Åtgärda handelssystemet med utsläppsrätter

Idag kritiserar jag EUs handelssystem för utsläppsrätter i Ekot. Priset idag för en utsläppsrätt ligger på under 60 kronor. Det är en rekordlåg nivå och innebär att det finns få incitament för den europeiska industrin att verkligen sänka sina utsläpp. Med så billiga utsläppsrätter kan de istället billigt köpa sig fria.

Dessutom kommer svensk industri få stora andelar utsläppsrätter helt gratis för nästa handelsperiod, som börjar nästa år. Ja, svensk industri kommer till och med få FLER utsläppsrätter än vad man idag släpper ut. Ja, ni läst rätt! Idag släpper svensk industri inom EUs handelssystem ut ungefär 23 miljoner ton koldioxid. Iochmed nästa handelsperiod får svenska företag en tilldelning på drygt 30 miljoner ton, alltså ungefär 7 miljoner ton, eller 30 procent, extra. Helt absurd och helt i strid med en vettig klimatpolitik.

Jag har tagit upp frågan ett flertal gånger med regeringen, men tyvärr händer inget alls (se också min interpellationsdebatt med Lena Ek). Vi i Vänsterpartiet har också lämnat in en separat motion om hur handelssystemet ska kunna reformeras. men den blev tyvärr nedröstad av alla partier utom vi och MP. Vi ville bland annat ha ett golvpris för utsläppsrätter, så att de inte ska kunna säljas hur billigt som helst.

Det är DJUPT bekymmersamt att det finns så liten kunskap och intresse bland svenska politiker att göra någonting åt det som ska vara EUs främsta verktyg för att minska utsläppen. Vi får hoppas att dagens Ekotinslag och annan uppmärksamhet kan råda bot på detta.


Publicerat

i

av

Kommentarer

Ett svar till ”Åtgärda handelssystemet med utsläppsrätter”

  1. […] som jag vet att utsläppsrätternas försäljning leder till mer utsläpp när de säljs, befinner sig Sverige idag på en global marknad som är med […]