Dags för omtag i klimatpolitiken

Jag svarar Lena Ek idag på DN-debatt angående krisen inom EUs handelssystem för utsläppsrätter. Läs det där eller nedan. Eks inlägg finns här.

Dags för omtag i klimatpolitiken
DN-debatt 2013-02-13
Det är välkommet att miljöminister Lena Ek tillslut har bestämt sig för att stödja EU-kommissionens blygsamma förslag att reformera handelssystemet med utsläppsrätter. EUs handelssystem med utsläppsrätter EU ETS ska vara EUs främsta verktyg att minska utsläppen av växthusgaser. Det omfattar 40 procent av utsläppen inom EU. Systemet har länge varit nära en kollaps. Idag har priset på en utsläppsrätt rasat till att vara så lågt som 30 kronor per utsläppsrätt (ett ton CO2). De flesta är överens om att priset måste vara ungefär det tiodubbla för att systemet verkligen ska göra det mycket dyrare att släppa ut. EU-kommissionens förslag om att tillfälligt undanta 900 miljoner ton utsläppsrätter från handelssystemet är välkommet, men långt från tillräckligt. Långt fler utsläppsrätter borde undantas. Kommissionen har också lagt fram flera andra åtgärder, som exempelvis minska köpen av billiga utsläppskrediter eller att införa ett minimipris för utsläppsrätter. Viktiga förslag som Lena Ek inte bemöter.

Lena Ek försöker nu framställa sig och regeringen som de som räddar systemet. Tyvärr är verkligheten snarare det motsatta. Flera länder har tidigt krävt en reformering av systemet, inte minst Storbritannien. Jag har själv frågat Lena Ek ett fleratal gånger hur hon vill reformera det havererade handelssystemet, jag har aldrig fått ett vettigt svar. Lena Ek skriver att hon ska verka för att ”förutsättningarna ska öka för att EU ska kunna skärpa sitt mål för utsläppsminskningar till 2020 från 20 till 30 procent.” Vad betyder egentligen detta? Ett kan vi vara säkra på, Lena Ek driver inte att EU ska höja sina minskningsambitioner till 30 procent. Då hade hon förstås sagt det rakt ut. Varför inte göra som exempelvis Storbritannien och Danmark och kräva att EU ska minska sina utsläpp med 30 procent till 2020? Det är oärligt att göra som Lena Ek, försöka ge skenet av att hon driver en mer progressiv klimatpolitik än vad hon egentligen gör.

Det går inte att komma ifrån att den rådande krisen inom EUs handelssystem med utsläppsrätter är ett hårt slag mot Lena Ek och alla andra som hoppats på marknaden som välgörare för klimatet. Det näst intill havererade handelssystemet visar att när marknaden inte levererar måste politiken gå in och styra upp. Marknaden har nu under flera års tid varit oförmögen att sätta ett rimligt pris på koldioxid, nu tvingas politiken plocka bort utsläppsrätter för att på så sätt höja priset. Vi måste ställa oss frågan, törs vi verkligen lita på marknaden för att lösa ödesfrågor som att minska våra utsläpp av växthusgaser?

Nu har vi utsläppshandelssystemet på plats. Det är rimligt att strama upp detta så att det börjar fungera. Men det kan inte räcka. Det är inte förrän varje land fattar de viktiga politiska besluten om minskade utsläpp vi kommer närmare en lösning på klimatfrågan. I Sverige har regeringen alltmer avhänt viktiga styrmedel som miljöskatter och miljöavgifter. I jämförelse med andra OECD-länder ligger Sverige långt ifrån toppen när det gäller ambitionsnivå på miljöskatter. Det statliga stödet till lokala klimatinvesteringar har regeringen avskaffat. Regeringen har skapat stor osäkerhet för framtiden för förnybar energi då man öppnat upp för nya kärnkraftsreaktorer istället för att säga att all ny energi ska produceras förnybart. På den internationella arenan tappar Sverige allt mer i förtroende, inte minst för att vi inte kan leverera ett nytt additionellt klimatbistånd.

Att politiskt styra upp ett havererat handelssystem för utsläppsrätter är ett måste. Men de senaste årens klimatpolitik har varit en stor besvikelse. Det är dags för ett omtag i klimatpolitiken. Endast så kan Sverige bli en föregångare.

Jens Holm (V), riksdagsledamot, klimattalesperson och tidigare EU-parlamentariker 2006-2009 annat med ansvar för EUs handelssystem med utsläppsrätter


Publicerat

i

av

Etiketter: