Klimatlyftet

Vänsterpartiet driver Klimatlyftet. Det kommer att bli en satsning som både skapar tusentals nya jobb samt bidrar till lösningar på klimatkrisen. Hur ska det se ut? Läs mitt förslag nedan. Läs också mitt inlägg på Ecoprofile och mitt och Wiwi-Anne Johanssons på SvT.

Klimatlyftet – för klimatet och jobben
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och en fråga om global rättvisa. Vänsterpartiet vill minska utsläppen med 45 % till 2020. För att lyckas med det vill vi sätta igång något vi kallar Klimatlyftet: kraftiga satsningar på förnybar energi, effektivare energianvändning och en avveckling den fossila energiförbrukningen och kärnkraften.

1. En svensk vindkraftsindustri
Vi vill skapa goda gynnsamma förutsättningar för en vindkraftsindustri i Sverige och därför starta ett branschprogram för vindkraftsindustrin, ta fram ett nytt stöd för havsbaserad vindkraft, höja ambitionen för på elcertifikatsstödet och lösa problemet med uttagsskatt för de kooperativa vindkraftverken.

2. Klimatanpassa bostäderna
Vi vill satsa på nya, klimatsmarta bostäder och renovera det befintliga beståndet. Därför vill vi utvidga ROT-avdraget för att energieffektivisera våra bostäder, inte minst miljonprogrammets hus. Byggreglerna måste skärpas så att nya hus som byggs är klimatsmarta.

3. Stoppa tågkrånglet och bygg höghastighetsbanor
Vi vill höja banunderhållet för att minska tågförseningarna. Vi vill börja bygga höghastighetsbanor i Sverige och kraftigt höja infrastrukturanslagen till järnväg.

4. Fler och bättre kollektiva resor
Vi vill öka stödet till lokala spårinvesteringar i större tätorter och öka satsningen på kollektivtrafik i glesbygd. Vi vill dessutom låta alla under 19 år åka kollektivtrafik gratis.

5. En grön svensk fordonsindustri
Vi vill stimulera fram en utveckling som värnar både jobb och miljö inom en framtida fordonsindustri. Det betyder bl.a. stöd till miljövänliga bussar, stimulans till utbyggnad av biogas – och eltankställen samt införandet en koldioxidbaserad förmånsbeskattning som stimulerar mer energisnåla och miljövänliga bilar.

6. Miljöteknikfond
Vi vill genomföra en extra utdelning från Vattenfall på fem miljarder kronor för att skapa en ny fond för innovationer och miljöteknik.

7. Nystarta klimatinvesteringsprogrammet
Programmet minskade utsläppen av växthusgaser med lika mycket som ca 180 000 genomsnittliga svenskar orsakar under ett år.

8. Solenergi
Vi vill stärka den svenska solenergibranschen genom att ta fram ett planeringsmål för solenergi, förstärka de statliga stöden för solenergi och göra dem mer långsiktiga.

9. En hållbar måltid
Maten står för en tredjedel av hushållens klimatpåverkan. Kött står för den enskilt största belastningen. Vi vill därför verka för en minskad köttkonsumtion på 25 procent. Vi vill stödja framtagandet av ny smart vegetarisk mat och göra frukt och grönt billigare genom att sänka momsen på frukt och grönt. Vegetarisk mat är framtidens mat

10. Hållbar turism och naturvård
Antalet växt- och djurarter minskar i dramatisk omfattning, både i vår omvärld och i Sverige. Arbetsmarknadspolitiska projektet Gröna jobb som sysselsatte upp till 3000 personer över hela landet med viktigt naturvårdsarbete har dessvärre avvecklats av högerregeringen. Vi vill att projektet startas om.
Vi vill också göra satsningar inom glesbygden på småskaligt och ekologiskt jordbruk, ökade fiskepopulationer och rekreationsområden vilket genererar positiva, indirekta effekter inom närservice, infrastruktur, inflyttning och startande av nya företag.

Med dessa tio förslag tar vi viktiga kliv framåt mot ett hållbart samhälle och ett samhälle med full sysselsättning.


Publicerat

i

av

Kommentarer

Ett svar till ”Klimatlyftet”

  1. Profilbild för Bore Sköld
    Bore Sköld

    Och.. Det är därför man är Vänsterpartist!