Gå till botten med Bolidens giftdumpning

Jag och Eva Zetterberg (V), tidigare ambassadör i Chile och tidigare vice talman i svenska riksdagen kräver att Boliden ska gå till botten med sin giftdumpning i Chile samt att svenska regeringen ska skärpa reglerna kring dumpning av miljöfarligt avfall. Läs vårt inlägg i Norrländska socialdemokraten eller nedan.

Gå till botten med Bolidens giftdumpning
NSD 2018-02-01
Om några veckor väntas domen om det svenska gruvbolaget Bolidens dumpning av miljöfarligt avfall till Chile komma. 800 invånare i staden Arica i norra Chile har stämt Boliden inför Skellefteå tingsrätt för de allvarliga hälsoskador de drabbats av sedan Boliden 1984 via ett chilenskt företag dumpat 21 000 ton giftigt avfall i staden.

Avfallet innehöll bland annat en stor mängd arsenik och bly. Rättegången har förberetts i fyra år och skadorna är gediget dokumenterade – cancerfall, hudförändringar, infertilitet, skadade foster. 1984 fanns ingen lagstiftning som uttryckligen förbjöd sådan export. Det chilenska bolaget Promel skulle utvinna metaller och täcka avfallet. Men inget gjordes, några år senare byggdes bostäder i närheten och det chilenska bolaget gick i konkurs.

Deponeringen skedde under diktatorn Pinochets tid då ingen hänsyn togs till fattiga invånares hälsa eller krav ställdes på företagen. När demokratin återställdes i Chile 1990 hade regeringen fullt upp med att återupprätta respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska regler. Frågan om stöd och hjälp till Aricaborna kom redan år 2000 när Aricas borgmästare besökte Sverige. I bland annat brev till utrikesminister Anna Lind, Boliden och Sida undersöktes möjligheterna att gå in med stöd. Trots uppenbara behov och kompetens för både miljösanering och hälsoundersökningar saknades vilja från Boliden att agera.

Filmen Blybarnen visades i svensk TV 2009. Där intervjuas Bolidens dåvarande miljöchef Rolf Svedberg som tillstyrkt affären och förklarar gråtande att beslutet var fatalt. Efter visning i chilensk TV blev reaktionerna starka och chilenska parlamentariker kontaktade svenska ambassaden, men varken Boliden eller svenska regeringen vidtog någon åtgärd.

Bolidens agerande gentemot Aricaborna och Chile är upprörande och vi förväntar oss att Skellefteå tingsrätt äntligen ska se till att Boliden får betala skadestånd till de drabbade. Det än mer allvarliga är att detta inte utgör ett enstaka misstag som skedde för mer än trettio år sedan.

På senare år har ett flertal liknande fall kommit till allmänhetens kännedom. Företaget Holy House Shipping har skrotat flera fartyg vid den indiska kusten. Sedan 2011 har tolv europeiska fartyg skrotats där för att undgå att följa EU:s hårdare regler om skrotning. I stället drabbas indierna av allvarlig miljöförstöring. Ett annat svenskt företag, Swerec, uppges ha dumpat plastavfall i Lettland.

Bolidens och andra svenska företags oansvariga agerande förstör för andra seriösa svenska företag och solkar Sveriges internationella anseende i miljö- och klimatfrågor. Det måste vara ett slut på det nu. Boliden måste ta sitt ansvar och stödja de personer som drabbats av de gifter företaget har dumpat.

Vi behöver också en hårdare lagstiftning mot dumpning av miljöfarligt avfall. Vi välkomnar den riksdagsmotion ett antal företrädare från Miljöpartiet lade för ett par år sedan med krav på att regeringen skulle verka för ett globalt regelverk med skadeståndsansvar även för gamla miljöförsyndelser.

Nu styr MP landet. Vad har vice statsminister Isabella Lövin och MP gjort?

Eva Zetterberg, riksdagsledamot 1991-2002 (V) ambassadör i Chile 2009-2014
Jens Holm riksdagsledamot (V)

 


Publicerat

i

av

Etiketter: