Hög tid för aktiv cykelpolitik

jens_cykelturneJust nu är jag på cykelturné i Stockholms södra förorter. Att cykla är ett fantastiskt sätt att ta sig fram; det går fort och skapar inga avgaser. Med elcyklarna kan vi dessutom cykla längre sträckor och cykeln kan bli ett reellt pendelalternativ även för den som inte drömmer om att göra Vätten runt eller Tour de France. Men fortfarande – 2018 – planeras våra städer utifrån bilens behov; med ytkrävande parkeringsplatser och dyra vägar som konsekvens. Trots Parisavtalet och målsättningar om minskade utsläpp från vägtrafiken är det fortfarande bilen som är normen. Cykelinfrastruktur planeras endast i relation till bilvägar och det som investeras i cykelvägar är kaffepengar i jämförelse med det som går till infrastruktur för bilar.

Det är dags att ändra på det nu. Därför är det hög tid för en aktiv cykelpolitik. Vi ska bygga våra samhällen så att bilen används endast i undantagsfall, annars gäller kollektivtrafik eller cykling. Vi i Vänsterpartiet vill ha ett mål för ökat cyklande och vill att cykelns andel av resorna ska vara 20 procent till 2020. Det skulle innebära nästan en fördubbling av dagens cyklande. Även om det börjar bli bråttom är det fullt möjligt, men då måste vi skapa de rätta förutsättningarna.

Men kraftigt ökade investeringar i cykelinfrastruktur skulle vi kunna bygga riktiga cykelbanor, som sammanhängande stråk både inne i städerna och utanför. Skyltningen behöver bli bättre och vi behöver fler cykelparkeringar. Självklart ska cykeln kunna tas med i kollektivtrafiken. Skicka våra politiker och Trafikverkets planerare på studieresa till Nederländerna eller Danmark för inspiration! Vänsterpartiet är också helt för elcykelpremien som gör att du kan få bidrag på upp till 10 000 kronor för att köpa en elcykel. Om vi har bidrag för elbilar är det klart att vi ska ha det för elcyklar också. I våra kommuner och landsting finns mängder med saker att göra för att öka cyklandet. Här i Stockholm vill vi t ex ha 2000 nya lånecyklar.

Det här kostar ju en massa pengar invänder någon. Ja, men försvinnande lite jämfört med vad byggandet av nya motorvägar kostar.  Vill du också ha ett parti som sätter cykeln och kollektivtrafiken först – rösta på Vänsterpartiet.

Läs gärna vår senaste cykelmotion; Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa.


Publicerat

i

av