Ta klimatanpassningen på allvar

Jag och Deniz Tütüncü har ett inlägg i Dagens Samhälle om klimatanpassning. Se det där eller nedan.

Ta klimatanpassningen på allvar
Dagens Samhälle, 2013-02-19
I framtiden kommer mer extrema väderhändelser som plötsliga regn, kraftiga stormar och ökad hetta att öka markant. Sverige är i detta sammanhang inget undantag. Att inte förbereda Sverige på detta måste ses som ett stort risktagande. Dessutom är det dyrt att inte göra rätt saker i tid. Skadorna efter stormen Gudrun år 2005 beräknas – enligt näringsdepartementet – ha kostat samhället drygt 20 miljarder kronor.

Vi delar Lorentz Tovatts kritik (Dagens Samhälle 2/1-13) mot regeringens bristfälliga insatser för klimatanpassning. En av regeringens stora insatser för klimatanpassningen var inrättandet av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, på SMHI, i fjol. Dåvarande miljöminister Andreas Carlgren (C) lovade att kunskapscentrumet skulle bli en nod för klimatanpassningsarbetet i Sverige. Men enligt den färska undersökningen Behovskartläggning Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning känner inte ens hälften av kommunerna till att kunskapscentrumet överhuvudtaget finns. Samma undersökning visar att kommunerna är i behov av en drivkraft för klimatanpassningen och de ser gärna att kunskapscentrumet är den drivkraften. Men vi ser det som ett näst intill omöjligt uppdrag när regeringens anslag till kunskapscentrumet endast ligger på 5 miljoner kronor per år.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inrättades 2009 och har i uppdrag att samordna den nationella krisberedskapen. Klimatanpassningen är en del av detta. MSBs roll är att vara en paraplymyndighet med ett övergripande ansvar för krisberedskap, naturolyckor, informationssäkerhet och samhällsplanering. Av den dryga miljard som regeringen anslår till myndigheten går endast 24 miljoner till klimatanpassning. Är det rimliga proportioner? Vi tycker inte det. Vad tycker försvarsministern och miljöministern? 

Enligt rapporten Kommunernas arbete med klimatanpassning från Sveriges kommuner och landsting anser ”en stor andel” av de tillfrågade kommunerna att de har för dåligt underlag för att kunna klimatanpassa sin kommun. Kommuner som kontinuerligt ska klimatanpassa sig behöver lokal kompetens och kännedom. Vilket stöd ger regeringen till dessa kommuner?

Nästan allt återstår att göra för att Sverige på allvar ska kunna anpassa vårt samhälle till ett förändrat klimat. Det handlar om att värna samhällets viktigaste funktioner som dricksvattenförsörjning och tillgång till elektricitet. Det handlar om hur vi planerar våra städer och vår infrastruktur. Det handlar om hur vi i framtiden ska producera våra livsmedel. Det är inte minst i våra kommuner och landsting klimatanpassningen verkligen måste ske. Och det brådskar. Men ska anpassningen verkligen komma igång behövs ökade statliga resurser och en bättre koordinering. I dagsläget smiter regeringen från detta helt grundläggande ansvar.

Vi kan inte skicka notan för det förändrade klimatet till våra barn och barnbarn. Vi i Vänsterpartiet vill se ett tydligare uppdrag till exempelvis Myndigheten för samhällsskydd för att arbeta med klimatanpassning. Vi anslår extra resurser till MSB samt till SMHI för att de bättre ska kunna arbeta med klimatanpassning. Vi satsar dessutom en miljard kronor årligen till stöd för kommuner, landsting och företag som vill klimatanpassa och minska sina utsläpp. Vi tänker oss ett klimatinvesteringsprogram likt det tidigare uppskattade Klimp, men där anslagen är större samt att pengar uttryckligen också ska kunna användas till klimatanpassning.

Klimatet har redan förändras och det kommer att fortsätta så. Många av vårt samhälles mest grundläggande funktioner kommer att påverkas. Därför är dags att ta ansvar för klimatanpassningen.

Jens Holm (V), riksdagsledamot, Stockholm

Deniz Tütüncü (V), Norrköping, ledamot bygg- och miljöskyddsnämnden 


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Ta klimatanpassningen på allvar”

  1. […] Centerpartiet i Dagens Samhälle, om klimatanpassning. Läs nedan samt vårt tidigare inlägg här. Förresten på tal om klimatanpassning min interpellationsdebatt med miljöminister Lena Ek blir […]