Ingen handlingsplan mot miljöskadliga subventioner?

Jag har nu fått svar min fråga till Lena Ek om miljöskadliga subventioner. Det är sällan man får utförliga svar på de skriftliga frågor man ställer till ministrarna, men det fick jag faktiskt denna gång. Tack för det. Min fråga handlade om när regeringen tänker anta en handlingsplan för att fasa ut de miljöskadliga subventionerna. Ek konstaterar helt korrekt att de miljöskadliga subventionerna ökar i världen. Inte minskar. Hon skriver:

IEA:s senaste beräkningar visar att subventioner för fossila bränslen i världen uppgick till 409 miljarder USD under 2010, en ökning från 300 miljarder USD 2009.

Jag tror jag och Lena Ek kan vara rätt överens om problembeskrivningen i denna fråga. Nu gäller det bara hur vi ska skrida till verket. Och där saknar jag egentligen svar på det jag frågade om, när kommer handlingsplanen/strategin för att fasa ut de svenska miljöskadliga subventionerna? Hon hänvisar till SCB och Naturvårdsverket och hon säger att det inom regeringen ”planeras kompletterande arbete”. Det är tyvärr för vagt för att jag ska bli nöjd.

På tal om miljöskadliga subventioner. Den borgerliga regeringen har gett sitt stöd till bygget av en av världens största kolkraftverk i Sydafrika. Varför det? Vi ska självklart stödja Sydafrika och andra utvecklingsländer, men med förnybar energi. Detta debatterade jag imorse på Sveriges Radio med moderaten Christian Holm. Heder till Holm som ställde upp på telefon från Sydkoera, men varför ville ingen av de tillfrågade ministrarna Gunilla Carlsson eller Lena Ek medverka?

Klimatmötet i Durban går vidare. Än så länge är det främst tjänstemän på plats. Nästa vecka kommer politikerna dit för att fatta beslut. Då åker även jag dit. Jag har ett inlägg i Dagens Arena idag, Agera nu för klimat och rättvisa. Läs det gärna!


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

3 svar till ”Ingen handlingsplan mot miljöskadliga subventioner?”

 1. Profilbild för anita

  Jag har läst ditt inlägg i Dagens Arena. Välformulerat och angeläget. Tack!

  Det är tyst, mycket tyst från vår nya miljöminister . . .

 2. Profilbild för Michael
  Michael

  Hej. Jag har också läst ditt inlägg…det första av de fem förslagen är att Kyotoprotokollet ovillkorligen måste förlängas…och det andra att utsläppsminskningarna (inom EU) måste skalas upp…det tredje fastslår att Sverige är knäpptyst…det fjärde att u-länder behöver ny teknik…det femte att systemet med utsläppskrediter är under all kritik…avslutningsvis skrivs, citat:Att passivt avvakta och tro att andra ska göra jobbet håller inte”, slut citat.

  Oavsett om det håller eller ej, så verkar det för mig som om andra redan har gjort jobbet…Jag läser just nu en bok av Tom Blees, kallad ”Prescription for the planet”, vilken behandlar just alla dessa fem förslag, och även tillhandahåller en praktisk lösning till de underliggande problemen, och fler därtill…boken erbjuder i mitt tycke en hållbar lösning på flertalet av dagens globala problem, samtidigt som den sätter in vardaglig såväl som industriell energi-omsättning i ett begripligt perspektiv…
  Att Sveriges regering säger ja till lån för att nybygga kolkraftverk samtidigt som den deltar i klimatmötet i Durban, visar på en stor obalans i svensk uttalad miljöpolitik, mest troligt beroende på frånvaron av konstruktiva lösningar på de mångfacetterade underliggande problemen…
  Detta erbjuder Tom Blees i ovannämnda bok…se:
  http://prescriptionfortheplanet.com/

 3. […] gärna min fråga till Lena Ek om detta och vad hon svarade. Vi väntar fortfarande på handlingsplanen mot de miljöskadliga […]