Steg framåt, AP-fonderna

AP-fondernas etikråd meddelade igår att man avinvesterar (tar bort sina placeringar) från fyra bolag. Mycket glädjande! Två av dessa, Incitec Pivot och Potash, sysslar med utvinning av fosfat i det av Marocko ockuperade Västsahara. De andra företagen var Walmart (som behandlar sina anställda illa) och Freeport (har genom sin gruvverksamhet i Indonesien förstört miljön i stor omfattning).

Detta är ett utmärkt exempel på hur våra stora kapitalplacerare borde agera. Jag har länge tyckt att de svenska AP-fonderna har varit alldeles för passiva vad det gäller deras investeringar. Det handlar om mångmiljardbelopp och idag är tyvärr mycket av dessa placerade i fossilföretag och annat som bara gör vår värld sämre. Ja, det här är egentligen våra gemensamma pengar. När jag och min kollega Ulla Andersson gjorde en granskning av AP-fondernas placeringar kom vi fram till att de hade investerat i nästan 10 miljarder kronor i världens sex största oljebolag. Hur mycket de satsat på förnybar energi gick inte att få uppgifter om eftersom de beloppen var så små.

En av AP-fonderna borde göras om till en grön investeringsfond för klimatet. Samtliga borde få mycket hårdare placeringskrav där fokus borde vara på hållbarhet och mänskliga/fackliga rättigheter. Skulle vi ställa sådana krav på AP-fonderna skulle förstås miljarder kronor börja göra nytta istället för att – som nu – bidra till ökade utsläpp. Det skulle också sända tydliga signaler in i hela finansbranschen om att nu är det långsiktigt ansvar som gäller, istället för kortsiktiga vinster.

Bra steg framåt av AP-fonderna alltså. Men man har fortfarande långt kvar att gå.


Publicerat

i

av

Kommentarer

Ett svar till ”Steg framåt, AP-fonderna”

  1. Profilbild för Rudolph Snyder

    Jag anser att dessa riktlinjer för god etik- och miljöplacering också måste innehålla riktlinjer om förbud mot att placera i vapenindustrin, bland annat klustervapen. Det kan inte vara rimligt att våra gemensamma pensionspengar ska användas för att tjäna pengar på försäljning av klustervapen och andra vapen. Jag anser inte att det kan anses vara i enlighet med god etik och moral och det borde därför vara förbjudet. Första–Fjärde AP-fondernas etikråd har beslutat att fondernas pengar inte ska investeras i företag på grund av deras produktion av bland annat klustervapen, vilket är bra. Om AP-fonderna tar detta beslut så bör det ju inte vara svårt att också tydligt helt ta avstånd från vapenindustrin när det gäller AP-fondernas investeringspolicy. Detta bör ges regeringen tillkänna.