Gazprom, ExxonMobil och Shell – så heter några av fossilbolagen där våra pensionspengar finns investerade i dag

Jag svarar finansmarknadsminister Per Bolund (MP) i dag i Effekt om AP-fonderna och innehaven i kol, olja och gas. Läs där eller nedan.

”Gazprom, ExxonMobil och Shell – så heter några av fossilbolagen där våra pensionspengar finns investerade i dag”
Effekt, 2018-02-01
Det är synd att finansmarknadsminister Per Bolund (MP) tycks anse att ställa kvar på att fossila placeringar helt och hållet ska bort från våra pensioner är en fråga om ”slagord och symboler” (Effekt 30/1). Precis som jag skrev i mitt inlägg (Effekt 16/1) har våra AP-fonder stora innehav i kol, olja och gas, medan placeringarna i förnybart ofta är så små att de knappt går att kvantifiera. Gazprom, Lukoil, ExxonMobil, Shell, BP, Chevron och Occidental, ja så heter några av fossilbolagen där våra pensionspengar finns investerade i dag. Och investeringarna räknas i miljarder kronor.

Trots medvetenheten om klimatförändringen och Sveriges höga svansföring på området finns det i dag ingen konkret plan för hur de fossila innehaven ska försvinna från AP-fonderna. En tydlig önskan finns däremot hos finansmarknadsminister Bolund, och det är bra. Men Bolund är nog överens med mig om att ett hållbart samhälle inte främst skapas med välvilja, utan med tydliga politiska beslut.

Bolund räknar upp en hel del åtgärder som regeringen vidtagit för att skapa en mer hållbar finanssektor. Miljömärkning, utredningar, kartläggningar, rundabordssamtal, hållbarhetsredovisningar och ett övergripande mål om hållbarhet för finanssektorn är inte fy skam, men det räcker på långa vägar inte. Det vet jag och det vet nog Per Bolund också. Det är just därför Bolund har föreslagit nya placeringsregler för AP-fonderna. Låt mig därför få kommentera just dessa regler.

  1. I praktiken finns inte dessa regler annat än som ett förslag i Per Bolunds byrålåda. Förslaget på nya placeringsregler för första, andra, tredje och fjärde AP-fonden presenterades som en promemoria i somras. Men sedan dess har inget hänt och något nytt förslag är inte heller aviserat i den propositionsförteckning som statsministern lade fram till riksdagen för några veckor sedan. Det innebär att inget lagförslag kommer att komma innan valet.

2. I den promemorian är fortfarande hög ekonomisk avkastning det övergripande målet, miljö och socialt ansvar är underordnat. Det innebär att AP-fondernas ledningar kan fortsätta att placera i det fossila om de bedömer det som det mest lönsamma.

3. Ordet klimatförändring nämns överhuvudtaget inte och ej heller Parisavtalet, vilket Bolund tycks tycka vara oproblematiskt. Jag tycker däremot att det är mycket olyckligt eftersom det är just i Parisavtalet det finns en konkret referens till hållbara finansiella investeringar (artikel 2.1 C). Både Bolund och kollegan Isabella Lövin (MP) har dessutom vid upprepade tillfällen påstått att de nya placeringsreglerna (som alltså inte finns ännu) är i linje med Parisavtalet.

4. I stället tycker Bolund att det räcker med att AP-fondernas värdegrund ska ta sin utgångspunkt i ”de internationella konventioner som Sverige har undertecknat” (sid 4). Gott så, men det är något helt annat än att vara i linje med Parisavtalet. Dessutom är det precis som Bolunds promemoria konstaterar: ”Det kan vara svårt att tolka internationella konventioner och även att bedöma vad tolkningen bör innebära i praktiken för Första–Fjärde AP-fondernas arbete” (sid 34). En direkt hänvisning till Parisavtalets art 2.1 C hade i sammanhanget rett ut det frågetecknet. Men kanske är det just det som regeringen tillsammans med de borgerliga partierna (som står bakom PM:et) velat undvika?

5. De nya placeringsreglerna har kritiserats av det samlade Folkrörelsesverige som kräver att förslaget görs om. Så här skriver de i sitt remissvar från i fjol: ”Det som emellertid saknas i förslaget är bindande regler som säkerställer att AP-fonderna agerar i enlighet med klimatmål, Sveriges folkrättsliga förpliktelser och andra internationella åtaganden.” Inlagan har skrivits under av Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Jordens vänner, Amnesty, Diakonia och ett stort antal ytterligare organisationer.

6. Finansdepartementet säger själva att de inte kan bedöma klimateffekten av de nya placeringsreglerna. I promemorian skriver de: ”Det är inte möjligt att bedöma i vilken utsträckning förslagen kan leda till att Första–Fjärde AP-fondernas förvaltning främjar en hållbar utveckling.” Per Bolund har helt enkelt inte på fötterna när han lovar att de nya reglerna kommer att bidra till att det fossila försvinner från våra pensioner.

7. AP-fonderna är våra gemensamma pensionspengar. Det är klart att regering och riksdag kan ge fondernas ledning ett uppdrag att successivt fasa ut det fossila och i stället investera i det hållbara. Det har Per Bolund inte gjort. Gör om gör rätt.

Jens Holm (V), riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson


Publicerat

i

av

Etiketter: