Svaret om Acta

Jag har nu fått det formella svaret på min fråga om Acta, vänligen se nedan. Regeringen lägger nu den fortsatta implementeringen på is. Det är mycket positivt, då vinner vi minst ett år. Men vi ska inte hoppas på för mycket av EU-domstolens granskning av Acta. Alla aspekter kommer inte granskas – läkemdelesfrågan ex vis, läs Aftonbladets utmärkta ledare från igår. Dessutom är det troligt att domstolen kommer att komma fram till att det mesta av lagkraven redan är på plats i EU-länderna (Ipred är ju redan infört). Men, då ska vi fråga oss: vill vi ha detta på global nivå? Vill vi att kontrollen av internet och dess användare ska gå ännu längre? Vill vi göra det svårare att avskaffa Ipdred, den dag vi har majoritet för det. Ochsåvidare.

Men, vi har nu minst ett år på oss att mobilisera. Och det ska vi göra. Mot Acta. 

Min fråga:

Skriftlig fråga 2011/12:419

ACTA

den 24 februari

Fråga

2011/12:419 ACTA

av Jens Holm (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

EU-kommissionen beslutade i går att skicka avtalet ACTA till EU-domstolen för en juridisk granskning. Granskningen tros ta mellan 12 och 24 månader. En rad europeiska länder har beslutat att avvakta fortsatt implementering av ACTA. Från den svenska regeringen har vi ännu inte hört något. Granskningen hos EU-domstolen ger också EU:s medlemsländer en möjlighet att bidra med synpunkter om ACTA. Det vore intressant att veta om Sverige avser att göra detta.

Med anledning av behandlingen av ACTA i EU-domstolen vill jag ställa följande fråga till justitieminister Beatrice Ask:

Avser justitieministern att verka för att fortsatt implementering av ACTA i Sverige avvaktas?

Svaret:

Svar på skriftlig fråga 2011/12:419

ACTA

den 5 mars

Svar på fråga

2011/12:419 ACTA

Justitieminister Beatrice Ask

Jens Holm har, med hänvisning till att EU-kommissionen planerar att hänskjuta ACTA-avtalet till EU-domstolen för en juridisk granskning, frågat mig om jag avser att verka för att fortsatt implementering av ACTA i Sverige avvaktas.

Mot bakgrund av den senaste tidens debatt om ACTA meddelade EU-kommissionen den 22 februari 2012 att man avser att hänskjuta ACTA-avtalet till EU-domstolen för en prövning av om avtalet på något sätt är oförenligt med EU:s grundläggande fri- och rättigheter, bland annat yttrande- och informationsfriheten.

EU-domstolens prövning av dessa frågor kommer att bidra till ett bra underlag inför EU:s och medlemsstaternas slutliga beslut i frågan om ett tillträde till ACTA. Beslutet att hänskjuta ACTA till EU-domstolen ändrar däremot inte i sig regeringens bedömning att avtalet är balanserat och i allt väsentligt ryms inom ramarna för svensk lagstiftning.

När det gäller den fortsatta hanteringen av frågan om Sveriges tillträde till ACTA avser regeringen givetvis att avvakta med att överlämna en proposition till riksdagen till dess att prövningen i EU-domstolen är avslutad.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Svaret om Acta”

  1. Profilbild för Bo Ek
    Bo Ek

    Bra jobbat Jens