Ny djurskyddslag under hösten?

 Jag har just fått svar på min skriftliga fråga om när förslaget till ändringar i djurkyddslagen kommer. Utredningen om ny djurskyddslag lämnade ju sitt betänkande för nästan två år sedan. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har skjutit på frågan gång efter gång. Nu lovar han mig att propositionen ska läggas fram ”under hösten 2013”.

Erlandsson skriver så här:
Jens Holm har frågat mig när jag avser att lägga fram propositionen Ändringar i djurskyddslagen. Det stämmer att propositionen Ändringar i djurskyddslagen har blivit försenad och det beklagar jag naturligtvis. Regeringens avsikt är dock fortfarande att lämna en proposition om ändringar i djurskyddslagen under hösten 2013. Jag kan försäkra Jens Holm att vi inom Landsbygdsdepartementet gör allt för att på bästa och smidigaste sätt behandla, bearbeta och analysera Djurskyddsutredningens förslag till en ny djurskyddslag samt synpunkterna på förslagen som kommit in. 

Man undrar hur länge sig hösten sträcker sig i Eskil Erlandssons värld. I min värld är hösten snart slut och därför ska vi inte behöva vänta många veckor till…

Läs min fråga här och hela svaret här eller som pdf: djurskyddslagen_svar2013-10-24

Minska Stockholms utsläpp

Intressant artikel i Svenska dagbladet idag om Stockholms utsläpp av växthusgaser. Vi i Vänsterpartiet har tidigare gått emot skönmålningen av svenskarnas och stockholmarnas utsläpp. Räknar man inte med vår konsumtion och våra utlandsresor blir ju våra utsläpp förhållandevis små. Men varför ska vi inte göra det? Allt som påverkar vårt klimat måste ju bokföras och vi måste hitta sätt att minska utsläppen.

Men att stockholmarnas utsläpp var så höga som 15 ton/person och år, som framförs i artikeln, var en högre siffra än vad jag tidigare känt till.

Vi har tidigare lagt fram ett konkret program – Slipp 850 000 ton från dina axlar – på hur vi ska kunna minska utsläppen med drygt 800 000 ton här i Stockholm. Det är lika aktuellt idag som det var då, för tre år sedan.

Annars finns det många fördelar med storstäder: Vi kan hitta rationella sätt att transportera oss och varor/tjänster på ett sätt så att utsläppen blir små. Vi kan värma upp våra hus med fjärrvärme och se till att vi har el som är förnybar. Vi kan göra förhållandevis stora investeringar som gagnar många och minskar utsläppen. Vi kan samarbeta mycket. Vi kan helt enkelt hitta många gemensamma lösningar när vi är många människor på en begränsad yta. Men vår konsumtion och (utlands)resor måste minska.

Nedan våra tio bästa förslag från vårt Klimatprogram (ovan):

Våra tio steg mot ett bättre klimat i Stockholm
och minskningen i ton CO2e

1. Bioeldad fjärrvärme 410 000 ton
2. Kommunalt biobränslevärmeverk (täcks av ovan)
3. Energieffektivisera miljonprogrammet 10 000 ton
4. Vegetariskt Stockholm 152 000 ton
5. Bilfri innerstad 115 000 ton
6. Gigantiskt kollektivtrafiksatsning 130 000 ton
7. Stockholm – cykelstaden 13 000 ton
8. Minska avfallet 8 000 ton
9. Ekostad Bromma 12 500 ton
10. Gränslös koldioxid

Summa: minskade utsläpp med 850 000 ton CO2e

Klimatanförande 2013-10-15

Idag har vi miljö- och klimatdebatt i riksdagen. Nedan mitt anförande eller här: klimat_anförande2013-10-15 

Klimatanförande, riksdagen

För några veckor sedan presenterade FNs klimatpanel IPCC sin första delrapport på sex år. Innehållet var väntat, men vid en närmare läsning omskakas man ändå av dess lika knastertorra som brutala slutsatser. Varje år släpper världen ut 50 gigaton växthusgaser, alltså 50 miljarder ton. Utsläppen ökar kraftigt och vi är nu inne på en utsläppsbana som pekar mot en fyragradig temperaturhöjning. Fyra grader varmare skulle innebära slutet på vår civilisation som vi känner den. Ja, det där sista var inte mina egna ord utan en av slutsatserna från Världsbankens rapport om en fyra gradershöjning som kom för knappt ett år sedan.

IPCC vädjar till världens makthavare, ja till oss politiker: Det går fortfarande att rädda världen. Men det är bråttom. Gör något! Minska utsläppen!

Vi i Sverige måste ta vårt ansvar för våra historiska utsläpp. Och vi i Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att vi i Sverige inte lutar oss tillbaka och vilar på gamla lagrar. Vi måste göra mer. Här och nu.

Därför har Vänsterpartiet just lagt fram förslag på nya skarpare klimatmål för Sverige och EU. Vi vill att utsläppen ska bringas ned till under 40 miljoner ton till 2020. Idag ligger vi på ungefär 60 miljoner ton. Vi driver också att EU ska minska sina utsläpp med 40 procent till 2020. Vi föreslår det mest ambitiösa klimatinvesteringspaketet av alla partier. Över 50 miljarder kronor på tre års tid ska investeras i kollektivtrafik, järnvägen, att klimatrenovera miljonprogrammet och att ställa om till 100 procent förnybart. Vi föreslår ett nytt klimatinvesteringsprogram för omställning och minskade utsläpp i våra kommuner och landsting. Vi lägger fram konkreta förslag för att köttkonsumtionen ska minska. Vi avsätter nya pengar till klimatanpassning. Vi vill att alla hushåll som vill ska kunna producera sin egen el eller vara delägare i ett elkooperativ. Anders Borg ska inte sno deras vinster. Vi har ett fullt finansierat klimatbistånd på 4 miljarder kronor för de kommande tre åren.

Vissa undrar kanske hur vi har råd med allt detta. Vi gör främst två saker: vi accepterar inte regeringens omfattande skattesänkningar och vi föreslår nya skatter och avgifter på det som smutsar ned. På så sätt får vi en politik som både omfördelar från rik till fattig samt minskar utsläppen med hjälp av nya intäkter.

Jag välkomnar att miljöminister Lena Eks deltar i denna debatt. Lena Ek, både du och jag var ju på klimattoppmötet i Doha i fjol. Och vi båda kunde höra när Filippinernas chefsförhandlare Naderev Saño brast ut i tårar när han höll sitt anförande. Hans land hade just drabbats av en av de värsta tyfonerna på senare tid. Tusentals dog eller blev hemlösa. Sådana här extrema väderfenomen varnar IPCCs forskare oss för att vi kommer att se mer av i takt med att klimatet förändras. Saño avslutade sitt anförande med en uppmaning för minskade utsläpp:

Om inte vi – vem?
Om inte nu – när?
Om inte här – var?

Det var oss i den rika världen han talade till. Vi som stått för den absolut största delen av utsläppen sedan industrialismens intåg.

Men när jag läser regeringens förslag till budget för det kommande året blir jag nedslagen. Regeringen missar 14 av de 16 viktiga miljömålen, där ”begränsad klimatpåverkan” är ett. Regeringen föreslår inga nya kraftfulla åtgärder för att utsläppen ska minskas. Det mest konkreta är en ökning av uppköpen av billiga och osäkra utsläppskrediter. Regeringen aviserar mängder av utredningar på klimat- och miljöområdet. Med all respekt för ny information, men Lena Ek, är det inte mer av handling vi behöver? Regeringen är fortfarande lika handfallen att rädda vårt klimat som man var för sju år sedan på man tillträdde. Vi väntar fortfarande på nya kraftfulla åtgärder från regeringen.

Jag hoppas att den här debatten kan ge oss mer klarhet i hur Sverige ska ta ett större klimatansvar. Hur kan vi bidra till att rädda vår svårt sargade värld?

Jens Holm (V)

Regeringen har ovärdig klimatpolitik

Jag har ett inlägg idag i ETC om finansminister Anders Borg och regeringens klimatpolitik, eller snarare brist på sådan. Läs den där eller nedan.

Regeringen har ovärdig klimatpolitik
ETC, 2013-10-15

Finansmarknadsminister Anders Borg har presenterat förslag till statsbudget för nästa år. Man får känslan av att Borg vill ge intrycket av att han är en minister som skyndar långsamt. Han sitter still i båten då det blåser stormvindar från omvärlden. Anders Borg ska vara en trygg famn att vila i i en orolig värld. Anders Borg tar ansvar.

Jag är benägen att utbringa en lååång gäspning. Men det här är allvarligare än så. I själva verket har vi en finansminister som inte alls går varligt fram. Anders Borg har varit en av de mest brutala omvandlarna av svensk välfärd och omfördelningspolitik. Anders Borg har nämligen lyckas åstadkomma det som tidigare borgerliga regeringar bara vågat drömma om. Han har sänkt skatterna för ungefär 140 miljarder kronor.

Han har sålt ut statliga företag i en tidigare sällan skådad omfattning: Den största delen av Apoteket, Bilprovningen, Vin & Sprit, OMX och Nordea, för att nämna några. Han har tvingat fram privatiseringar av välfärden av sällan skådat slag.

Han har avreglerat järnväg och annan kollektivtrafik – nedläggningar, förseningar och allmänt strul har kommit som ett brev på posten. Så har det sett ut på det ekonomiska området. Men när det handlar om andra områden kan man inte anklaga regeringen för att skynda på alltför mycket.

Jag tänker på miljö- och klimatpolitiken.

FNs klimatpanel, IPCC, kom nyligen med sin första delrapport. I den understryks allvaret i klimatförändringarna. Vi kan fortfarande begränsa temperaturhöjningen så att situationen blir någorlunda hanterbar, men då är det bråttom. Lägg där till att Sverige inte förväntas uppnå 14 av våra 16 miljömål och alla förstår att läget är akut både för klimatet och miljön i stort. Vad gör då Anders Borg och regeringen? Jo, han har anständigheten att medge att klimatproblemet är en gigantisk utmaning. Där är han bättre än den kverulans- och klimatförnekarhöger som finns i många andra länder. Men vad hjälper det om han i nästa mening säger att den utmaningen får axlas av någon annan.

Samtidigt finns det ministrar i regeringen som vill göra mer, till exempel de centerpartistiska. Men Anders Borg säger blankt nej. Vad händer då? Jo, man utreder. Jag kollade snabbt igenom statsbudgeten på det område som rör miljö och klimat (utgiftsområde 20). Där hänvisar regeringen till inte mindre än nio nya eller pågående utredningar. Det handlar om allt från megautredningen ”miljömålsberedningen” till en utredning om ekosystemtjänster, reglerad användning av dubbdäck till en fortsatt kartläggning av kemikalien bisfenol a. Och det här är bara ett av regeringens 27 utgiftsområden i budgeten. Man kan tycka att när regeringen styrt det här landet nu i sju år borde det vara tämligen färdigutrett, men inte när det handlar om miljöfrågor. Då staplar man utredningar på varandra.

Jag tycker det här rätt tydligt illustrerar den borgerliga regeringens modus operandi. På det ekonomiska området vet man exakt vad man vill. Och nu sitter vi med en välfärd som krackelerar och riskkapitalister som sticker med pengarna. När det handlar om att rädda vår svårt sargade värld slår de borgerliga ministrarna dubbel- och trippelknut på sig själva och begraver all progressiv politik i utredningar.

Det är inte värdigt ett land som vill bidra till en lösning på klimatproblemet. Det är hög tid för handling.

Vänsterpartiet föreslår därför i vår alternativa budgetmotion det som torde vara de mest ambitiösa minskningsmålen av växthusgaser av alla partier. Utsläppen ska minska med 45 procent till 2020 och vi vill göra allt i Sverige, utan uppköp av billiga och osäkra utsläppskrediter. Vi lägger därför den mest ambitiösa investeringsbudgeten för klimatet av alla partier. Vi investerar 52 miljarder kronor mer än regeringen de kommande tre åren på kraftigt minskade utsläpp. Vi inför ett klimatinvesteringsprogram för våra kommuner och landsting, ett nytt additionellt klimatbistånd, ökade satsningar på förnybar energi, handlingsplan för minskad köttkonsumtion, billigare och bättre kollektivtrafik, klimatupprustning av våra bostäder samt gemensamma lokaler samt en rejäl cykelsatsning.

Detta är bara några exempel på att vi vägrar att sitta med armarna i kors när vår planet riskerar att gå mot en temperaturhöjning på fyra grader. Någon frågar sig säkert hur det kommer sig att vi har råd med allt detta. Vi gör främst två saker: vi accepterar inte regeringens omfattande skattesänkningar samt vi föreslår dessutom nya skatter och avgifter på det som smutsar ned. På så sätt får vi en politik som både omfördelar från rik till fattig samt minskar utsläppen med hjälp av nya intäkter.

Anders Borg kan få yla skattechock hur mycket han vill. Vi i Vänsterpartiet har bestämt oss för att återupprätta välfärden och se till att Sverige tar sitt historiska ansvar för den globala uppvärmningen.

Jens Holm (V)
Riksdagsledamot Stockholm och klimatpolitisk talesperson

Motion: rovdjur

Vi har lagt en motion på regeringens dåliga lagförslag En hållbar rovdjurspolitik. Vi föreslår att hela propositionen avslås. Läs hela vår motion här: rovdjur eller här.

Regeringen föreslår ju inte någon h å l l b a r rovdjurspolitik, utan öppnar för jakt på arter som är utrotningshotade samt att man inte ska driva rovdjurspolitiken utifrån vetenskapliga premisser.

Jag förstår uppriktigt sagt inte vad miljöminister Lena Ek sysslar med. För bara några veckor sedan när Vargkommittén lade fram sitt betänkande såg det ju ut som de flesta aktörer inom området var överens, nu väljer hon att polarisera frågan. Varför? För att tillmötesgå en liten högljudd varghataropinion?

Så här skriver vi i vår motion:

I stället för att förvalta den möjlighet till kompromiss och samförstånd som fanns med Vargkommitténs förslag väljer regeringen bara några veckor efter betänkandet att lägga en rovdjursproposition som negligerar centrala ståndpunkter i kommitténs förslag. Propositionen riskerar att föra naturvårdspolitiken decennier tillbaka och rasera möjligheten till kompromisslösning.

Om regeringen tror att de ska kunna rasera en hållbar rovdjurspolitik tror de fel.

Vänsterpartiet dominerar

Svenska dagbladet skriver idag om att ”Vänsterpartiet dominerar” i riksdagen. Självklart är det så 🙂 Räknat utifrån hur många mandat partierna har är vi det det parti som är aktivast i riksdagens talarstol. Av alla 349 riksdagsledamöter är jag den som talar näst mest. Oj, det var kul att läsa…  Av de tio mest flitiga riksdagsledamöterna är fyra vänsterpartister. Inte illa!

Det är kanske inte så konstigt. Vi är nog de som är mest förbannade över högerregeringens politik och de som har flest förslag till förändring. Då blir det också mycket debatt.

För min del handlar det mycket om att pressa enskilda ministrar i frågor som rör klimat, miljö, djurrätt och global rättvisa. När jag ser uppenbara problem som regeringen inte tar tag i, då kräver jag en debatt med ansvarig minister. Så kommer jag fortsätta ända tills vi fått en ny regering.

Kolla själv SvDs genomgång mer i detalj.

Motioner 2013-2014

Den s k allmänna motionstiden är nu över. Det är då vi har möjlighet att skriva motioner om egentligen vad vi vill. Annars kan man endast lägga motioner på lagförslag – propositioner -från regeringen. Under denna AMT har vi i Vänsterpartiet lagt 127 motioner. En stor del av dessa rör miljö, klimat och djur på olika sätt. Några av våra bästa motioner finner du nedan.

Klimaträttvisa inför Warszawa och dess efterföljare klimaträttvisa
Vår stora klimatmotion där det mesta finns med: nya klimatmål för Sverige och EU, hur klimat, rättvisa och genus hänger ihop.

100 procent förnybart förnybart
Ställ om energisystemet till 100 procent förnybart senast 2040. Storsatsningar på vind, solenergi, energieffektivisering.

Kollektivtrafik kollektivtrafik
Fördubbla det kollektiva resandet, ökade statliga anslag, mer kollektivtrafik på vatten, alla trängselintäkter till kollektivtrafiken.

Hållbara matlandet – Sverige hållbmatlandet
Så här äter vi hållbarare i framtiden och stimulerar lokal och hållbar livsmedelsproduktion.

Minskad köttkonsumtion köttkonsumtion_minskad
Vänsterpartiet vill minska köttkonsumtionen både av miljö- och klimatskäl och för djurens skull.

Respekt för djuren djuren_respekt
Skärp djurskyddslagen, ge möjlighet till utevistelse för fler djur, minimera antalet djurtransporter, förre djurförsök, inför en djuretisk ombudsman, driv djurfrågor på det internationella planet.

Minkfarmning minkfarmning
Bort med pälsindustrin!

Biologisk mångfald biomångfald
Inför mål för ekologisk produktion (30 procent av jordbruksarealen och 50 procent av den offentliga konsumtionen till 2020), återinför stoppregeln, nationellt mål för bevarande av jordbruksmark, avskaffa miljöskadliga subventioner.

En långsiktigt hållbar skogspolitik skog_hållbar
Skydda mer skog, främja alternativa skötselmetoder, naturvårdsavgift, främja skogs- och naturturism, stoppa intensifieringen av skogsbruket.

Havsmiljö och fiske havsmiljö
Stärk Helcom, främja selektiva fiskemetoder, förbjud bottentrålning, ersätt de nykoloniala fiskeavtalen med hållbart lokalt fiske.

Hållbar sjöfart sjöfart
Bättre kväverening i Östersjön, förnybara bränslen, förarbevis för vattenskotrar.

Trafiksnål samhällsplanering samhällsplanering
Använd IT för minskade utsläpp, öppna nätverk, fri programvara, avståndsbaserat reseavdrag, mindre extrenhandel.

Kemikalier i vår omvärld kemikalier
Förbjud bisfenol a, stärk Reach, grönt kemikalieinstitut, förbjud azofärger, begränsa transfetter, gå före på nationell nivå, inga farliga leksaker.

Gruvnäringen gruvnäringen
Hårdare miljökrav på gruvindustrin, höj mineralavgiften.

AP-fonderna AP-fonderna
Nya etiska placeringskrav på AP-fonderna, främja förnybart, en av fonderna till en investeringsfond för klimatet.

Avveckla kärnkraften kärnkraften_avveckla
Vi börjar med minst två reaktorer nästa mandatperiod, sedan tar vi resten.

Utgiftsområdesmotioner
Detta är motioner på olika utgiftsområden (UO) i regeringens budget. Rätt tekniska motioner, men viktiga sådana eftersom vi skriver exakt hur mycket mer pengar än regeringen vi anslår till olika åtgärder.

UO7 uo7
Vår satsning på ett nytt additionellt klimatbistånd på 4 miljarder kronor på tre år.

UO20 uo20
Våra satsningar på miljö, klimat, biologisk mångfald m m.

UO21 uo21
Energi, miljöteknikfond, 100 procent förnybart m m

UO22 uo22
Kommunikationer: inga nya motorvägar – pengarna till kollektivtrafik, järnväg och cykeltrafik. Vi lägger 8 miljarder mer än regeringen redan nästa år.

UO23 uo23_560
Areella näringar: Hur jordbruket ska ställas om, Hållbara matlandet – Sverige, färre djurtransporter och handlingsplan för färre djurförsök.

Regeringen sviker Östersjön

Idag träffas de nio Östersjöländerna i Köpenhamn för att komma överens om hur de ska kunna skynda på arbetet för att få en bra miljö i Östersjön. Dessvärre är inte Sverige längre en föregångare i dessa frågor. I flera år har den borgerliga regeringen dragit ned på de viktiga anslagen till havsmiljö och i Köpenhamn idag motarbetar miljöminister Lena Ek bindande utsläppskrav på kväve och fosfor. Det här innebär att ett Östersjön med levande bottnar, fritt från kemikalier och minskad övergödning känns väldigt långt borta.

Egentligen vet vi ganska väl vad som behöver göras. För nästan fyra år sedan presenterade Naturvårdsverket en ambitiös handlingsplan för hur vi i Sverige skulle kunna ta vårt miljöansvar för Östersjön. Men vad hände med den? Varför motarbetar Sverige numera bindande minskningskrav på kväve och fosfor, det som gör att Östersjön övergöds? Sådana saker ville jag debattera med Lena Ek INFÖR Helcom i Köpenhamn. Men Lena Ek tordes uppenbarligen inte stå för sin urvattnade politik i riksdagen innan det viktiga mötet idag. Hon har därför föreslagit att vår debatt ska äga rum den 17 oktober, två veckor efter Helcommötet. Detta är helt i strid med riksdagsordningen som föreskriver att en interpellation ska besvaras inom två veckor.

Ministrar som sviker miljön gör mig riktigt upprörd. Ministrar som missbrukar demokratin har förbrukat sitt förtroende.

Bra pressmeddelande idag av Naturskyddsföreningen, Oceana förra veckan och bra inlägg av tidigare miljöministern Birgitta Dahl häromdagen på samma tema.

Läs min interpellation nedan. 

den 19 september
Interpellation
2013/14:9 Helcom
av
Jens Holm (V)
till miljöminister Lena Ek (C)
Den 3 oktober 2013 samlas de nio Östersjöländerna i Köpenhamn. Östersjöländerna ingår i Helsingforskonventionen (Helcom), som är Östersjöländernas samarbetsorgan för att förbättra miljön i Östersjön. Tillsammans har man antagit handlingsplanen Baltic Sea Action Plan (BSAP) med syfte att återställa en god ekologisk status för Östersjön senast 2021. Syftet med mötet i Köpenhamn är att utvärdera hur arbetet med BSAP går och om det finns behov för nya åtgärder för att handlingsplanen ska kunna uppfyllas.

Läget för Östersjön är allvarligt, för att inte säga akut. Som regeringen själv konstaterar i budgetpropositionen har antalet syrefria bottnar tredubblats under 2000-talet. Regeringen konstaterar vidare i budgeten att den vare sig kommer att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning eller Levande sjöar och vattendrag med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Naturvårdsverket presenterade 2009 ett förslag på nationell plan för hur Sverige ska kunna implementera de svenska åtagandena inom Baltic Sea Action Plan. Arbetet har sedan 2011 övertagits av Havs- och vattenmyndigheten. Världsnaturfonden (WWF) presenterade i somras en granskning av Helcomländernas arbete med BSAP. De konstaterar att alla länder ligger efter i arbetet med att uppfylla målen. Danmark och Tyskland framhålls som länder som kommit längre än Sverige vad gäller genomförandet av åtagandena i Baltic Sea Action Plan. Nya snabba åtgärder är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra mål.

Jag förväntar mig att miljöministern kommer att verka för att Köpenhamnsmötet beslutar om bindande krav för att bland annat minska utsläppen av kväve och fosfor i enlighet med åtagandena i BSAP.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga miljöminister Lena Ek:

Hur avser ministern att säkra genomförandet av redan beslutade åtaganden i Baltic Sea Action Plan?

Avser ministern att verkställa de förslag som Naturvårdsverket lagt fram?

Avser ministern att verka för att få till stånd bindande reduktionsmål för kväve och fosfor?