Oroväckande utveckling i Durban

Johannesburg, 2011-12-09

Hej alla,

Är nu på väg hem från klimattoppmötet i Durban. Mötet har förlängts med en dag och förhandlingarna kommer pågå hela natten, kanske en bra bit in på lördagen. Nedan kommer min analys av läget och allmänna intryck från min tid på COP17, som klimatmötet kallas (Conference of the Parties, för 17e gången, Parties = länder).

Utkast till slutsatser
Precis innan jag lämnade toppmötet kom det preliminära utkastet till slutsatser. Det såg inte bra ut. En förlängning av Kyotoprotokollet men med färre länder som åtar sig bindande minskningskrav, kanske i slutändan inga bindande krav för någon (EU ställer motkrav mot USA m fl). Det här är rörlig materia, man kommer som sagt förhandla hela natten om detta.

Andra delar av Durbanövernskommelsen 

* Inga klimatpengar. Det blir en ”Grön klimatfond”, som utlovat på tidigare COP och man gör vissa framsteg i hur den ska styras och hur kapital ska kanaliseras till Syd, men det finns inga pengar. En fond utan finansiering alltså! Detta är ett direkt brott mot EUs m fls tidigare löften om klimatpengar till Syd. Norge, Danmark och Tyskland har utlovat mindre summor till klimatfonden, men inte Sverige. Men när det gäller att lösa bankkrisen har EU idag hostat fram hundratals nya miljarder dollar (!). Men till de som drabbas av våra klimatutsläpp finns det inget. Skamligt!

* CDM-reform. Den utlovade reformen av utsläppskrediterna, CDM, ser det inte ut att bli så mycket av. Kanske blir systemet något lättare och flexiblare att administrera i framtiden, men de grundläggande problemen med att de rika kan köpa sig fria i stor utsträckning ligger kvar. Dessutom – och detta är mycket illa – kommer koldioxidlagring, CCS, att kunna bli en del av CDM-systemet. Det riskerar att göra ett dåligt system ännu sämre.

* Tekniköverförningen blev det inte mycket av. Utvecklingsländer som Indien, Bolivia och Kina har krävt en reform av patent och immaterialrätten för att lättare kunna föra över den senaste tekniken till Syd, men USA och Kanada har blockerat detta helt och hållet. EU har inte heller varit till någon hjälp.

* Skogen – Redd och LULUCF – det finns inte ännu några riktiga pengar till Redd, förslaget hur man ska förhindra avskogningen. LULUCF, hur man ska tillgodoräkna sig mark och skog i klimatberäkningarna är inte heller klart. Kanske blir det det i sista stund.

Jag sitter just nu i Johannesburg och väntar på planet hem. Får uppdateringar via twitter och nätet. Kanske blir det ett mindre genombrott i, men överlag ser det inte bra ut. I praktiken håller vi på att få ett läge med ett klimatavtal utan bindande åtaganden (alltså ingenting), men med en marknad för utsläppskrediter. Den sämsta tänkbara kombinationen. Låt oss hoppas att något positivt i natt.

Mycket hoppfullt däremot är att se det stora engagemanget för ett rättvist klimatavtal. En av de absolut tydligaste trenderna utanför möteslokalerna är alla aktiviteter för klimaträttvisa. Nu de sista dagarna har det varit dagliga aktioner inom och utanför området. När både USAs  och Kanadas representanter talade i plenum protesterades det och vakter fick ingripa. Bara för några timmar sedan arrangerades en stor demo utanför ministrarnas möteslokal till förmån för Afrika och de fattiga länderna. Demon höll på i över en timme. ”No carbon market”, var ett av de vanligaste slagorden.

Jag blir också hoppfull av att träffa alla delegater från Bangladesh, Ecuador, olika afrikanska länder och andra utvecklingsländer. De om några har förstått att klimatförändringarna handlar om global rättvisa lika mycket som miljö. De driver en gemensam linje i de flesta politiska frågor, vilket är hoppfullt. I just frågan om Kyotoprotokollets förlängning har de också EU med sig, vilket EU förtjänar stöd för.

Jag slås också av behovet av en separat minister för klimatet, en klimatminister. Lena Ek har en del kvaliteer, men skulle hon bara ha fått fokusera på klimatfrågan – som hennes brittiska och danska kollegor – skulle fokus och kunskapen varit snäppet högre än vad det är idag.

Det finns mycket mer jag skulle vilja berätta, men det hinns inte med nu.

Jens Holm


Publicerat

i

av

Kommentarer

2 svar till ”Oroväckande utveckling i Durban”

 1. Profilbild för Bo Ek
  Bo Ek

  Tack Jens
  Mycket bra information till oss som inte varit närvarande.
  Håller med vad är nu det solidariska tänkandet.Är det bara bankerna som det gäller.Väntar på mera information.Trevlig resa.

 2. Profilbild för anita

  Håller med Bo Ek!

  De här meningarna fastnar:

  ”när det gäller att lösa bankkrisen har EU idag hostat fram hundratals nya miljarder dollar (!). Men till de som drabbas av våra klimatutsläpp finns det inget. Skamligt!”

  ”I praktiken håller vi på att få ett läge med ett klimatavtal utan bindande åtaganden (alltså ingenting), men med en marknad för utsläppskrediter. Den sämsta tänkbara kombinationen.”

  ”Mycket hoppfullt däremot är att se det stora engagemanget för ett rättvist klimatavtal. En av de absolut tydligaste trenderna utanför möteslokalerna är alla aktiviteter för klimaträttvisa.”

  Bilden som framstår blir allt tydligare: Hoppet finns hos människorna UTANFÖR möteslokalerna – där finns engagemanget! Det behövs ett SYSTEMSKIFTE om våra barn och barnbarn ska ha en jord som går att leva på!