Minska Stockholms utsläpp

Intressant artikel i Svenska dagbladet idag om Stockholms utsläpp av växthusgaser. Vi i Vänsterpartiet har tidigare gått emot skönmålningen av svenskarnas och stockholmarnas utsläpp. Räknar man inte med vår konsumtion och våra utlandsresor blir ju våra utsläpp förhållandevis små. Men varför ska vi inte göra det? Allt som påverkar vårt klimat måste ju bokföras och vi måste hitta sätt att minska utsläppen.

Men att stockholmarnas utsläpp var så höga som 15 ton/person och år, som framförs i artikeln, var en högre siffra än vad jag tidigare känt till.

Vi har tidigare lagt fram ett konkret program – Slipp 850 000 ton från dina axlar – på hur vi ska kunna minska utsläppen med drygt 800 000 ton här i Stockholm. Det är lika aktuellt idag som det var då, för tre år sedan.

Annars finns det många fördelar med storstäder: Vi kan hitta rationella sätt att transportera oss och varor/tjänster på ett sätt så att utsläppen blir små. Vi kan värma upp våra hus med fjärrvärme och se till att vi har el som är förnybar. Vi kan göra förhållandevis stora investeringar som gagnar många och minskar utsläppen. Vi kan samarbeta mycket. Vi kan helt enkelt hitta många gemensamma lösningar när vi är många människor på en begränsad yta. Men vår konsumtion och (utlands)resor måste minska.

Nedan våra tio bästa förslag från vårt Klimatprogram (ovan):

Våra tio steg mot ett bättre klimat i Stockholm
och minskningen i ton CO2e

1. Bioeldad fjärrvärme 410 000 ton
2. Kommunalt biobränslevärmeverk (täcks av ovan)
3. Energieffektivisera miljonprogrammet 10 000 ton
4. Vegetariskt Stockholm 152 000 ton
5. Bilfri innerstad 115 000 ton
6. Gigantiskt kollektivtrafiksatsning 130 000 ton
7. Stockholm – cykelstaden 13 000 ton
8. Minska avfallet 8 000 ton
9. Ekostad Bromma 12 500 ton
10. Gränslös koldioxid

Summa: minskade utsläpp med 850 000 ton CO2e


Publicerat

i

av