklart är det mycket problematiskt med storföretag som vill förvandla skogar, sjöar, mineraler och allt annat på vår planet till varor. Men att vid varje givet tillfälle sätta kampen mot profiten som enda lösning på klimatkrisen håller inte för en modern vänster. Vänstern måste ha egna lösningar på klimatkrisen som både går att omsätta i praktiken här och nu och lösningar för längre sikt Men att hela tiden återkomma till EN lösning är vulgärmarxism/reduktionism, d v s helt och hållet oanvändbart för alla som vill bygga en bättre värld här och nu.
7. Kritiken mot bioenergin är däremot filmens enda behållning. Men även här är Moore helt och hållet onyanserad. Biobränslen kan ju produceras på så många olika sätt (av prima råvara, d v s träd eller restprodukter). Men där skog huggs ned för att bli värme, el eller bränsle är det helt och hållet åt skogen (om uttrycket tillåts). Tyvärr är det så det ser ut på många håll. Och när marknaden får agera fritt och skogen är dåligt skyddad då är det lätt hänt att vår skog snabbt förvandlas till plantager för bl a energisyften. Det är ett oskick som måste regleras bort.
8. Det går att se Planet of the Humans gratis på Youtube.

 


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

2 svar till ”Michael Moore kör i diket”

  1. Profilbild för jmlikhetsanden

    Jag har inte sett filmen men litar på dina kommentarer och slutsatser. Men i filmen och på andra håll finns inte lösningen på jordens problem. Idag finns det ca 7 miljarder människor på jorden och demografer tror att det kommer att bli 3 miljarder till innan antalet människor planar ut. Vill vi att jämlikheten ska vara global måste den rika världen och rika människor i fattiga länder sänka sitt välstånd både i varor och matkonsumtion som t ex kött och mejerivaror. Förmodligen måste mer mark frigöras för odling med GMO och att konstgödsel, svamp och insektsmedel tillförs. Om kor och grisar försvinner kan de 70% av arealen som används till djurfoderframställning kanske användas till människofoder i stället men är det tillräckligt? Kan människor matvanor ändras så snabbt det skulle behövas? Kan världens energibehov klaras av med sol och vindkraft nya med tanke på de sällsynta jordartsmetallerna även om återvinningen skulle vara 100% eftersom nya solceller och vindkraftverk måste byggas?
    En kommentar Jens!

    1. Profilbild för jensholm

      En viktig del i det hela är hur alla vi 7 miljarder lever var och en. Om vi främjar växtbaserad kost drar vi ned på den totala energiförbrukningen och utnyttjandet av mark och andra resurser med faktor 5-10. Den förnybara energin är bara i sin linda. Vi ser att effektiviteten utvecklas nästan exponentiellt. Det är hoppfullt.