Vi klimatsatsar på Stockholm

Idag presenterar vi ett förslag på hur vi ska kunna minska utsläppen i Stockholm och förbättra kollektivtrafiken. Vi vill snabbstarta tre projekt:

*T-bana Odenplan-Nya Karolinska sjukhuset
*Spårväg Syd
*T-bana till Nacka

Vi avsätter därför 2 miljarder kronor redan nu i vårbudgeten så att vi SNARAST MÖJLIGT kan starta dessa projekt. Vi har förstås mer pengar för en fortsatt finansiering. Se mer nedan.

Vänsterpartiet klimatsatsar på Stockholm
Vänsterpartiet presenterar en större satsning på kollektivtrafiken i Stockholm. Vi lägger två extra miljarder i budgeten på utbyggd kollektivtrafik.

Den tilltagande trängseln i Stockholm skapar allt större missnöje bland dem som reser med kollektivtrafiken. Tunnelbanan har inte byggts ut under de senaste 18 åren. Idag genomförs en miljon resor per dygn och kapaciteten räcker inte till.

– En väl fungerande kollektivtrafik är ett måste om vi ska kunna rädda klimatet. Befolkningen i Stockholms län har ökat med 35-40.000 människor de senaste åren. Folks missnöje är högst motiverat när kapaciteten inte räcker, säger Jens Holm, riksdagsledamot från Stockholm.

– Kollektivtrafiken är ett nationellt intresse. Stockholmsregionen är viktig för hela landet. Vi behöver skjuta till medel från statlig nivå, vilket är vad Vänsterpartiet nu vill att vi ska göra, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

– En utbyggnad av tunnelbanan och Spårväg Syd är strategiskt viktiga satsningar för att möta behovet av resor hos Stockholms snabbt växande befolkning och möjliggöra en utveckling av regionen, säger Gunilla Roxby Cromvall, trafikpolitisk talesperson i Stockholms läns landsting.

Vänsterpartiet anser att andelen kollektivtrafikresenärer bör fördubblas till 2020 för att uppnå ett resande som är hållbart för klimat och miljö. För att nå dit måste det till kraftiga satsningar på kollektivtrafiken. Detta kräver statliga pengar. Vänsterpartiet vill under perioden 2013-2015 avsätta två miljarder för kollektivtrafiken för att möjliggöra följande projekt:

 • Byggstart av tunnelbana på sträckan Odenplan-Nya Karolinska sjukhuset/Hagastaden Linjen kan sedan förlängas till Solna C.
 • Byggstart av Spårväg Syd. Snabb byggstart av en första etapp mellan sträckorna Flemingsberg-Masmo-Kungens kurva/Skärholmen-Fruängen-Älvsjö.
 • Projektering av tunnelbana till Nacka för att så snabbt som möjligt kunna starta byggande av förlängd blå linje från Kungsträdgården till Nacka/Orminge

Publicerat

i

av

Kommentarer

2 svar till ”Vi klimatsatsar på Stockholm”

 1. Profilbild för Nemokrati

  När får du svar från ministern på denna fråga – jag vill gärna få veta vad hon svarar så fort som möjligt. Tänker du skriva svaret på bloggen el hur får man veta? http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Oreglerat-fiske-i-Natura-2000-_GZ11547/ #EU

 2. Profilbild för Jens Holm
  Jens Holm

  Hej
  Tror jag får svar imorgon, fredag. Jag kan blogga och/el twittra om det.
  Jens