Klimatanförande 2013-10-15

Idag har vi miljö- och klimatdebatt i riksdagen. Nedan mitt anförande eller här: klimat_anförande2013-10-15 

Klimatanförande, riksdagen

För några veckor sedan presenterade FNs klimatpanel IPCC sin första delrapport på sex år. Innehållet var väntat, men vid en närmare läsning omskakas man ändå av dess lika knastertorra som brutala slutsatser. Varje år släpper världen ut 50 gigaton växthusgaser, alltså 50 miljarder ton. Utsläppen ökar kraftigt och vi är nu inne på en utsläppsbana som pekar mot en fyragradig temperaturhöjning. Fyra grader varmare skulle innebära slutet på vår civilisation som vi känner den. Ja, det där sista var inte mina egna ord utan en av slutsatserna från Världsbankens rapport om en fyra gradershöjning som kom för knappt ett år sedan.

IPCC vädjar till världens makthavare, ja till oss politiker: Det går fortfarande att rädda världen. Men det är bråttom. Gör något! Minska utsläppen!

Vi i Sverige måste ta vårt ansvar för våra historiska utsläpp. Och vi i Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att vi i Sverige inte lutar oss tillbaka och vilar på gamla lagrar. Vi måste göra mer. Här och nu.

Därför har Vänsterpartiet just lagt fram förslag på nya skarpare klimatmål för Sverige och EU. Vi vill att utsläppen ska bringas ned till under 40 miljoner ton till 2020. Idag ligger vi på ungefär 60 miljoner ton. Vi driver också att EU ska minska sina utsläpp med 40 procent till 2020. Vi föreslår det mest ambitiösa klimatinvesteringspaketet av alla partier. Över 50 miljarder kronor på tre års tid ska investeras i kollektivtrafik, järnvägen, att klimatrenovera miljonprogrammet och att ställa om till 100 procent förnybart. Vi föreslår ett nytt klimatinvesteringsprogram för omställning och minskade utsläpp i våra kommuner och landsting. Vi lägger fram konkreta förslag för att köttkonsumtionen ska minska. Vi avsätter nya pengar till klimatanpassning. Vi vill att alla hushåll som vill ska kunna producera sin egen el eller vara delägare i ett elkooperativ. Anders Borg ska inte sno deras vinster. Vi har ett fullt finansierat klimatbistånd på 4 miljarder kronor för de kommande tre åren.

Vissa undrar kanske hur vi har råd med allt detta. Vi gör främst två saker: vi accepterar inte regeringens omfattande skattesänkningar och vi föreslår nya skatter och avgifter på det som smutsar ned. På så sätt får vi en politik som både omfördelar från rik till fattig samt minskar utsläppen med hjälp av nya intäkter.

Jag välkomnar att miljöminister Lena Eks deltar i denna debatt. Lena Ek, både du och jag var ju på klimattoppmötet i Doha i fjol. Och vi båda kunde höra när Filippinernas chefsförhandlare Naderev Saño brast ut i tårar när han höll sitt anförande. Hans land hade just drabbats av en av de värsta tyfonerna på senare tid. Tusentals dog eller blev hemlösa. Sådana här extrema väderfenomen varnar IPCCs forskare oss för att vi kommer att se mer av i takt med att klimatet förändras. Saño avslutade sitt anförande med en uppmaning för minskade utsläpp:

Om inte vi – vem?
Om inte nu – när?
Om inte här – var?

Det var oss i den rika världen han talade till. Vi som stått för den absolut största delen av utsläppen sedan industrialismens intåg.

Men när jag läser regeringens förslag till budget för det kommande året blir jag nedslagen. Regeringen missar 14 av de 16 viktiga miljömålen, där ”begränsad klimatpåverkan” är ett. Regeringen föreslår inga nya kraftfulla åtgärder för att utsläppen ska minskas. Det mest konkreta är en ökning av uppköpen av billiga och osäkra utsläppskrediter. Regeringen aviserar mängder av utredningar på klimat- och miljöområdet. Med all respekt för ny information, men Lena Ek, är det inte mer av handling vi behöver? Regeringen är fortfarande lika handfallen att rädda vårt klimat som man var för sju år sedan på man tillträdde. Vi väntar fortfarande på nya kraftfulla åtgärder från regeringen.

Jag hoppas att den här debatten kan ge oss mer klarhet i hur Sverige ska ta ett större klimatansvar. Hur kan vi bidra till att rädda vår svårt sargade värld?

Jens Holm (V)


Publicerat

i

av

Kommentarer

Ett svar till ”Klimatanförande 2013-10-15”

  1. Profilbild för Thord Kristiansson
    Thord Kristiansson

    Mycket bra anförande!!!Heder åt Vänsterpartiets klimatståndpunkt!