Budgeten som sänker miljön

Regeringen har presenterat sin budget idag. Precis som i fjol får vi i oppositionen förslaget samma dag som debatten ska föras i riksdagen, kl 8.00 imorse. Uselt!

Har snabbläst avsnitten om miljö och klimat. Jag följande observationer:

1. Skär ned med en miljard
Regeringen skär ned på anslagen till miljö och klimat med en miljard kronor under den kommande mandatperioden. Så här uttrycker man det själv i budgeten: 
Den totala anslagsnivån inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård föreslås minska med 116 miljoner kronor 2011 och beräknas minska med 47 miljoner kronor 2012, 490 miljoner kronor 2013 och 418 miljoner kronor 2014.” (sid 10, utgiftsområde 20).

Totalt sett nedskärningar med över en miljard kronor för den kommande mandatperioden. Förfärligt!

2. Kryphål i klimatpolitiken
Regeringen påstår att man har höga klimatambitioner, men över en tredjedel av minskningarna ska göras genom uppköp av billiga utsläppskrediter i utvecklingsländer, s k CDM-projekt (Clean Development Mechanism). CDM-verksamheten har kritiserats från miljöorganisationer och utvecklingsländer. Verksamheten granskas just nu av Riksrevisionen. I det läget väljer den borgerliga regeringen att öka användningen av CDM. Man skriver i budgeten:
Regeringen aviserar i denna proposition ytterligare satsningar på internationella klimatinvesteringar” (sid 42, utgiftsområde 20).
     ”Internationella klimatinvesteringar” är regeringens förskönande omskrivning för de osäkra CDM-projekten.
Man undrar: Med hur mycket mer ska kryphålen i klimatpolitiken öka? Man undrar också, varifrån ska pengarna tas till dessa ökade CDM-satsningar? I budgeten skär regeringen ned från 280 miljoner kronor 2010 till 228 miljoner 2011 och endast 118 miljoner kronor för 2013 och 2014. Tänker man finansiera CDM med pengar från biståndsbudgeten?

3. Försämrad biologisk mångfald
I en tid då det behövs extra satsningar på att få en levande natur med en mångfald av djur och växter aviserar regeringen inga nysatsningar. Man stuvar om mellan budgetposter och anslår totalt sett inga nya pengar till biologisk mångfald. Precis som Naturskyddsföreningen skriver har regeringen successivt minskat anslagen till biologisk mångfald. Man har tidigare aviserat höjningar, men de uteblir med denna budget.

4. Övergödningen kommer fortsätta
Regeringen konstaterar själva att man inte kommer att nå sina mål om minskade utsläpp av kväve och fosfor (se sid 22, utgiftsområde 20). Men regeringen aviserar inga skarpa förslag på hur man ska komma tillrätta med detta. Tvärt om, man vägrar att införa den tidigare effektiva skatten på handelsgödsel.

5. Vinkraften fortsätter att straffas
Regeringen aviserar inga förslag till hur problemet med uttagsskatt på kooperativt ägd vindkraft ska lösas. Inte heller vill man förändra utbyggnaden av vindkraft genom att t ex förändra det kommunala veto som den borgerliga regeringen har infört. Det finns inte heller några konkreta förslag för hur den havsbaserade vindkraften ska kunna byggas ut.

6. Stöd till sol och vind skrotas
Nästa år minskar regeringens stöd till sol- och vindenergi kraftigt (läs i utgiftsområde 21, sid 10). Från och med 2012 skrotas de satsningarna helt och hållet. Några exempel: stödet till vindkraft var 2010 40 miljoner kr, 2011 halveras det till 20 miljoner, därefter 0. Stödet till installation av solvärme låg 2010 på 24 miljoner kronor, 2011 25 miljoner och åren därefter: 0 kronor. Satsningarna på energiteknik – där en stor del utgör bidrag till solceller – landar på 122 miljoner kronor för 2011, halveras till 690 miljoner för 2012 och blir åren därefter 0 kronor.

Man kan fråga sig varför regeringen skrotar viktiga satsningar på framtidens energi. Jo, man tror att marknaden kan sköta detta. Man skriver så här i budgeten:
”Statligt stöd till installation av solvärme har utgått i olika former under en längre tid. De senaste årens utveckling avseende kostnaderna för inköp och installation innebär dock enligt regeringens bedömning att tekniken börjar bli så konkurrenskraftig att en successiv utfasning av stödet är möjlig.” (sid 62, utgiftsområde 21).

7. Klimatpassivitet
När Naturskyddsföreningen granskade partierna inför valet fick den borgerliga regeringen godkänt på endast fyra av totalt 20 undersökta miljöområden. Man konstaterade att miljöarbetet i Sverige för första gången går bakåt, inte framåt. När man läser denna budget blir man inte förvånad. Tyvärr. Det blir ingen höjning av koldioxidskatten, vårt viktigaste styrmedel för klimatet. Inga skarpa åtgärder mot de skenande lastbilstransporterna, flyget får fortsätta att kraftigt öka sina utsläpp utan att regeringen vidtar åtgärder, man har slopat den största klimatinvesteringsfonden någonsin i Sveriges historia, Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) och mer än en tredjedel av klimatåtgärderna görs genom att den borgerliga regeringen köper upp billiga utsläppskrediter i fattiga länder. I regeringsförklaringen sade statsminister Fredrik Reinfeldt: ”Regeringens bedömning är att redan vidtagna och aviserade åtgärder för de närmaste åren räcker för att nå [klimat]målet.”

Det är miljön och våra barn som är de stora förlorarna på den här klimatpassiviteten.

Läs gärna mer i AB1, AB2 (oppositionskritik), DN1, DN2 (oppositionskritik).


Publicerat

i

av

Kommentarer

4 svar till ”Budgeten som sänker miljön”

 1. Profilbild för Gunborg Nilsson
  Gunborg Nilsson

  Hur kan det komma sig att det är tillåtet att presentera sin budget för oppositionen kl 8.00 på morgonen-samma dag den ska debatteras i riksdagen? Det borde ändras.Oansvarigt för landet tycker jag.

 2. Profilbild för Carin
  Carin

  Det är ju nästan så att det känns lite FÖR jobbigt att läsa. Jag drabbas inte vanligtvis av klimatångest men när jag läser något så bakåtsträvande ur miljösynpunkt 2010 känns det lite.. svart, grått.. som smog ungefär.

 3. […] Jens Holm har listat ett antal försämringar för miljön: • Kryphål i klimatpolitiken – över en tredjedel av minskningarna ska göras genom uppköp av billiga utsläppskrediter i utvecklingsländer. • Försämrad biologisk mångfald – inga nya satsningar. • Övergödningen kommer fortsätta. • Inga förslag till hur problemet med uttagsskatt på kooperativt ägd vindkraft ska lösas. • Stöd till sol och vind skrotas. […]

 4. […] ar inte bra. Vansterpartiets ledamot i miljoutskottet Jens Holm rapporterar från riksdagen att regeringen fortsatter avvecklingen av den svenska miljøpolitiken med hanvisning […]