Inga fler köttskandaler

Jag medverkade i Sveriges Radios Studio Ett idag. Jag och Marit Paulsen, EU-parlamentariker (FP), diskuterade den s k hästköttsskandalen. Vi var överens om att det är förfärligt att djur behandlas så illa, i det här fallet hästar som ofta köps upp i ett land (sannolikt också från Sverige) och sedan transporteras långa sträckor, t ex till Italien, för slakt. Min poäng var att det är föga förvånande att vi får skandaler likt denna. Det är inte den första köttskandalen och kommer sannolikt inte att vara den sista heller. Mat betraktas idag som vilken vara som helst på EUs inre marknad. Det är svårt att ställa krav och kontrollera varifrån maten kommer. Sveriges matimport har ökat lavinartat. Tidigare (innan EU-anslutningen) kom närmare 80 procent av den mat vi åt från Sverige, idag endast hälften. Jag säger inte att svensk mat är bättre. Men jag tycker att det är rimligt att mat ska produceras så lokalt som möjligt. Det kan finnas goda miljöskäl för detta, transporterna blir kortare, men främst hamnar det om att vi ska ha bättre koll på varifrån vår mat kommer samt att det är viktigt att stödja den lokala produktionen av livsmedel.

Det är mycket man inte hinner säga i en radiodiskussion på nio minuter. Så på frågan vad vi borde göra för att undvika fler skandaler likt denna om hästköttet föreslår jag:

1. Mat är inte som vilken vara som helst. Det bör vara en grundläggande hållning vid offentlig upphandling, lagstiftning och allmän konsumtion. Lägsta möjliga pris ska inte vara det viktigaste.
2. Våra myndigheter ska kunna göra stickprovskontroller även av livsmedel som kommer från andra EU-länder (det får man absurt nog inte idag) när de tycker att det är befogat. Matkvalité och säkerhet är viktigare än total fri rörlighet för varor.
3. Inför en djurskyddsgaranti. Enskilda medlemsländer ska kunna hänvisa till djurens väl och ve och kunna stoppa transporter som inte är acceptabla ur ett djurperspektiv.
4. En strategi för minskad köttkonsumtion. Ett av skälen till dessa skandaler är att vi i Sverige och i världen äter alltmer kött -> press på att hela tiden tillfredsställa det behovet -> ökad produktion -> minskad kontroll. Med mindre kött ökar våra möjligheter att skärpa kontrollen och få bättre kvalite i maten.
5. Upphandla mer lokalproducerad mat till t ex våra skolor och äldreboenden.
6. Obligatorisk ursprungsmärkning av alla livsmedel, även sammansatta köttprodukter.
7. Mer kontroller av livsmedel och av hur djuren behandlas.
8. Kanske behövs det en skärpning av straffen för brott mot livsmedelslagen. Idag läggs så gott som alla förundersökningar ned av polis och åklagare, ofta med hänvisning till att straffsatserna är för låga. Idag kan finns endast bötesstraff för brott mot livsmedelslagen. Hur vi hanterar vår mat påverkar alla medborgares hälsa. Fusk måste motarbetas mycket hårdare.

Läs gärna min skriftliga fråga till landsbygdsminister Eskil Erlandsson om hästarna i hästköttsskandalen samt min interpellationsdebatt om detsamma. Läs gärna också min debattartikel på Brännpunkt idag om behovet av skärpningar av djurskyddslagen.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Inga fler köttskandaler”

  1. Profilbild för Carina
    Carina

    Tack snälla för allt Du gör för djuren.
    Det verkar som om alla andra politiker fullständigt struntar i djurvälfärd. Därför är det så roligt att läsa att åtminstone vänsterpartiet står på djurens sida. Och inom parentes verkar det som om landsbygdsministern är helt handlingsförlamad. Det rapporteras om det ena värre än det andra. Han har alla möjligheter att handla och genom det plocka poäng till centern, men hans svar är gång på gång att allt är bra som det är.
    Jag förstår inte att han ens får sitta kvar som minister.