Välkommet haveri

De s k energisamtalen mellan regeringen och oppositionen har just brutit samman. Det var ett välkommet – och väntat – energihaveri. Välkommet därför det handlade om utbyggnad av tio nya kärnkraftsverk, väntat för att kärnkraft tenderar att haverera. Det enda jag inte riktigt förstått är vad oppositionen gjorde från början i de där samtalen. Det var väl rätt uppenbart att kärnkraften fanns med där hela tiden.

I vart fall, vi tänker inte ställa upp på någon utbyggnad av dyr, farlig och miljöovänlig kärnkraft. Låt Maud Olofsson stå där själv med Svartepetter.

DN. Aftonbladet.

EU-parlamentarikerna får för mycket pengar

Jag får ofta frågor om det stämmer att EU-parlamentet betalar ut stora summor i ersättningar till oss parlamentariker. Jo, det stämmer. Dessvärre.

Jag har därför återigen bett EU-parlamentets kassa att ge mig ett utdrag på de reseersättningar som betalats ut till mig sedan jag började som EU-parlamentariker. För perioden september 2006 – februari 2009 har parlamentet betalat ut 188 800 euro i reseersättning, cirka 2 miljoner kr, till mig. Det är en hutlös summa pengar!

Anledningen till detta är att parlamentet inte betalar vad biljetterna kostar, utan en schablonsumma som är baserd på hur långt man har rest. För en resa tur och retur Stockholm-Bryssel betalas följaktligen 1 970 euro, d v s drygt 20 000 kronor, trots att biljetten inte ens kostar en tredjedel av detta. 

reseers1.jpg
Kvitton på parlamentets utbetalningar.

Jag och min kollega Eva-Britt skänker bort vårt överskott (till vänsterpartiet och organisationer som jobbar för feminism, miljö, djurrätt, rättvisa m m). Jag skulle uppskatta att jag har skänkt bort mellan 1-1,3 miljoner kronor sedan jag började.

Vissa tror att problemet med de höga ersättningarna kommer vara löst efter valet. Då försvinner nämligen den största delen av reseersättningarna. Men då uppstår ett nytt problem: höjningen av EU-parlamentarikernas löner. Lönen kommer då höjas till 75 000 kronor, en höjning med 30 procent från dagens nivåer. 75 000 kronor är h e l t orimligt och oförsvarligt.

Finanskrisens män utreder sig själva

Idag har EU-kommissionen presenterat sina förslag för hur framtida finanskriser ska kunna undvikas. De 30 förslagen från den s k De Larosière-rapporten kommer att diskuteras på vårtoppmötet samt vid G20-mötet i London i april i år. Visst är det bra med förslag på åtgärder, men – ärligt talat – kommer detta att lösa någonting i det långa loppet? Med undantag för en del varningsmekanismer och bättre övervakning kommer finansmarknaden i princip kunna fortsätta att sätta världsekonomin i schack även i fortsättningen.

Egentligen är det väntat. De Larosière-arbetsgruppen har bestått av åtta s k vice män för finanspolitik. Ordföranden för arbetsgruppen, bankmannen och tidigare en av IMFs toppchefer är Jacques de Larosière. De Larosière själv och åtminstone tre till av de de åtta ledamöterna har själva direkta kopplinga till finansbolag som spätt på finanskrisen. Finanskrisens män har alltså fått utreda sig själva. Det avslöjar Corporate Europe Observatory i rapport Would You Bank on Them? idag.

De pekar särskilt ut (namn och till vilket finansbolag de är kopplade):
Rainer Masera, Lehman Brothers
Otmar Issing, Goldman Sachs 
Jacques de Larosière, Paribas
Onno Ruding, CitiGroup

Callum McCarthy, tidigare finanspolitisk rådgivare i Storbritannien och kritiserad för att inte har vidtagit åtgärder och Leszek Balcerowicz, känd för sin starka tilltro till avregleringar och som tidigare finansminister i Polen arkitekten bakom landets ekonomiska chock terapi under tidigt 1990-tal. Svensken Lars Nyberg (riksbanken) får nog ses som den moderate ledamoten i sammanhanget.

Varför hänga upp sig på ledamöterna i en s k Högnivågrupp utsedd av EU-kommissionen? Jo, därför att det är symptomatiskt. I så gott som alla expertgrupper som kommissionen tillsätter har industrin och storföretagen en kraftig övervikt. Det är upprörande och resultatet blir som det blir. Mer av marknadsfundamentalism. Tyvärr.

De åtta vise männen är:
Jacques de Larosière: Co-chair of the financial sector lobby organization, Eurofi and until recently, adviser to the French bank BNP Paribas for a decade
Rainer Masera: Former Managing Director of a European branch of Lehman Brothers, which went bankrupt after heavy losses on subprime loans
Onno Ruding: An adviser to Citigroup, owners of Citibank that received billions of US
dollars in a bail-out
Otmar Issing: Adviser to the financial giant Goldman Sachs
Callum McCarthy: Former head of the UK Financial Services Authority, accused of
systematically failing in its duty over bust British bank, Northern Rock
Leszek Balcerowicz: A strident advocate of deregulation
José Pérez Fernández: Works for a financial market intelligence company, which counts big banks as clients
Lars Nyberg: A career banker, now vice chair of the Swedish National Bank.

Källa: Would You Bank on Them?

Jordens Vänner publicerade nyligen rapporten Whose Views Count? som pekade på samma problem, att storföretagen är kraftigt överrepresenterade i kommissionens expertgrupper.

Akta er för Acta

Erik Josefsson, kandidat till EU-parlamentet skriver idag på Brännpunkt om Acta, Acta, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, är ett handelsavtal mot varumärkesförfalskning. EU-kommissionen förhandlar nu bakom lykta dörrar för såväl nationella parlament som folkliga opinioner. Går avtalet igenom är det ännu ett steg mot kontroll av individer och storföretags möjligheter att begränsa spridande av kultur och information.

Jag ställde en fråga till ministerrådet för ett tag sedan: acta_fr.doc (ännu inget svar).

Hög tid att bilda opinion mot Acta, med andra ord!

Miljöutskottet försämrar om djurförsök

Vi har just röstat i miljöutskottet om förslaget till ett nytt djurförsöksdirektiv. Det var nu vi skulle skärpa EU-kommissionens förslag och införa en utfasningsplan för djurförsök på primater, ha årliga minskningskrav för djurförsök (djurförsöken ökar ju i EU, över 12 miljoner djur dödas varje år), ställa högre krav på industrin att dela med sig av forskningsresultat (för att minimera antalet djurförsök), ha hårdare inspektioner m m. Men a l l t detta föll. Miljöutskottet röstade igenom ett resultat som är långt sämre än det – i mycket – bristfälliga som kommissionen har lagt fram.

Himla trist.

Frågan kommer avgöras slutgiltigt i hela EU-parlamentet längre fram under våren.

Stoppa svängdörrarna hos regeringskansliet, ang Nord Stream

Kalla Fakta har idag avslöjat hur Fredrik Reinfeldts före detta statssekreterare Ulrika Schenström (m) har fått uppdrag för det ryska företaget Nord Stream. Tyvärr är Schenström inte ett isolerat exempel. Tora Leifland Holmström (c), en av jordbruksminister Eskil Erlandssons (c) närmaste medarbetare, fick den 20 januari jobb för samma företag, med uppdrag att hjälpa till att lobba fram departementet för att lobba fram den kontroversiella gasledningen i Östersjön. Dan Svanell (s) tidigare presekreterare för socialdemokratiska regeringar har också uppdrag för Nord Stream, uppger Kalla Fakta.

I inslaget säger statsminister Fredrik Reinfeldt att han inte kan hindra före detta medarbetare att ta nya uppdrag. Men det är ju just det som är problemet. Att arbeta för en regering är inte vilket uppdrag som helst. Du får tillgång till högst intern information som inte bör spridas till andra än just medarbetarna inom regeringen. Det är just därför Nord Stream investerar miljonbelopp i att rekrytera personer som Schenström, Leifland Holmström och Svanell. De tar med sig information och kontakter från tidigare regeringar och lämnar över detta till det ryska gasbolaget.

Hade Reinfeldt varit Barack Obama hade han kunnat hänvisa till de nya bestämmelserna formulerade i “Ethics Commitments by Executive Branch Personnel“, som den amerikanske presidenten nyligen har genomdrivit. Syftet är just att få bukt med svängdörrsproblemet. Att folk ena dagen jobbar på den politiska sidan och den andra lobbar för storföretagen. Det minsta man skulle kunna kräva av Reinfeldt är att han just gör något liknande här i Sverige. Då skulle han inte behöva stå i TV och se så olycklig ut.

Det är förresten inte bara Nord Stream som är ett problem. Rolf Eriksson, tidigare chef för LRFs lobbykontor i Bryssel blev efter de borgerligas seger 2006 jordbruksminister Eskil Erlandssons statssekreterare. Tidigare agrolobbyist ska alltså nu hjälpa ministern att bestämma över jordbrukspolitiken. På tal om jordbruksdepartementet. Magnus Därth, tidigare ansvarig på jordbruksdepartementet för de svenska delegationerna i EUs förvaltningskommittéer för animaliska produkter (där man bland annat beslutar om exportbidrag till för olika köttslag) arbetar idag för köttindustrin på Kött- och charkföretagen.

Full fräs i svängdörrarna, alltså. Så länge ingen gör något åt det…

Köttskatt – välkommen till seminarium

På onsdagn den 25 februari kl 13.00 arrangerar vänsterpartiet ett seminarium om klimatförändringarna och minskat köttkonsumtion. Är en köttskatt lösningen? Nedan mer info. Klicka på länken ovan för hela programmet.

Den globala köttkonsumtionen ger upphov till mer utsläpp av växthusgaser än alla personbilar, lastbilstransporter och flygresor i världen. Ändå tycks frågan ständigt glömmas bort i klimatdebatten. Hur kan köttkonsumtionens påverkan på klimatet minskas? Och vilket samband finns egentligen mellan biffen och klimaträttvisa?

När: 25 februari 2009 kl.13.00-16.00
Plats: Sveriges Riksdag, Mynttorget 2, Stockholm, lokal L4-17
Anmälan: anna.havula@riksdagen.se  (senast 24 februari), 08-786 54 29
Seminariet är kostnadsfritt. Medtag legitimation för riksdagens säkerhetskontroll.

Zinkoxid förbjuds

Sverige går före EU och förbjuder zinkoxid. Detta enligt ett beslut av Läkemedelsverket idag. Zinkoxid är en s k nanopartikel vars effekter är oklara. Många andra nanopartiklar har dokumenterat farliga egenskaper (kan tränga in i blodet och till och med genom hjärnbarken). 

I miljöutskottet håller vi just nu på att diskutera hur man ska kunna ta kontroll över nanopartiklarna. Tyvärr är motståndet hårt från industrin och från EU-kommissionen har vi inte heller någon större hjälp. Därför är det glädjande med ett land som går före med ett förbud. Hoppas bara inte att EU-kommissionen får för sig att detta är ett brott mot den inre marknaden.

Zinkoxiden måste nu plockas bort från ett tjugotal solkrämer. Zinkoxid har tidigare funnits i bamsesolkrämen för barn (som jag själv har köpt massor med gånger).