Doha: Ett förlorat år för klimatet

Klimattoppmötet i Doha, COP18, har tillslut kommit överens. Det blev tyvärr inte vad som behövs. Läs mina kommentarer i mitt pressmeddelande. Eller läs nedan.

Pressmeddelande, 2012-12-08
Ett förlorat år för klimatet
Klimatmötet COP18 i Doha är nu avslutat. Jens Holm (V), riksdagsledamot har följt förhandlingarna på plats och är besviken på slutresultatet.

– Vi har förlorat ännu ett år i klimatarbetet. Det har vi inte tid med. Med så här fluffiga uppgörelser går världen mot en temperaturhöjning på fyra grader. Uppriktigt sagt; det skrämmer mig, säger Jens Holm (V).

– Jag är visserligen glad över att förhandlingarna inte bröt samman helt och hållet. Vi har fått en förlängning på Kyotoprotokollet. Men detta avtal är ett tomt skal, fortsätter Holm.

Samtidigt som klimatförhandlingarna har ägt rum har en tyfon svept över södra Filippinerna med helt förödande konsekvenser. Hundratals människor har dött och lika många är saknade. Tiotusentals har fått sina hem förstörda och är nu hemlösa. Delegater från de fattigaste länderna blir allt mer desperata. De kräver hjälp nu och kraftiga utsläppsminskningar från de rika länderna. Men i-länderna lever inte upp till de åtaganden man tidigare har gjort; om utsläppsminskningar, klimatfinansiering och överföring av ny teknik, menar Jens Holm.

– Klyftan mellan rika och fattiga länder har tyvärr förstärkts. Dessvärre har inte heller Sverige och EU spelat en positiv roll. Om man inte ens kan anslå nya klimatpengar utöver biståndet blir utvecklingsländerna med all rätt upprörda, säger Jens Holm.

Jens Holm menar att en av huvudorsakerna till det tunna utfallet av klimatmötet är EUs svaga agerande under klimatmötet. EU har ofta spelat en relativt aktiv och pådrivande roll på klimatmötena. Den här gången kom man till Doha med ett splittrat upplägg i synnerhet i frågor som rör överskottet av utsläppsrätter (AAUer), klimatfinansiering och möjligheten att öka minskningsåtagandet till 30 procent.

– Det var länge sedan jag såg EU agera så svagt som på detta klimatmöte. EU har tvingats lägga en stor del av tiden på interna förhandlingar istället för att prata med andra om hur klimatet ska kunna räddas. Det håller inte, säger Jens Holm, som tidigare var ledamot av EU-parlamentet.

Läs Jens Holms analys av EUs agerande under COP18.

COP18 var Jens Holm fjärde klimattoppmöte. Han anser att klimatmötena är viktiga, men frustreras av att så mycket av tiden ägnas åt formaliteter och detaljfrågor.

– Det är jätteviktigt att ha hantera klimatfrågorna på ett demokratiskt sätt inom FNs regi. Men arbetsformerna och kanske också antalet frågor som diskuteras borde ses över. Jag tycker också att man tydligare borde koppla arbetet till folkvalda politiker och andra aktörer. Med dagens arbetsformer bestämmer regeringarna allt. Det medför tyvärr ett stort inslag av hemlighetsmakeri och revirtänkande som utestänger andra, säger Jens Holm.

Mer info:
Jens Holm, tel 0708-250 889
Läs Jens Holms rapporter från Doha på www.jensholm.se
Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64


Publicerat

i

av