Bättre luft i Stockholm

Luften i Stockholms innerstad är stundtals oacceptabelt dålig. Forskning visar att 30-40 personer i Stockholm dör i förtid varje år på grund av för höga partikelhalter. Dessutom har Sverige fällts i EUs domstol för att luftkvaliteten i Stockholm är så dålig. Något måste göras. Nu föreslår Vänsterpartiet att dubbdäck förbjuds i Stockholms innerstad. Dubbdäcken (vid sidan av massbilismen överlag) är den främsta orsaken till den dåliga luften. Vi vill också ha ökade satsningar på bättre kollektivtrafik, cykling och att det sätts upp luftkvalitetsmätare i innerstan.

Läs gärna min, Gunilla Roxby Cromvall och Kajsa Stenfelts debattartikel i DN idag. Hör mig också i Radio Stockholm, där jag var med i morse.

Förbjud dubbdäcken i hela innerstan
DN Stockholmsdebatt 2012-05-31
Luften i Stockholm är farlig att andas in. Dagligen överskrids miljökvalitetsnormerna, som är satta utifrån vad människan och naturen tål. Vägtrafiken är den enskilt största källan till luftföroreningar. Partiklar som rivs upp av dubbdäck orsakar 30–40 dödsfall i Stockholm varje år, visar en ny studie från institutionen för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Under våren är luften som sämst. Våta vägar gör att partiklarna som rivs upp ur asfalten binds vid marken. När vägarna torkar och börjar damma virvlar de upp och vi andas in dem. Dubbdäcken raspar och skrapar mot asfalten så att partiklar från beläggning, däck och oljerester virvlar upp i luften. Barn är särskilt utsatta för de skadliga partiklarna. Halterna av små partiklar, PM10, är så höga på Hornsgatan, Sveavägen, Norrlandsgatan och Essingeleden att de överskrider EU:s miljökvalitetsnormer som vi har förbundit oss att följa. Våren 2011 dömdes Sverige i EU-domstolen för att under flera års tid ha överskridit normerna för hur dålig luften får vara.

Dubbdäcken orsakar många dödsfall varje år men är inte nödvändiga för att rädda liv. I Norge har en minskning av dubbdäcks­användningen från 60–70 procent till 15–20 procent inte medfört att personskade­olyckorna ökat. Svensk olycksstatistik visar inte heller på någon överrepresentation av dubbfria däck vid olyckorna.

Den stora faran med partiklarna har diskuterats länge och 2002 föreslog länsstyrelsen en rad åtgärder. Den viktigaste var att försöka få bukt med de partiklar som virvlar upp från vägbanan genom en radikal minskning av användandet av dubbdäck. Stockholms stad har gjort en del för att få ned partikelhalterna – som införande av trängselskatt, informationsmaterial om däck och olika försök med renhållning och dammbindning. I Stockholm är det sedan två år tillbaka förbud mot dubbdäck på Hornsgatan. I Uppsala gäller samma sak på Kungsgatan och i Göteborg på Friggagatan och Odinsgatan.

Men det är inte tillräckligt, när så många varje år far illa på grund av den dåliga luft som dubbdäcken orsakar. Den borgerliga majoriteten pratar om sin ”vision” och hur det ska bli bra och miljövänligt i Stockholm i framtiden. Vi kräver att något görs nu. Dubbdäcksanvändningen är den enskilt största källan till skadliga partiklar i Stockholms­luften och halterna är fortfarande för höga, trots förbudet på Hornsgatan. Därför måste snarast kraftiga åtgärder göras för att minska dubbdäcksanvändningen i hela staden. Självklart ger det ett tydligare budskap att sluta använda dubbdäck över huvud taget om förbudet gäller hela Stockholms innerstad i stället för att införa dubbdäcksförbud lite kors och tvärs i staden.

Vi vill att det sätts upp partikelmätare på strategiska platser i Stockholms innerstad. Mätarna ska vara utformade så att alla enkelt kan se partikelhalten och halten av andra utsläpp i luften. Det skulle öka medvetenheten om problemet och övertyga stockholmarna om att använda miljövänligare transport­medel.

Stockholmarna ska inte behöva tåla sämre luft än andra. Därför kräver Vänsterpartiet att dubbdäcksförbud snarast införs i hela innerstaden. Dubbdäck hör inte hemma i en hållbar innerstad.

Jens Holm (V), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson
Gunilla Roxby Cromvall (V), ledamot i ­trafiknämnden i Stockholms läns landsting
Kajsa Stenfelt (V), ledamot i trafik- och ­renhållningsnämnden i Stockholms stad


Publicerat

i

av

Kommentarer

6 svar till ”Bättre luft i Stockholm”

 1. Profilbild för ian
  ian

  Har ni tänkt på att vi som inte bor i innerstaden är i behov av dubbade vinterdäck annrs kommer vi inte till jobbet utean kommer att ligga i ett dike 2km från våra hem. Även om många för det mesta tar buss från infartsparkeringarna är vi ibland tvugna att ta oss in till staden med bil. Skall vi då vara tvugna att riskera böter för att vi inte bor i en innerstad där jag kan hålla med om att dubbdäck inte behövs men ute på landet behöver vi dubb för att inte riskera vår eller andras säkerhet.

  Jag tänker inte rikera min, min familjs eller minna grannars säkerhet för att ni skall kunna ropa till er ett par billiga politiska poäng av stadsborna.
  Det är dags att ni även tänker på länets invånare som inte bor innanför tulalrna!

 2. Profilbild för Logikern
  Logikern

  Vadan detta intresse bland politiker för dubbdäcksavgifter eller förbud? Dom senaste rönen säger att 30-32 människor dör i Storstockholm per år av partiklarna ifrån dubbdäck, medans 8000-10000 människor dör av partiklar ifrån avgaserna per år i Sverige. Några av rapporterna reserverar sig om att det kan vara 15000-20000 per år. Farligaste partiklarna kommer ifrån dieselfordon med partikelfilter. Dessa partiklar har samma form och storlek som asbestpartiklar. Dubbfria vinterdäck vattenplanar mycket lättare än sommardäck och dubbade vinterdäck p.g.a. sin konstruktion. Varför inte förbjuda dieselfordon istället?

 3. Profilbild för Ove Nordström

  Det blev fel länk till min webbsida. Ovanstående är korrekt.

 4. Profilbild för jens
  jens

  Ian, Logikern,
  Tack för synpunkter. Det finns uppenbarligen olika åsikter om dubbfria vinterdäcks säkerhet. Jag delar inte riktigt er kritik. I vart fall tar vi till oss av era, och många andras, synpunkter när vi ska fortsätta våra diskussioner om hur luften i Sthlm ska kunna förbättras.
  mvh Jens

 5. Profilbild för Ove Nordström

  Det tråkiga med dubbdäcksfria zoner är att det krånglar till vardagen för folk. Bättre med ett totalförbud för dubbdäck isf.

 6. Profilbild för Martin Nordtröm
  Martin Nordtröm

  Hejsan! Jag skriver en argumenterande text angående få friskare luft i Stockholm, där jag tänker ta upp dubbdäck. I din text skriver du ” Forskning visar att 30-40 personer i Stockholm dör i förtid varje år på grund av för höga partikelhalter.”

  Jag undrar om du har källa på det. Om du har, skulle jag verkligen uppskatta det då jag kan använda den till min text!

  Tack.