Sex steg mot hållbarare fiske

Idag har vi debatterat fiskeripolitik i riksdagen. Jag sade bland annat att närmare 90 procent av fiskebestånden i världen är överfiskade eller fiskas till sin maximala gräns och situationen är akut i Sverige liksom resten av världen. Det är vi människor som skapat problemet genom decennier av helt och hållet ohållbart industrifiske, miljögifter, ohållbart jordbruk och ansvarslös exploatering och andra ingrepp som försvårar överlevnaden för det marina livet. När problemet är skapat av människan är det också vi som kan lösa det, med politiska beslut. Här är sex konkreta förslag för återställda fiskebestånd och ett levande marint liv.

 1. Fiska mindre och med mer skonsamma metoder. Följ den vetenskapliga rådvigningen och sätt fiskekvoterna därefter. Förbjud bottentrålning och inför mer av selektiva fiskeredskap som minskar bifångster. Kamerakontroll på fiskebåtarna kan vara ett bra sätt att kontrollera att rätt fisk och rätt kvantiteter tas upp. Det är bra att alla partier i riksdagen är överens om det.
 2. Inrätta mer marina reservat. Och i reservat ska inte storskaligt fiske tillåtas, i synnerhet inte bottentrålning.
 3. Ställ krav på att jordbruket tar ett större miljöansvar. Jordbrukets avgångar av kväve och fosfor är det främsta skälet till övergödningen i Östersjön och döda bottnar (för att ta ett exempel).
 4. Förbjud mer skadliga kemikalier och miljögifter liksom plast. Förr eller senare hamnar detta i havet och gör stor skada.
 5. Ställ större krav på vattenkraften. En stor del av vår fisk vandrar i våra älvar, men detta förhindras av dammar. Regeringens överenskommelse från förra veckan är ett steg framåt, men otillräckligt. Större ekonomiska krav måste ställas på fler utövare av vattenkraft. Dammar som gör stor ekologisk skada och har förhållandevis liten elproduktion måste rivas och älvar och vattendrag återställas.
 6. Ta bort subventioner till fiskeindustrin. Idag subventioneras den europeiska och svenska fiskeindustrin med miljardbelopp; yrkesfiskets flottor är befriade från bränsleskatt, bidrag ges till marknadsföring och förädling. EU upprätthåller kostsamma och nykoloniala fiskeavtal med utvecklingsländer. Här finns mycket att göra, och pengar att spara!

För att se hela mitt inlägg klicka här.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

6 svar till ”Sex steg mot hållbarare fiske”

 1. Profilbild för stellanfelix
  stellanfelix

  Hej Jens

  1) Det är möjligt att detta är en ”gammal” diskussionspunkt men 90 % av bestånden är INTE överfiskade. 30 % är överfiskade och 60 % fiskas maximalt. Det senare innebär att man fiskar mkt men att ekosystemet fortfarande fungerar som det ska.

  Det är mkt stor skillnad på överfiske och maximalt fiske !

  Sen kan man önska att det maximala fisket skulle reduceras ngt för at minska risken för ett reellt överfiske men det är faktiskt en helt annan sak. Överfisket gäller ”bara” 30 % av bestånden.

  2) Alliansen i Landstinget accepterade igår via Gustav Hemming (C) efter en interpellation från mig att min bedömning av det stigande havet är så pass trovärdig att vi tillsammans ska ta tag i detta och begära att Regeringen omedelbart vidtar åtgärder. Jag har stöd i detta av vår Landstingsgrupp och av partiets Mälarråd. Däremot inte av partiet i Staden där jag är ”svartlistad” pga detta.

  Jag återkommer i frågan men avser att tillsammans med våra Landstingsgrupper be att få ett möte med dig och Jonas. Situationen är i sak mkt allvarlig oxå nationellt (men främst för Mälaren och dessa dricksvatten) sett även om det egentligen bara är Sthlms-regionen som konstrar men det kan oxå bli ett politiskt problem eftersom det finns risk att Alliansen nu tar initiativet om än tillsammans med V i Landstinget. Och ev. i strid med V i Sthlm.

  Hälsn

  Stellan

  ________________________________

  1. Profilbild för jensholm

   Stellan, tack för kommentaren. Jag nyanserat min formulering lite,

 2. Profilbild för Kalle
  Kalle

  Hej jens!
  Det finns inga industrifiskebåtar i sverige så redan där har du lite fel.
  Sverige har ca 10 stora båtar över 40meter, det krävs för att kunna fiska på ett säkert och effektivt sätt.

  De största båtarna fiskar strömming/sill och makrill som lever i det pelagiska vattenmassorna alltså används inte bottentrål av de stora båtarna

  Ices rådgivning var att höja kvoten på både strömming och skarpsill till 2018 alltså anses bestånden mycket goda.

  Jag tror du blandar ihop världsfisket med det svenska fisket lite för mycket.

  Det blir inte seriöst om du inte håller dig till fakta.
  Allt finns att läsa på ices och havochvattens hemsidor.

  1. Profilbild för jensholm

   Hej Kalle.
   Tack för din kommentar.Jag håller mig till fakta, men det verkar som att du och jag drar olika slutsatser av denna.

   1. Profilbild för Kalle
    Kalle

    Hej igen
    Jo det är väl så att man kan ha lite olika syn på fakta.
    Ices rådgivning var att höja kvoten för strömming i centrala östersjön med 20% 2018, skarpsill med 1%.
    Det är på den kvoten de så kallade ”industritrålarna” fiskar på.

    Industritrålare för mig är de holländska och tyska 130meters fartyg som har 30 arbetare ombord där de bereder fisken ute på havet.. Som en industri.

    De svenska ”industritrålarna” är som förväxta små trålare.
    Säkerheten ombord har förbättrats betydligt med större fartyg och man kan få upp sin tilldelning av kvoten lite snabbare då de lastat mer.

    Det drar även mindre bränsle med 1 större än 5 små.

    Jag tror att vi fortsatt kommer se ökade skarpsill och strömmingbestånd då säl och skarv äter upp deras fiender.
    Det verkar så iallafall om man får tro forskarna.

 3. […] På sin egen blogg har Jens Holm också skrivit om riksdagsdebatten. I förkortad form redogör han …. I detta inlägg kommer han med ytterligare lögner och dessutom med ogenomtänkta förslag som skulle slå ut svenskt småskaligt fiske totalt. Han föreslår nämligen att svenska fiskare ska fiska mindre trots att de inte ens fiskar upp sina kvoter och att bottentrålning ska förbjudas helt. Han tror också att bottentrålning är storskaligt fiske. Det är en lögn. […]