MPs klimatförslag drivs redan av V – på riktigt

Ett helt OK inlägg idag av Isabella Lövin (MP) och Gustav Fridolin (MP) på DN-debatt idag. Men är det inte lite märkligt att det mesta av det de föreslår är sådant vi i Vänsterpartiet redan har lagt fram förslag om i riksdagen och som MP och de andra partierna dessvärre har röstat ned? Detta gäller t ex deras främsta förslag; ett mål att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Det är ett viktigt förslag eftersom utsläppen i andra länder orsakade av vår konsumtion och utrikesflyg är ungefär lika stora som de som sker på svenskt territorium (50 miljoner ton/år). Idag har vi inga målsättningar och få styrmedel för hur dessa utsläpp ska kunna minska.

Här kan ni se debatten mellan mig och konsumentminister Per Bolund (MP), 20/12-16. Jag ställer bl a frågan:
Avser ministern att ta fram ett mål för hur mycket de konsumtionsrelaterade utsläppen ska minska?

En bit in i sitt anförande svarar den miljöpartistiske ministern:
Miljömålsberedningen bedömer att vi i dag inte har något robust underlag för att sätta upp och mäta ett etappmål för konsumtionens klimatpåverkan.

Alltså; regeringen avser inte att lägga fram ett konkret mål för hur de konsumtionsbaserade utsläppen ska kunna minska.

I den miljömålsberedning som Bolund hänvisar till föreslog Vänsterpartiet just ett separat mål för de konsumtionsbaserade utsläppen. I slutändan vad det bara vi som stod fast vid det förslaget, därav den reservation som vi lämnade till betänkandet. Läs gärna mer här.

Vi har i flera motioner föreslagit konsumtionsbaserade mål för att minska våra utsläpp utanför vårt lands gränser, t ex i Hållbar konsumtion och avfall (här föreslår vi också förbud mot att slänga mat, något MP-ledarna också tar upp i sin artikel) samt i vår senaste klimatmotion Klimaträttvisa (punkt 6.2.3). Dessvärre röstade MP och de andra partierna ned båda motionerna.

Debattartikeln från Lövin och Fridolin idag var fin, men kan vi verkligen vara säkra på att MP röstar för förslagen när det verkligen gäller?


Publicerat

i

av