Etikett: cykelpolitik

 • Cykelpolitik – håll till vänster

  Ännu en partijämförelse där Vänsterpartiet får full pott – Cykelfrämjandets valgranskning. Vänsterpartiet vill öka investeringarna i cykelinfrastruktur, handlingsplan för ökad cykling, underlätta för cyklister i trafiken, sänkt bashastighet i städer och mycket annat. När du väljer parti och vill ha en bättre cykelpolitik – håll till vänster. Läs Cykelfrämjandets granskning här.

 • Politik för ökat cyklande

  Under pandemin har intresset för att cykla runt om i hela världen, så också i de flesta svenska kommuner. Vi behöver understödja att fler cyklar och därmed undviker resor med egen bil. Det måste också bli säkrare att cykla. Därför presenterar Vänsterpartiet nu vår motion Ökad och säker cykling. Läs den hos riksdagen. Ett axplock…

 • Infrastruktur i linje med klimatmålen

  Vänsterpartiets infrastrukturmotion är nu presenterad. Läs gärna motionen i sin helhet här el via pdf: Från innehållet: Infrastrukturplaneringen ska utgå från våra klimatmål och bidra till att dessa nås, inte utifrån prognoser om ökat resande (regeringen och Trafikverket planerar ex vis för 27 procents ökad vägtrafik).170 miljarder mer till nya järnvägar, järnvägsunderhåll, upprustning av vägar…

 • Storstädernas cykelboom måste bli permanent trend

  Under pandemin har många upptäckt cykeln som ett bra och miljövänligt sätt att ta sig till jobbet. Låt oss fortsätta så. Jag, Anna Sehlin (V) och Rikard Warlenius (V) skriver om att vi behöver politiska beslut för att underlätta för fortsatt cykling. Läs vårt inlägg i ETC eller nedan. Storstädernas cykelboom måste bli permanent trendETC,…

 • Tio reformer för ökad cykling

  Idag debatterar vi cykelfrågor i riksdagen. Mitt anförande kan du läsa nedan. Tio reformer för ökad cyklingAtt cykla är fantastiskt ur alla aspekter; inga utsläpp av växthusgaser, inget buller, minimal risk för smittspridning och den bättre hälsan får man på köpet. Det finns därför många goda skäl till att samhället ska främja en ökad cykling.…

 • Trafikutskottet underlättar för cykelvägar

  Mycket positiv nyhet! Trafikutskottet har idag beslutat att underlätta utbyggnaden av cykelinfrastruktur. Cykelväg ska kunna anläggas oberoende av bilväg. Dagens väglag från 1971 behöver därför ändras så att cykelvägar inte ses som ett bihang till bilväg. Det här innebär att Trafikutskottet ställer sig bakom en motion bl a från Vänsterpartiet. I mitten av januari ska…

 • Låt oss cykla mer i Sverige

  Idag har vi debatterat cykelpolitik. Du kan se mitt anförande här. I korthet gick det ut på: Att cykla är fantastiskt ur alla aspekter; inge utsläpp, inget buller, liten trängsel och bättre hälsa får man på köpet. Vi behöver en politik för ökad cyklism. Det finns ett antal saker vi kan göra i närtid för…

 • Rätt att cykla mot enkelriktat

  ‪Absurt att staten motarbetar Stockholms och andra kommuners reformer för att underlätta cykling. Nu måste regeringen agera så att det ska gå att fortsätta att cykla mot enkelriktat där det passar. Läs min interpellation här eller nedan. Rätt att cykla mot enkelriktat Interpellation 2019/20:364, 2020-02-27 Av Jens Holm (V) till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Framkomligheten…

 • Öka framkomligheten för cyklister

  På vissa gator kan det vara en god idé att låta cyklister cykla på enkelriktad väg. På så sätt blir det lättare att ta sig fram med cykel, och är det bra skyltat är det inga problem med säkerheten. Så fungerar det numera på flera platser i landet, bl a i Stockholm. Men på grund…

Blogg på WordPress.com.