Regeringen och S kör över oss FRA-kritiker

Skriver idag i Aftonbladet tillsammans med Maria Ferm, MP, mot att utöka signalspaningen. Mer av FRA? Nej, tack! Läs där eller nedan.

V och MP: Regeringen och S kör över oss FRA-kritiker
Aftonbladet, 2012-11-28
För drygt fyra år sedan drev regeringen, trots massiv kritik, igenom FRA-lagen. I dag planerar regeringen, med stöd av Socialdemokraterna, att rösta igenom ytterligare utvidgningar av FRA-lagen i riksdagen – trots att de grundläggande problemen i den nuvarande lagen inte åtgärdats. Förslaget som riksdagen i dag röstar om är att Säpo och Rikskriminalpolisen läggs till bland de myndigheter som tillåts inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Det innebär ännu fler ingrepp i rätten till fri och skyddad kommunikation.

Att regeringen och Socialdemokraterna vill driva igenom detta i dag blir extra ironiskt i ljuset av att Säpo för bara några dagar sen kom med en rapport som visade att det finns allvarliga problem med att polisen läcker uppgifter till den grova organiserade brottsligheten. Att polisen övervakar oss alla och sedan läcker uppgifterna till grova brottslingar gör inte att vi vill ge dem rätten att övervaka oss mer genom en utvidgning av FRA-lagen.

Sverige behöver, som ett militärt alliansfritt land, en effektiv underrättelsetjänst. Signalspaning kan då vara ett verktyg i detta, men som FRA-lagen i dag är utformad innebär den oproportionerligt långtgående ingrepp i medborgerliga fri- och rättigheter. Såväl Datainspektionen som Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) har gjort uppföljningar av FRA-lagen och påpekat brister i den, bland annat kring hur känsliga personuppgifter hanteras.

Förslaget som riksdagen röstar om i dag har fått massiv kritik från remissinstanser. Såväl Journalistförbundet som Internationella juristkommissionen och Tidningsutgivarna avvisar utökningen. Datainspektionen, Justitiekanslern, Lunds universitet och Uppsala universitet riktar allvarlig kritik. Flera andra remissinstanser konstaterar att det inte ens går att ta ställning till förslaget eftersom relevanta frågor inte behandlats och analyserats.

Det är inte rimligt att regeringen och Socialdemokraterna nu driver igenom förstärkningar av FRA-lagen när så uppenbara brister finns och när så många remissinstanser är kritiska.

Regeringen är dock inte villig att lyssna på kritik. I stället för att ta till sig av den och åtgärda det som åtgärdas bör ignorerar de remissinstansernas viktiga åsikter. De stänger även ute oss kritiska partier från påverkan. Enligt FRA-lagen utövas viss kontroll över hur FRA-lagen tillämpas av en nämnd med parlamentarisk representation.

Det är bara Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet som – oss veterligen – beretts tillfälle att nominera ledamöter dit. Denna avsaknad av parlamentarisk förankring visar med tydlighet hur regeringen hanterar frågor om integritetsskydd inom signalspaningen – nämligen bristande, torftigt och som ett hafsverk.

Vi kräver nu att FRA-lagstiftningen rivs upp och att en parlamentarisk utredning tillsätts. Den parlamentariska utredningens uppgift bör vara att bedöma behovet av en lag utifrån hänsyn till integriteten, effektiviteten och proportionaliteten.

Behovet av effektiv underrättelseinhämtning kan inte rättfärdiga att regeringen nonchalerar grundlagens principer om rätten till fri och skyddad kommunikation. Att dessutom ge den öppna polisen, som enligt Säkerhetspolisen själva läcker viktig information, tillgång till FRA-lagens alla övervakningsmöjligheter skrämmer oss. Om underrättelseverksamheten ska kunna bibehålla folkets förtroende måste människors berättigade oro och obehag avseende intrång i deras privatsfär tas på allvar.

Maria Ferm
Jens Holm


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

2 svar till ”Regeringen och S kör över oss FRA-kritiker”

  1. Profilbild för Erik Lönroth

    Piratpartiet driver fortfarande linjen att FRA-lagen ska avskaffas.

  2. Profilbild för Mikael von Knorring

    Det gör vi också. Det första steget för att koppla ur FRA är riv upp, gör om, gör rätt. I FRA-frågan delar vi både mål och strategi med Piratpartiet.