Hållbar gruvpolitik

Gruvbolagen måste ta ett större ekonomiskt och ekologiskt ansvar, inte minst för att kunna återställa och sanera mark efter mineralutvinning. Miljöbalken måste stärkas för att kraven ska kunna bli tydligare och bättre på gruvindustrin. Vi behöver helt enkelt en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar mineralutvinning i Sverige. Mineralersättningen (ibland kallat gruvskatten) måste höjas. Dessa krav tar vi upp i vår motion till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning av gruvbolagens hantering av gruvavfall (hela vår mineralpolitik tas alltså inte upp i motionen).

Debatt och beslut i riksdagen under våren. Läs motionen här: gruvavfall_motion_V


Publicerat

i

av