Klimatrapporten: det går att rädda klimatet

FNs klimatpanel IPCC har just presenterat sin senaste vetenskapliga rapport om klimatförändringen. Jag har nu läst sammanfattningen. Den konstaterar att det är möjligt att få ned utsläppen och förhindra en klimatförändring utom kontroll. Det är hoppfullt. Men det krävs nya snabba beslut för att utsläppen ska gå ned. Dessvärre är det inte den politiken den borgerliga regeringen driver.

Rapporten konstaterar att vi har den högsta andelen av växthusgaser någonsin i mänsklighetens historia och att utsläppstakten mer än fördubblades (!) de senaste tio åren jämfört med decennierna innan. Det är rätt skrämmande fakta. Så här skriver man på sid 5 i sammanfattningen för ”policymakers”:

”Total anthropogenic GHG emissions have continued to increase over 1970 to 2010 with larger absolute decadal increases toward the end of this period (high confidence). Despite a growing number of climate change mitigation policies, annual GHG emissions grew on average by 1.0 gigatonne carbon dioxide equivalent (GtCO2eq) (2.2%) per year from 2000 to 2010 compared to 0.4 GtCO2eq (1.3%) per year from 1970 to 2000 (Figure SPM.1).6,7 Total anthropogenic GHG emissions were the highest in human history from 2000 to 2010 and reached 49 (±4.5) GtCO2eq/yr in 2010. The global economic crisis 2007/2008 only temporarily reduced emissions.”

I Vänsterpartiet har vi föreslagit att riksdagen ska arrangera en extradebatt om klimatförändringarna, detta med anledning av de nya underlag vi nu fått från IPCC. Detta känns ännu mer påkallat i ljuset av denna rapport. Besked om detta kommer att lämnas på onsdag av riksdagens ledning. Oavsett om det blir en extradebatt vet vi att vi måste ställa om Sverige och EU så att utsläppen snabbt går ned. Vi behöver också hjälpa de som idag drabbas av den rika världens utsläpp med ett klimatbistånd med nya additionella medel. Så kan förtroendegapet mellan Nord och Syd i de internationella klimatförhandlingarna överbryggas. Mer om det och allt annat Vänsterpartiet vill göra i vår klimatmotion från i höstas. Där lägger vi också fram de mest långtgåendemålen av alla partier i Sveriges riksdag.

Annars gör IPCC en rätt stor affär av koldioxidlagring, (Carbon Capture and Storage) där koldioxid pumpas ned i marken. CCS har avfärdats av stora delar av miljörörelsen. Man brukar se CCS som ett sätt att ha kvar stora fossilanläggningar. Jag är däremot positiv till CCS som metod, men jag vill helst se det som ett sätt att få till stånd s k negativa utsläpp, d v s att man använder biobränsle som ett sätt att producera energin och sedan avskiljs koldioxiden och pumpas ned i marken. CCS är teknik som finns, men den är inte utbyggd i stor skala och för närvarande är det en teknik som är dyr att använda sig av. Jag noterar att IPCC tar upp just detta med negativa utsläpp (sid 24). Vi i Vänsterpartiet 2012 lämnade in en motion om just negativa utsläpp.

Det är också positivt att IPCC tar upp behovet av att minska utsläppen från livsmedelssektorn och att det finns behov av förändringar av livsmedelskonsumtionen (”dietary changes”, sid 23 och på sid 27 ”such as changes in diet…”). De talar också om utsläppen från animalieindustrin (livestock), men jag hade önskat att de hade kunnat uttala ännu tydligare att vi måste minska animaliekonsumtionen i världen. Men så blir det när ett par hundra forskare och politiskt utsända representanter ska komma överens; då vägs varje formulering på guldvåg.  

Räkna med att vissa kärnkraftskramare kommer att ta denna IPCC-rapport till intäkt för utbyggd kärnkraft. IPCC utesluter nämligen inte kärnkraft som energikälla i sina scenarier över minskade utsläpp. Men å andra sidan är det inte någon tydlig uppmaning till mer kärnkraft. IPCC däremot mycket tydliga på att det är det förnybara som måste byggas ut och att vi måste energieffektivisera mer. Ang kärnkraften skriver de också att det är en energikälla som är förenad med stora risker och begränsningar. Så här skriver de på sid 23:

Nuclear energy is a mature low‐GHG emission source of baseload power, but its share of global electricity generation has been declining (since 1993). Nuclear energy could make an increasing contribution to low‐carbon energy supply, but a variety of barriers and risks exist (robust evidence, high agreement). Those include: operational risks, and the associated concerns, uranium mining risks, financial and regulatory risks, unresolved waste management issues, nuclear weapon proliferation concerns, and adverse public opinion (robust evidence, high agreement).

Som synes är kärnkraft en teknik som är förenad med stora risker. Dessutom är det väldigt dyrt att bygga ny kärnkraft. För Sveriges del handlar det om huruvida vi ska bygga tio nya extremt dyra kärnkraftsreaktorer eller om vi ska satsa alla resurser på 100 procent förnybart och energieffektivisering. Självklart ska vi satsa allt på det förnybara.

Sist, är det positivt att IPCC inte bara pratar om olika tekniska lösningar för att få ned våra utsläpp. Man talar också om behovet av förändrade konsumtionsmönster och förändrat beteende. Där vi kan vi poliker göra mycket för att understödja just sådana nya beteendemönster (en minskad köttkonsumtion torde vara ett av de mest konkreta exemplen på det). IPCC skriver på sid 22-23:

”Behaviour, lifestyle and culture have a considerable influence on energy use and associated emissions, with high mitigation potential in some sectors, in particular when complementing technological and structural change23 (medium evidence, medium agreement). Emissions can be substantially lowered through changes in consumption patterns (e.g., mobility demand and mode, energy use in households, choice of longer‐lasting products) and dietary change and reduction in food wastes. A number of options including monetary and non‐monetary incentives as well as information measures may facilitate behavioural changes.”

Nu har vi fått rapporten vi behöver: Det går att stoppa en klimatförändring som kan ödelägga hela vår planet, men det är bråttom. Dags för en ny politik som prioriterar klimatet och framtiden för vår planet.


Publicerat

i

av