Mitt Almedalen 2018

På plats i Almedalen. Just debatterar klimat, skog, havspolitik, kemikalier och annat hos Naturskyddsföreningen. Också planterat träd hos Vi-skogen. Det är full fart med andra ord. Och idag är det ju också Vänsterpartiets dag. Nedan mina debatter/seminarier. Obs! Jag skriver inte ut alla bilaterala möten och andra mindre publika arrangemang jag medverkar på. I praktiken är mitt program fullt. Vill du träffa mig och växla ett par ord – gör det – kom isåfall fram direkt efter en av debatterna nedan.

Må 2/7 – Vänsterpartiets dag
8.00-9.30 Miljödebatt, Naturskyddsföreningen, Donners Brasseri
14.00-14.45 Efter Brexit, Europahuset, debatt, H522, Strandv
15.00-15.45 Fika med VD, miljöutfrågning av företagsledare, Hagainitiativet m fl,
Europahuset.
20.15-20.30 Vegomingel, utfrågning, Djurens Rätt, Södra Kyrkog 6A.

Ti 3/7
10.30-11.45 Djurdebatt, Djurens Rätt, Djurskyddet m fl. Högskolan D22.
11.45-12.45 Carbon Law, klimatdebatt, WWF, Future Earth m fl Korsg 4.
13.00-13.30 Utfrågning om Vs klimatpolitik. Klimatriksdagen/Miljö & Utveckling.
Teaterskeppet.
14.00-15.30 Återvinningsindustrierna, cirkulär ekonomi. Debatt. Hamngatan 3

On 4/7
10.00-11.00 Skogsdebatt, Naturskyddsföreningen, Donners Brasseri.
13.00-13.45 Fossilfritt 2030, debatt, Gotlands museum, Strandv 14.
15.30-16.15 WWF mfl, ungdomsworkshop/mingel, Strandv H521.
17.50-19.10 Vad vill partierna egentligen? Debatt Syre, Södra kyrkog 6.

To 5/7
10.00-10.45 Marint skydd, debatt Naturskyddsföreningen, Donners Brasseri.
15.30-16.15 Östersjön, fiskedebatt Östersjöcentrum, Almedalsbiblioteket.
Kväll hemfärd med båt.


Publicerat

i

av