Ja till fri kommunikation – nej till datalagring

På onsdag den 21 mars kommer riksdagen att rösta om regeringens förslag till datalagring. Regeringen föreslår att EUs datalagringsdirektiv ska implementeras från och med 1 maj i år. Vänsterpartiet motsätter oss datalagringsdirektivet. Datalagring innebär ytterligare ett steg på vägen mot ett övervakningssamhälle. Regeringen vill att alla telekomoperatörer ska tvingas lagra uppgifter om telefonsamtal, SMS och datorkommunikation under ett halvårs tid. De mobiltelefoner vi bär omkring på kan fungera som spårsändare, och en av de uppgifter staten vill ha tillgång till är var vi alla befinner oss vid olika tidpunkter.

Det är självklart viktig att bekämpa grov brottslighet, men en massövervakning av alla svenskar är inte rätt väg att gå. De grova brottslingarna kan dessutom lätt kringgå datalagringen genom att använda sig av krypterad kommunikation eller kontantkort. I regeringens svar till EU från den 18 augusti i fjol skriver regeringen att datalagring inte behövs:

”Vad som nu anförts visar att det grundläggande syftet med datalagringsdirektivet – att säkerställa att uppgifter finns tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott – redan idag uppnås i Sverige i stor utsträckning med stöd av gällande regler.” (sid 17).

Regeringen konstaterar alltså att vi redan nu har alla verktyg som behövs för att bekämpa brottsligheten. Här faller datalagringskramarnas huvudargument i ett slag.

När justitieminister Beatrice Ask (M) var riksdagsledamot skrev hon i ett yttrande från justitieutskottet, 2005, att direktivet innebar ”en allvarlig kränkning av den personliga integriteten och de mänskliga rättigheterna” och att det ansågs ”strida mot Europakonventionen”. Det är ytterst beklagligt att Ask nu tycks ha glömt den kritiken och lägger fram ett förslag om massövervakning av svenskarna.

I fjol lyckades Vänsterpartiet och Miljöpartiet stoppa datalgringsdirektivet i ett år genom en s k minoritetsbordläggning. Men nu är frågan alltså uppe igen för avgörande. Vår förhoppning är att fler riksdagsledamöter inser det orimliga med att all information om var, när och vem du kontaktar via nätet eller telefon ska lagras, registreras och arkiveras hos tele- och internetoperatörer i ett halvår. Vi kan också konstatera att kostnaderna för detta kommer att läggas på operatörerna och därmed i slutänden hos oss användare.

Är du kritisk till datalagring? Kontakta gärna de andra partierna i riksdagen och fråga hur de kommer att rösta. Tyvärr ser det i dagsläget ut som att det finns en majoritet för att rösta för regeringens förslag. Det måste ändras.

 Stoppa datalagringsdirektivet – värna den fria kommunikationen!

 Läs gärna mer om Vänsterpartiets kritik mot datalagring i vår motion ”med anledning av prop. 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG”.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Ja till fri kommunikation – nej till datalagring”

  1. Profilbild för Dennis Nilsson

    Så klart det beslutet kommer att ändras. Men först måste vi löpa linan ut, gå till vägens ände. Vi måste uppenbarligen göra om det som skedde under den mörka perioden 1933-1945 i Europa. (OBS IRONI)

    Det är först när marken brinner under de egna fötterna som vi människor kommer till värdefulla och dyrköpta insikter.