Stjäl inte klimatpengarna

Idag har jag debatterat med finansminister Anders Borg om att regeringen plöjer ned intäkterna från EUs utsläppshandel direkt in i budgeten. Trots att EU kräver att intäkterna ska gå till klimatåtgärder.

Under min tid i EU-parlamentet var jag en av parlamentets förhandlare om just utsläppshandelsdirektivet. En av de stora framstegen för klimatet var att vi just fick in kravet om att öronmärka intäkterna från auktioneringen av utsläppsrätterna. Genom att medlemsländerna avsätter minst 50 procent av intäkterna skapas stora summor som kan användas till viktigt klimatarbete. Själv ser jag en fantastisk öppning för de fattiga länderna. Intäkterna från utsläppshandeln borde till stor del kunna finansiera det framtida klimatbistånd till utvecklingsländerna som Sverige och andra rika länder har åtagit sig att finansiera.

Jag ville därför veta varför regeringen inte avsätter utsläppshandelspengarna till klimatåtgärder. Läs gärna själv vad som sades i debatten (länk ovan). Mina slutsatser är:

* Borg tillstår att utsläppshandeln genererar stora summor, 1,3 miljarder kronor från och med 2013.

* Borg tillstår att utsläppshandelsdirektivet stipulerar att minst 50 procent av intäkterna ska gå till klimatåtgäder.

* Men Borg anser att han själv kan bestämma vad han ska göra med pengarna eftersom direktivtexten uttrycker sig med ordet ”bör” istället för ”skall” (på engelska används ”should”).

Men följdfrågan till Borg, den fråga som han aldrig riktigt besvarade, är vad ett direktiv egentligen är värt ifall medlemsländerna inte tänker följa det. Och i synnerhet: vad är EUs handelssystem för utsläppsrätter, med dess fel och brister, egentligen värt ifall medlemsländerna kan använda intäkterna till verksamheter som leder till ö k a d e utsläpp av växthusgaser? Dessutom gör han sig dummare än vad han är och duckar från det faktum att en stor del av våra lagtexter talar i termer av bör.

Läs mer på SvD


Publicerat

i

av