Sverige överkört av jordbrukslobbyn

EUs jordbruksministrar kom i natt överens om ett förslag till en ny jordbrukspolitik för EU. Förslaget ser mycket illavarslande ut. Och inte kommer det att bli bättre av att EU-parlamentet nu ska ge sitt godkännande. Läs mitt debattinlägg i Svenska dagbladet idag.

Sverige har körts över av jordbrukslobbyn
Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2013-06-26
Med en jordbruksreform i EU skulle man kunna hoppas på att det antogs en plan för hur de gigantiska subventionerna skulle kunna fasas ut och hur jordbrukspolitiken skulle kunna stämma överens med andra viktiga politikområden som miljö och internationell utveckling. Men så kommer inte att ske.

EU:s jordbrukspolitik kommer att fortsätta att uppgå till det rena fantasibeloppet 500 miljarder kronor per år, eller ungefär 40 procent av EU:s totala budget. Enligt prognosen kommer summan att minskas endast marginellt till år 2020; de stora subventionerna kommer alltså att ligga kvar. Det handlar om en gammalmodig subventionspolitik som inte stimulerar ett modernt hållbart jordbruk. Fusk och misshushållning av gemensamma medel kommer att fortsätta att finnas eftersom det inte lagts konkreta förslag på åtgärder för bättre uppföljning och sanktioner. Stora, redan välbeställda, bidragsmottagare kommer att kunna fortsätta att kamma hem stora subventioner på bekostnad av småbrukare.

Vi kan också se fram emot helt nya jordbruksbidrag i framtiden. Nytt är inrättandet av en så kallad krisreserv på drygt 30 miljarder kronor där jordbruksföretag ska kunna få bidrag vid ”allvarligare marknadskriser”. Vad en allvarlig marknadskris innebär vet ingen, det är upp till EU-kommissionen att definiera. Nytt är också att det ska kunna betalas ut jordbrukssubventioner från den nyinrättade globaliseringsfonden i nästan samma storleksordning.

Det här innebär att EU kommer att fortsätta att pumpa ut miljarder av européernas skattepengar till ineffektiva och miljöbelastande jordbruksföretag som egentligen borde ställa om sin verksamhet och producera det som Europas konsumenter vill ha. Den så kallade förgröningen kommer att göra sitt bästa för att ge subventionspolitiken en grön patina, men den kommer inte att råda bot på det storskaliga europeiska jordbrukets grundproblem med stor kemikalieanvändning, fossilberoende, intensiv djurhållning och stor övergödning.

Det är upprörande och oacceptabelt att EU kommer att fortsätta att köpa upp de produkter som inte kan säljas på marknaden genom så kallade interventionsuppköp. Detta kommer att fortsätta att skapa stora lager. Lagren måste tömmas då och då, vilket kommer att ske i fattiga länder i Syd. Det är därför oacceptabelt och direkt provocerande att exportstöden kommer att finnas kvar. Exportbidragen kommer att fortsätta att bidra till dumpning av mjölk, kött och andra jordbruksprodukter i utvecklingsländerna. Detta går helt på tvärs med syftena i svensk utrikes- och utvecklingspolitik samt med EU:s internationella åtaganden.

Slutsatsen av detta är att av den stora reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik blev en tummetott. Hur kunde då Sverige rösta ja till detta? När jag har ställt den frågan till ansvarig minister Eskil Erlandsson har han svarat att det är bättre att säga ja och vara med och påverka. Men ibland är det bästa sättet att påverka att tydligt säga nej. Samme Eskil Erlandsson gjorde just det när den gemensamma fiskeripolitiken stod inför en överenskommelse tidigare i år. Eskil Erlandsson och Sverige röstade nej, förhandlingarna fortsatte och resultatet blev en förbättring.

Sverige måste gå i bräschen för en jordbrukspolitik som underlättar för lantbrukarna att sköta sin huvuduppgift; att producera bra livsmedel på ett miljövänligt sätt. Sverige måste också ta strid för utvecklingsländernas rätt att själva kunna producera sina livsmedel. Detta har hela tiden varit den svenska linjen. Men nu när Eskil Erlandsson väntas rösta ja till kompromissen sviker man den tidigare svenska progressiva linjen.

Det är lika bra att säga det klart och tydligt: Sverige har blivit överkört av EUs stora länder och den mäktiga europeiska jordbrukslobbyn.

Är det här verkligen hela den svenska regeringens politik?

Är det här den politik svenska folket vill att vi ska föra i EU?

Jag tror inte det. Rösta nej och verka för en verklig reform av EU:s jordbrukspolitik.
 
JENS HOLM (V)
riksdagsledamot och EU-parlamentariker 2006-2009


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Sverige överkört av jordbrukslobbyn”

  1. Profilbild för Sansear
    Sansear

    Tycker Ni missar det mesta. Till skillnad från Sverige så har EU ambitioner om miljö och självförsörjning av livsmedel. Utan jordbruksstöd så leder det till sämre självförsörjning och import av livsmedel från länder som antingen behöver maten själva eller från länder som kalhygger sina regnskogar. Sverige är långtifrån självförsörjande. Detta främst på grund av massinvandringen (det är faktiskt så rent konkret). Vår jordbruksareal klarar faktiskt enbart ungefär 8 miljoner och det är likadant nu som före EU medlemskapet. Kolla SCB. Det fordras sedan strax under 0,4 ha för att försörja en snubbe med den kost som används. Med lite mindre animaliskt eller mindre nöt/lamm mer gris/fågel så kan man nå 0,3 ha. Utan jordbruksstödet så skulle priserna öka markant, jordbruk läggas ned och svält riskeras. V får gärna ta detta på sitt ansvar, jag avstår. Kring det där med ekologisk balans så har ju både Ni, Mp, C samt borgare gett upp allt ekologiskt tänk för massinvandring. Fri invandring och ekologisk balans. Befängt. Synd det inte finns något parti motsvarande SD på vänstersidan så man numera tvingas till sofflocket