Idag sviker de borgerliga pälsdjuren

Idag kl 16.00 ska vi rösta om flera vikta djurfrågor. Vi rödgröna har lagt fram förslag om att få ett stopp för dagens form av pälsdjursuppfödning. Vi kräver att djuren ska kunna bete sig naturligt – helt i enlighet med djurskyddslagen; kunna röra sig över stora ytor, klättra, jaga, dra sig undan och simma. Det skulle innebära ett stopp för dagens form av plågsamma industriliknande pälsindustri. Men de borgerliga, uppbakade av SD, sviker djuren. De tycker att det är viktigare att ett fåtal pälsfarmare i södra Sverige ska kunna fortsätta att tjäna miljontals kronor på att slakta minkar och sälja deras hud till exklusiva pälskappor.

Aldrig har väl valet varit så tydligt: Mellan djurens rätt till ett gott liv eller överklassens begär efter ännu en statussymbol väljer M, FP, C, KD och SD det senare. Överklassen får fortsätta att frossa i djurhudar, över en miljon minkar kommer fortsätta att lida på svenska farmer. Väljare och medmänniska, om du upprörs över detta se till att de borgerliga politikerna får höra din åsikt. Vänd dig gärna till högsta nivån, till partisekreterare och partiledare i M, FP, C, KD och SD. Varför sviker ni djuren?

Tack och lov finns det några positiva saker som dagens djurbetänkande väntas medföra. Det ser ut som att vi kommer att få en majoritet för:
* Att sex med djur ska förbjudas. Nu stödjer även de borgerliga det rödgröna förslaget.
* Att regeringen ska driva på för en åttatimmarsgräns för djurtransporter inom EU samt större ytor på djurtransporter och stimulera mobila slakterier (för att slippa transporterna). De borgerliga motsätter utan SD sig detta.
* Att kastrering av grisar utan bedövning ska förbjudas. Även detta motsätter sig de borgerliga. Se gårdagens inslag på SvT.

Svenskarna vill ha sol och vind

SOM-institutet har undersökt  (som pdf) svenskarnas inställning till olika energislag. Populärast är solenergi som hela 81 procent av svenskarna vill ha ökade satsningar på. 66 procent vill satsa mer på vindkraft och 58 procent på vågkraft. Stödet för kärnkraft och olja är minimalt, blott 19 respektive 2 procent.

Synd bara att regeringen slopar stöden till solenergin. Se gärna min interpellationsdebatt med Maud Olofsson om detta.

EU kritiserar sin egen datalagring

Idag kom EU-kommissionens utvärdering om datalagringsdirektivet (som pdf). I tre länder har det blivit upphävt av respektive författningsdomstol, i Europadomstolen i Strasbourg väntar en prövning på människorättsgrund och i vissa länder låter man i princip vilken myndighet som helst ta del av hemligt lagrad information.  Kommissionen konstaterar också – vilket är intressant – att det finns stora risker för integritetsövergrepp om direktivet fortsätter att vara i kraft i sin nuvarande form.

Kommissionen har aldrig övervägt att häva direktivet – tyvärr – men kommer ändå senare i år att komma med en ny version av direktivet.  Detta direktiv som kommissionen själv har omhuldat och tyckt varit så bra höll alltså inte längre än några år.

Kommissionens utvärdering visar att det var klokt av oss att rösta för en bordläggning av datalagringsdirektivet. Vi ska inte införa något som är hafsigt förberett.  Nu har vi ett år på oss att övertyga EU att massövervakning av alla medborgare inte borde höra hemma i ett modernt samhälle.

Lag var med i Sveriges Radio tidigare, läs och lyssna här. Anna Troberg, SvD.

Griskastreringen ska förbjudas

Ett steg framåt för djuren idag. På miljö- och jordbruksutskottets sammanträde fick vi rödgröna igenom att kastrering utan bedövning av smågrisar ska förbjudas (S, V, MP och SD röstade för). Idag plågas varje år 1,5 miljoner smågrisar av att man skär upp deras testiklar för att utvika en framtida illaluktande galtlukt på fläskköttet. Nu kräver utskottet – trots de borgerliga partiernas motstånd – att detta ska stoppas. Även om det fortfarande finns stora systemproblem kvar inom svensk animalieproduktion, så får detta iallafall ses som ett viktigt steg framåt.

Vi beslutade också att regeringen tydligare måste driva kravet om en maxgräns på åtta timmar för djurtransporter inom EU samt verka för större utrymmen för djuren och att – om djur ska slaktas – verka för lokala och mobila slakterier. Även här motsatte sig de borgerliga partierna vårt krav. Vi beslutade också att att kräva av regeringen att man snarast driver igenom ett förbud mot tidelag, sex med djur. I det här fallet stödde även de borgerliga vårt krav.

Men annars lyckades de borgerliga+SD stoppa många viktiga reformer för djuren. Vårt förslag om förbud mot pälsindustrin, minimering av antalet djurförsök, förbud mot att utnyttja djur på cirkus och att driva på djurarbetet inom EU är några exempel på viktiga djurreformer som de borgerliga tyvärr röstade ned.

Den 27 april kommer riksdagen slutgiltigt att rösta om detta. Så än så länge finns det möjlighet att påverka politikerna på den borgerliga sidan för bättre beslut för djuren, ex vis så att vi kan få ett stopp för pälsindustrin.

På tal om djur. Nu på lördag är det demonstration mot djurtransporter. Slut upp! Sergels torg 13.00-14.30.

Miljön förlorare i budgeten

Regeringens vårbudget är nedslående läsning för alla vi som vill ha en aktiv klimat- och miljöpolitik. Endast en sida av de 276 budgetsidorna handlar om miljö- och klimat. Inga nya satsningar. Inga nya pengar till solvärmen, ingen lösning på vindkraftskooperativen, inga ambitiösare klimatmål, inget klimatinvesteringsprogram, inga mer pengar till djurskyddskontroller o s v.

Nej, däremot ligger regeringens neddragningspolitik på miljöområdet fast. Under den här mandatperioden skär regeringen ned med över en miljard kronor på utgiftsområde 20, det som rör miljö- och klimatpolitik (i år skär man ned 116 miljoner kr, 2012 47, 2013 418 och år 2014 planeras neddragningar på 490 miljoner kronor). Med tanke på det ständigt förvärrade läget för klimatet borde regeringen satsa mer, inte mindre på miljöområdet.

Så går det när man har en regering som sätter skattesänkningar för höginkomsttagare före allt annat. Miljön och mycket annat förlorar.

AB, DN, SvD, Sjöstedt,

Klimatföredrag i Gävle

På tåget mot Gävle reser man minst genom en klimatzon. Vår våren i Stockholm till södra Norrland där det fortfarande finns en hel del snö kvar. Idag ska jag tala klimatförändringar och vänsterpolitik på två gymnasieskolor i Gävle. Jag försöker vara ute i landet minst en dag i veckan. Om jag inte är i Stockholmsområdet åker jag gärna norrut, där känner man sig hemma.

Gläds åt att Göteborgs-Posten tog in min replikAnderas Carlgren och Anders Borgs skönmålning av regeringens miljöpolitik. Igår publicerades också min, Martin Smedjebacks och Maria Kuchens artikel i Sydsvenskan om varför det är fel att skicka Jasplan till Libyen. Såg Natochefen Anders Foogh Rasmusen var ute i Die Spiegel häromdagen och sa att Libyenkriget aldrig kan lösas med militära medel. Nej, exakt. Men då lite bakvänt att Sverige och massa andra länder laddar för krig. Jag hoppas innerligt att det kan bli något av den fredstrevare som just lanserats. Varför undersökte man inte den möjligheten noggrannare innan man gick in militärt…

Jordens herrar

jordensherrarJag har just läst ut boken Jordens herrar av Pelle Strindlund. Utan tvekan Strindlunds mest genomarbetade och bästa bok. Jag skrev en recension som kommer i Vänsterpress inom kort. Läs den gärna redan nu. Och köp boken!

 Hoppfullt om djurens frigörelse
Hur kommer vi i framtiden se tillbaka på vår behandling av djuren? Kommer vi att tycka att nutida företeelser med storskaliga slakterier, långa djurtransporter eller uppfödning på kala betonggolv utan möjlighet till utomhusvistelse känns civiliserade? Nej, troligen inte. I södra USA fanns det i början av 1800-talet människor som ställde sig liknande frågor, men då om slaveriet: Vad har vi för rätt att behandla andra människor så här?

Utgångspunkten för Pelle Strindlunds ”Jordens herrar – slaveri, djurförtryck och våldets försvarare” är just jämförelsen mellan slaveriet och djurförtrycket. Strindlund menar att så länge det är accepterat att förtrycka djur ”kommer det alltid att vara möjligt att applicera denna ”djuriskhet” på människor som man vill skada”. Ett exempel på detta kan vara hur soldater inför krig får lära sig att bli okänslig inför människor genom brutal träning på djur.

Jag tolkar slutsatsen i Jordens herrars som positiv. Vi går trots allt mot ett samhälle som blir mer och mer upplyst. Tidigare seklers motståndsmänniskor och reformister lyckades avskaffa sin tids stora förtryck, slaveriet. Även om Strindlund fäster stor vikt vid slaveri och djurförtryck som delar av ekonomiska system tillskriver han den enskilda individen en viktig roll. Enskilda människor kan påverka historiens lopp genom att argumentera för sin sak och organisera sig med andra. För en vänsterpolitiker kan det vara bra att bli påmind om detta; allt är inte bara stora system.

Ett samhälle där vi inte längre behandlar djur med brutalitet är också, enligt Pelle Strindlund, ett bättre samhälle för oss alla. Han uttrycker det elegant i bokens slutord: ”Genom att döda medkänslan med djuren dödar vi något hos oss själva. Att välja medlidandet är en annan väg. Det kan rädda andra, men även läka oss själva” (s 251). Ett hoppfullt budskap.

Jordens herrar är välskriven, välunderbyggd och övertygande. Boken är fri från både moraliserande överord som alltför avskräckande interiörer från den industriella uppfödningen. Jordens herrar utgör en imponerande översikt över polemiken kring slaveriets avskaffande och dagens djurrättsliga debatt. Jordens herrar rekommenderas till alla som vill vara med där en av 2000-talets stora rättighetsstrider utspelar sig. Boken har stor potential att bli ett av framtidens banbrytande verk för större frihet för djuren.

Jens Holm

Pelle Strindlund
Jordens herrar – slaveri, djurförtryck och våldets försvarare
Karneval förlag, 2011

Recension i DN.

Djurkontrollerna halverades

Idag ska jag debattera regeringens neddragningar på djuren med landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C). Att regeringen lade ned djurskyddsmyndigheten, minskade stöden för alternativ till djurförsök och inte förbjöd pälsindustrin är känt bland många. Men att de också gjorde en stor omorganisering av djurtillsynen kanske är mindre känt.

Enligt uppgifter från jordbruksverket som visar att efter regeringens omorganisering 2009 av tillsynen har antalet djurkontroller näst intill halverats. 2008 låg antalet kontroller på 23 018 året därpå, när regeringens omorganisering hade gjorts, gjordes endast 12 731 kontroller. Enligt nya preliminära uppgifter som jag fått från jordbruksverket var 2010 nästan lika illa, med blott 12 833 kontroller.

Djurskyddskontrollerna är otroligt viktiga. Det handlar om att inspektörer åker ut till djuruppfödare och andra som handhar djur för att kontrollera att djuren inte far illa och att lagarna följs. Det är uppenbart att det är djuren som har fått betala för regeringens omorganisering. Det kommer dagens debatt att handla om. Den börjar straxt efter kl 13.00 idag och ska kunna ses på svt24 eller via riksdagen.se. Se också SvT idag, där jag är med.

Läs min interpellation (min fråga) till Eskil Erlandsson nedan eller hos riksdagen. Jag har också ställt en fråga till miljöministern om björnungarna i Funäsdalen. Med en djurskyddslag som hade omfattat även de vilda djuren hade björnungarna kanske kunnat få fortsätta att leva.

Interpellation 2010/11:289 Djurskyddskontroller

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Den första januari 2009 trädde den borgerliga regeringens omorganisering av djurskyddskontrollerna i kraft. Omorganiseringen har med rätta fått utstå mycket kritik. Den borgerliga regeringen tog bort avgiften för kontrollerna, flyttade ansvaret längre från djurbesättningarna och tillsköt inte tillräckligt med resurser. Nu kan vi se resultatet. Försämrad kvalitet och ett ras i antalet djurskyddskontroller. Antalet kontroller har nästan halverats: från de drygt 23 000 år 2008 till blott 12 833 år 2010 (preliminär uppgift från Jordbruksverket).

Jordbruksverket varnade nyligen för att djurskyddet kan försämras när antalet kontroller är så få (Sveriges Radio, Ekot den 5 mars 2011). När antalet kontroller har minskat så kraftigt ökar förstås risken för att djur far illa. Det är oacceptabelt. Även EU-kommissionen har nyligen konstaterat att de svenska djurskyddskontrollerna har stora brister. Tillförlitligheten på förprövningarna, för få djurskyddskontroller, att djurskyddsinspektörer är otillräckligt utbildade på djurtransporter och att ansvarsuppdelningen är otydlig vid kontroller på slakterier är några kritiska punkter EU lyfter upp (Atl den 24 januari 2011).

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga landsbygdsministern:

1. Vad avser landsbygdsministern att göra för att antalet kontroller kraftigt ska öka?

2. Vad avser landsbygdsministern att göra för att förbättra kvaliteten på djurskyddskontrollerna?

3. Avser landsbygdsministern att verka för att beslutet om att återinföra kontrollavgifterna omprövas för att på så sätt öka och säkra djurskyddskontrollerna?