Hindra inte folkets ansträngningar

Jonas Sjöstedt och jag har ett inlägg i Svenska Dagbladet idag mot att regeringen kan tänka sig att sälja det svenska överskottet på utsläppsrätter. Läs det där eller nedan.

Och glöm inte att skriva på protestuppropet mot försäljningen.

Hindra inte folkets ansträngningar
SvD 2011-01-23

Trots att Sverige återigen upplever en mycket kall vinter har temperaturen globalt ökat. Förra året blev, tillsammans med år 2005, det varmaste året sedan mätningarna startade 1880. Behovet att vidta kraftfulla åtgärder för att minska klimatutsläppen är fortsatt akuta.

Tyvärr finns det massor av kryphål i Kyotoavtalet som riskerar att sabotera klimatarbetet. Ett av dessa kryphål kallas i klimatförhandlingarna för ”hot air” och innebär att ett land kan köpa utsläppsrätter (Assigned Amount Units, AAU) från länder med överskott av utsläppsrätter.

Några länder, bland andra Ryssland och Ukraina, har gigantiska överskott av utsläppsrätter sedan deras ekonomier och därmed även utsläpp sjönk kraftigt i början av 1990-talet. Nu vill de sälja utsläppsrätterna till andra länder, vilket kan undergräva möjligheten att minska de globala utsläppen så snabbt som det krävs.

Men även Sverige har ett betydande överskott av utsläppsrätter som den borgerliga regeringen nu överväger att sälja. Det beror på att Sverige enligt Kyotoavtalet fick tillstånd att öka utsläppen med 4 procent till 2012 jämfört med 1990 års nivå. Sve- riges riksdag bestämde att vi istället ska minska utsläppen med 4 procent. Detta mål har sedan slagits med råge och de svenska utsläppen har nu minskat med hela 17 procent, inte minst som en följd av de klimatåtgärder som tidigt initierades och genomfördes när de rödgröna var i majoritet i riksdagen.

Överskottet av utsläppsrätter, jämfört med Sveriges åtagande enligt Kyotoavtalet, väntas uppgå till drygt 70 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är mer än Sveriges totala utsläpp av växthusgaser under 2009 (60 miljoner ton). Det ekonomiska värdet på överskottet bedöms vara över 7 miljarder kronor.

Enligt Kyotoavtalet kan överskottet annulleras, sparas eller säljas. Om Sverige annullerar, alltså upphäver, överskottet skulle svenskarnas klimatansträngningar för minskade utsläpp bli bestående. Det skulle innebära en global utsläppsminskning som motsvarar att mer än 11 miljoner människor cyklar istället för att åka bil till arbetet under fem år. Om Sverige istället väljer att sälja hela överskottet innebär det att mer än 11 miljoner personer i andra länder får tillåtelse att ställa cykeln och istället ta bilen till arbetet (Riksrevisionen, Vad är Sveriges utsläppsrätter värda? 2009). Då kommer riksdagens beslutade klimatmål inte att nås och de globala utsläppen öka.

En betydande del av de ansträngningar som gjorts av svenska medborgare skulle därmed bli effektlösa. De koldioxidutsläpp svenskarna sparat under 20 år kan då ske i ett annat land.Att spara överskottet för att eventuellt använda det i framtiden skulle innebära att dessa ökade utsläpp sker senare i framtiden.

Det råder alltså ingen tvekan om vad som är bäst för klimatet.Överskottet av utsläppsrätter ska givetvis annulleras. Storbritannien har redan fattat beslut om annullering. Men den borgerliga regeringen är oenig i frågan och ger motstridiga besked. Miljö- minister Andreas Carlgren säger i ett svar på en skriftlig fråga från Jens Holm (2010-12-22) att regeringen inte kan ge besked i frågan nu på grund av att det råder osäkerhet om framtida regler för utsläppsrätterna. Men dagens regler är ju glasklara: man får annullera överskottet av utsläppsrätter. I en riksdagsdebatt (2010-12-22) sa Carlgren emellertid att alla klimatansträngningar som har gjorts i Sverige inte ska ”gå upp i rök” och att ”Vi kommer ändå inte vilja ha en ordning som innebär att vi bidrar till ökade utsläpp”. Detta välkomnar vi, men i så fall återstår ju endast möjligheten att annullera utsläppsrätterna. Samtidigt säger finansminister Anders Borg till tidningen Veckans affärer (2010-12-14) att han inte kan ta ställning till frågan och att utsläppsrätterna ”representerar ju ett betydligt ekonomiskt värde”.

Moderaten Lars Hjälmered sa i en radiodebatt (SR 2011-01-05) att utsläppsrätterna istället kan användas som en ”bricka i ett förhandlingsspel” i de globala klimatförhandlingarna. Tidningen Veckans affärer (2010-12-14) skriver att finansdepartementet diskuterar möjligheten att använda Sveriges överskott i EU-förhandlingarna om klimatmålet.

Det framgår tydligt att Moderaterna försöker hitta på olika ursäkter för att sälja utsläppsrätterna. Men en försäljning vore oacceptabel ur klimatsynpunkt. Ska Sverige sälla sig till samma klubb som Ryssland och Ukraina i klimatfrågan? Eller ska Sverige vara en internationell föregångare i klimatarbetet? Sabotera inte det svenska folkets klimatansträngningar, Anders Borg.

JONAS SJÖSTEDT (V)

riksdagsledamot i EU-nämnden, trafik- och utrikesutskottet JENS HOLM (V)

riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson


Publicerat

i

av

Kommentarer

Ett svar till ”Hindra inte folkets ansträngningar”

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Bloggvänstern, Jens. Jens said: Från jensholm.se: Hindra inte folkets ansträngningar http://jensholm.se/2011/01/23/hindra-inte-folkets-anstrangningar/ […]